Bekijk het origineel

Diakonie en kerkvoogdij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Diakonie en kerkvoogdij

4 minuten leestijd

Voor de kerk was de republiek de beste tijd. De kerkvoogdij bestond niet. De overheid betaalde de dominees en zorgde voor de kerkgebouwen (…) en de diakonie zorgde voor de armen, die er dan ook allemaal voor zorgden lid te zijn van de kerk.

Deze woorden sprak dhr J. A. Bijsterveld, perschef van de Nederlandse Hervormde Kerk en voorzitter van de Provinciale Diakonale Kamer Noord-Holland, op de landelijke toerustingsdag voor diakenen op zaterdag 22 juni jl. over ’diakonie en kerkvoogdij’.

’s Morgens werd gesproken over het maken van een gezamenlijk beleidsplan. Walle de Vries, maatschappelijk acliveringswerker in Friesland, legde aan zo’n 60 diakenen uit hoe je het maken van een beleidsplan aan kunt pakken en dat hoeft volgens hem helemaal geen taaie klus te zijn. Hel gaat om een antwoord op de vragen ’Wat willen we doen?’, ’Wat doen we nu?’, ’Gaan we zo door?’ en ’Wat is ons doel?’ De Vries pleitte voor een beleidsplan voor de hele gemeente, waarbij het beleidsplan voor de diakonie en voor cle kerkvoogdij geïntegreerd zijn.

Dhr A. Noordsij, lid van de Algemene Kerkvoogdijraad en van het hoofdbestuur van de Vereniging van Kerkvoogden, noemde het maken van een beleidsplan op papier niet zo belangrijk. Hel denken erover wél. Als kerkeraad moetje wat betreft het beleid op één spoor zitten en daar moet je mee naar buiten treden. Het is erg belangrijk dat dit ene beleidsspoor overgedragen kan worden en dat niet iedere keer als er nieuwe kerkeraaclsleden komen er een ander beleid gevolgd gaat worden vanwege andere visies en interesses.

’s Middags ging dhr Bijsterveld in op de verhouding tussen diakonie en kerkvoogdij wat betreft de financiën. Daarbij stelde hij dat een overheveling van geld van de diakonie naar de kerkvoogdij niet ’zomaar’ mag. De provincie moet het goed vinden. Diakonale gelden moeten diakonaal worden besteed. (Er zijn trouwens weinig onderwerpen te bedenken binnen de kerk die je niel met enige goede wil een diakonaal kleurtje kunt geven.) Bovendien lost overhevelen structureel niets op én overhevelen gaat in legen het belijden van de kerk inzake het diakonaal.

Bij overhevelingen wordt dikwijls gezegd: ’Wij doen dit uit overwegingen van solidariteit’ Maar solidariteit hoeft bepaald niet te betekenen, dat de diakonie de eigen kerkvoogdij gaat steunen. De diakonie kan ook een andere, minder bedeelde diakonie steunen, door geld le lenen dan wel te schenken.

Dhr Noordsij is van mening dat er in de kerk eigenlijk alleen maar voor de diakonie gecollecteerd behoort te worden. De kerkvoogdij moet volgens hem genoeg hebben aan de actie Kerkbalans.

Wie documentatiemateriaal over deze toeruslingsdag wil hebben, kan contact opnemen met de GDR, Postbus 72, 3970 AB Driebergen, tel. 03438-23611.


diakonale agenda

4 en 5 oktober

Kreatlef aktlef

Op 4 en 5 oktober wordt in het Turfschip te Breda het festival ‘Kreattef aktief gehouden. Dit festival gaat uit van de Stichting Kunst met Gehandicapten en is bedoeld voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte mensen, die, creatief werkzaam zijn.

Het festival biedt de gelegenheid voor het tonen van o.a, schilderijen, teken-, beeldhouw en keramisch werk, muziek, zang en dans. Er worden veel demonstraties gegeven.

Meer informatie bij de Stichting Kunst met Gehandicapten, tel. 03430-14941.

5 oktober

Open dag Timon

‘Over leven’ en samenleven’ is het thema van de open dag dieTImon organiseert op 5 oktober in kerkelijk centrum Zeist-west, De’Clomp.3301. Na een algemene inleiding zijn er keuzeprogramma’s over de versohlllende projecten van Timon, zoals de diakonale woongroepen en de hulpverleningscentra. Opgave voor deze dag, die om 9.30 uur begint, is niet nodig.

Meer Informatie:Timon, tel. 03404-53610.

11 oktober

Oudereneducatie en zingeving

Hoe kan er (nog) binnen en buiten de kerken een bijdrage worden geleverd aan de invulling van religeuze en wetenschappelijke verlangens van.ouderen tot zingeving?

Over daze vraag wordt een studie- en werkdag belegd op 11 oktober in Diemen. De dag is bedoeld voor allen die met ouderen werken. Meer Informatie: Hogeschool Holland, Vakgroep Theologie, tel. 020-5601225/5601227.

12-18 oktober

Open Deur-vakantieweek

De werkgroep Feestdagen van Open Deurvakantieweken, onderdeel van de stichting ‘Kerk en Wereld’, organiseert een harfstweek van 12 tot 18 oktoheri Thema van deze.week Hoe vullen we onze eigen herfsttijd in?; De week is bestemd voor mensen boven de 55 jaar met of zonder parther, Meer inlichtingen bij mw J. Feddema; ‘Kerk en Wereld’ Postbus 19, 3970 AA Driebergen, tel, 03438-12241.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 1991

Diakonia | 32 Pagina's

Diakonie en kerkvoogdij

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 juli 1991

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken