Bekijk het origineel

Onzorgvuldig beleid levert problemen op

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onzorgvuldig beleid levert problemen op

2 minuten leestijd

Het komt regelmatig voor dat kerken omvangrijke reparaties, vaak groot onderhoud genoemd, aan hun kerkgebouwen moeten laten uitvoeren. Van een aantal kerken die te maken hadden met groot onderhoud ontving de Stichting Steun Kerkbouw een verzoek om financiële steun.

Tot nu toe is het uitgangspunt geweest, dat voor het onderhoud van kerkgebouwen, geen financiële steun wordt verleend omdat aangenomen werd, dat iedere kerk bij een adequaat beleid in staat is het groot onderhoud zelf te financieren.

De moeilijkheid isdateen aantal kerken, die een aanvraag indienden voor financiering niet in staat was vanwege hun situatie voldoende middelen daarvoor bijeen te brengen. Deputaten Onderlinge Bijstand stellen de synode daarom voor de instructie voor de steunverlening van SSK zo aan te passen, dat deze kerken toch geholpen kunnen worden. Wel moeten er dan strenge regels gaan gelden om te voorkomen dat de steunverlening als aanmoediging tot onzorgvuldig beleid gaat fungeren. 'Het elders voorkomend subsidiegedrag dient bepaald niet aangemoedigd te worden', zo meldt het rapport van deputaten Onderlinge Bijstand.

Kosten
Zo dienen de kosten van het groot onderhoud een bepaalde omvang te hebben in relatie tot het ledental van de betreffende kerk. Ook zal door de aanvragende kerkelijke gemeente aannemelijk gemaakt moeten worden, dat zij door bijzondere omstandigheden niet in staat was voldoende middelen te reserveren en deze tijdig bijeen te brengen.
Deputaten Onderlinge Bijstand zouden de steun willen toekennen in de vorm van kort lopende, renteloze rekeningen.
Stichting Steun Kerkbouw zal echter altijd voorrang geven aan aanvragen van kerken ten behoeve van nieuwbouw en uitbreidingprojecten.

Leningen
Het deputatenrapport vermeldt dat in vergelijking met andere jaren de steun in 1987 door middel van leningen belangrijk hoger is. Oorzaak is de hulp die aan de gereformeerde kerk van Zwolle is geboden voor de restauratie en herinrichting van de plaatselijke Oosterkerk.
In totaal werden in 1987 34 aanvragen afgehandeld. Aan 27 kerken werd steun toegezegd en 7 aanvragen werden niet gehonoreerd.

Renovatie
Van de 27 gehonoreerde aanvragen hadden 18 betrekking op een uitbreidingen renovatie van kerkgebouwen, 3 op gehele nieuwe kerkelijke centra, 2 op aankoop van een gebouw en de verbouwing ervan tot kerkelijk centrum en 1 opde aankoop van een deel van een kerkelijk centrum. Van de 27 aanvragen hadden 7 betrekking op projecten die samen met een hervormde gemeente en/of rooms-katholieke parochie gerealiseerd zullen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1989

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Onzorgvuldig beleid levert problemen op

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1989

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken