Bekijk het origineel

De diaken in de liturgie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De diaken in de liturgie

4 minuten leestijd

Veel diakenen vragen zich af: waarvoor ben ik verantwoordelijk, wat zijn mijn specifieke taken, over welke kennis moet ik beschikken?

Waarin onderscheidt de diaken zich van de ouderling? Is het diakenambt een opstapje tot het ambt van ouderling? En wat is de relatie met de predikant?

Andere diakenen staan midden in het gewoel van de maatschappelijke vragen. Moet ik de barricaden op? Moet ik de gemeente voorgaan in acties voor meer gerechtigheid, voor een beter milieu, voor ontwapening en ontspanning? Maar ik ben toch ook ambtsdrager? Hoe blijf ik overeind?

Weer anderen zien de diaken vooral fungeren als beheerder van vaak omvangrijke diakonale goederen. Of als vertegenwoordiger van de kerk in allerlei maatschappelijke instellingen zoals bejaardenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor maatschappelijk werk en kinderzorg.

En dan komt plotseling dat rapport van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken, het zgn. LIMA-rapport uit 1982. Daarin staat de diaken model voor de wisselwerking van ’eredienst’ en ’leven in de wereld’. En de diaken die in de reformatorische traditie eeuwenlang vooral sociaal-maatschappelijk is bezig geweest wordt plotseling gevraagd naar zijn verworteling. Is het niet zo dat de diaken in eerste instantie dienaar aan de tafel was? En is het niet bij uitstek de diaken die vanuit de beleving van het Avondmaal de gemeente bewaart bij haar roeping, zoals de dienaar des Woords dat doet vanuit de uitleg van de Schriften?

Het is dan ook geen wonder dat de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in maart 1985 bij de bespreking van een meerjaren verslag van de Generale Diakonale Raad een motie aanneemt waarin de Generale Diakonale Raad en de Raad voor de Eredienst worden opgeroepen om samen te werken met het doel de diakenen meer te betrekken bij de eredienst. Dit zou dan moeten leiden tot het verdiepen van de diakonale functie van de gemeente.

Leusden en Driebergen, Samen op Weg, slaan de handen ineen. Er wordt een brochure gepubliceerd onder de titel ’Diakonaat en kerkdienst’. In Diakonia verschijnt een groot aantal artikelen over dit onderwerp en in 1988 worden de beide landelijke diakonale dagen aan dit onderwerp gewijd. Niet omdat het diakonaat zich niet bewust zou zijn van het armoede-probleem in Nederland en de Derde Wereld, niet omdat vluchtelingen, migranten, gehandicapten, ouderen en probleemjongeren uit het vizier zouden zijn verdwenen, maar omdat het diakonaat naast de sociale pool ook een godsdienstige pool heeft, gevoed door Woord en Sacrament.

Intussen gaan de besprekingen tussen ’Diakonaat’ en ’Eredienst’ door. ’Eredienst’ is bezig met het ontwerpen van formulieren voor de bevestiging van diakenen, bezig met het ontwerpen van een nieuw Dienstboek, nieuwe liturgieën. Daarbij komen fundamentele vragen rondom de doop, het avondmaal, belijdenis doen, bevestiging ambtsdragers, de begrafenis aan de orde. Het ’Diakonaat’ wordt betrokken bij de discussie rondom het ’LIMA-rapport’.

In het enkele weken geleden verschenen werkboekje voor de eredienst ’De diaken in de liturgie’ wordt een handreiking gedaan voor verdere discussie. Liturgie en diakonaat horen bij elkaar, onlosmakelijk, en de diaken is de aangewezen persoon om die verbondenheid in de liturgie zichtbaar en hoorbaar te maken.

Er ligt nu een boekje voor ons dat ons bij de doordenking van deze vragen van groot nut kan zijn. Een synodale motie heeft een uniek samenwerkingsproject tot gevolg gehad. Maar de realisatie van de in dit project geformuleerde visie moet tot stand komen in plaatselijke gemeenten, plaatselijke gemeenten die zeer verschillend zijn, in diakonaat en liturgie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1989

Diakonia | 32 Pagina's

De diaken in de liturgie

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1989

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken