Bekijk het origineel

Steun voor kerkelijke gebouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Steun voor kerkelijke gebouwen

2 minuten leestijd

Naast een groot aantal gemeenten, die aanvragen om steun ten behoeve van uitbreidingen en/of renovaties hebben ingediend, is door zes kerken steun gevraagd ten behoeve van een nieuw kerkelijk centrum.

Dit schrijft de Stichting Steun Kerkbouw (SSK) in een brief aan de kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Dit ter gelegenheid van de jaarlijkse collecte voor de SSK op 5 mei a.s,, die tot taak heeft de kerken te steunen bij hun inspanning en zorg voor kerkgebouwen die aan de behoeften van de gemeente voldoen.

De steun van SSK heeft niet alleen betrekking op nieuwbouw, maar ook op uitbreiding of aanpassing van bestaande gebouwen. In bijzondere gevallen kan steun worden verleend ten behoeve van vermindering van schulden op kerkgebouwen en voor groot onderhoud,

Een kerk krijgt bij nieuwof verbouwplannen niet zo maar steun van SSK. Ledental, bezittingen en schulden, de vaste bijdragen van gemeenteleden en hun bereidheid om extra bij te dragen, de bouwplannen zelf — dat alles wordt eerst aan een grondige beoordeling onderworpen, zodat het voor SSK gegeven geld verantwoord wordt besteed.

SSK heeft een gerichte taakstelling. Ten aanzien van elke aanvraag wordt door SSK nauwkeurig onderzoek gedaan naar de situatie, waarin de kerkelijke gemeente zich bevindt. Belangrijke aspecten die meespelen bij de beoordeling van een verzoek om steun zijn de ontwikkeling van het ledental, de bezittingen en schulden, de bijdragen van de gemeenteleden en hun bereidheid extra bij te dragen aan het project, de redelijkheid van de plannen en de opbrengsten van de SSKcoUecten, Al wil SSK graag zoveel mogelijk helpen, aanvragen voor steun voor normaal onderhoud en voor bouw of renovatie van pastorieën, komen niet voor steun in aanmerking. Het verdient aanbeveling SSK vanaf het begin bij eventuele plannen te betrekken.

Het adres van de SSK is: Postbus 202, 3880 AE Leusden, Achter telefoonnummer 033-960345 zit SSK-adviseur en (ambtelijk) secretaris ing. J. Bethlehem.


Fotobijschrift
Deze hier nog lege 'Samen op Weg'-kerk, de Opstandingskerk in Assen-Noord, die 12 april in gebruik wordt genomen, is één van de projecten die door de SSK is gesteund. De Gereformeerde Kerk ontving hiervoor een bedrag van f 175,000,-.
De kerk is gebouwd voor de ongeveer 20.000 (voor een deel nog toekomstige) inwoners van de wijken Peelo en Marsdijk, waarvan naar verwachting ongeveer 1500 tot de Gereformeerde Kerk zullen behoren, (foto: Nrd. Ned. Foto Persbureau)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1991

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Steun voor kerkelijke gebouwen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 april 1991

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken