Bekijk het origineel

Kroniek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kroniek

4 minuten leestijd

Geen ADB meer

Chiel van de Rovaart, staffunctionaris van het gereformeerd binnenlands diakonaat en ook voorzitter van de redactie van dit blad, noemt het in Kerkinformatie een soort ’letterspel’: van ADB naar BD en WD…

Wat is namelijk het geval? Nog altijd worden de letters ADB (Algemeen Diakonaal Bureau) op de post aan Leusden gebruikt. Maar sinds een paar jaar is dat veranderd. Het ADB is niet meer, ook al komt uw post natuurlijk best terecht.

Er zijn sinds 1989 twee bureaus:

Het binnenlands diakonaat (BD) is ondergebracht bij het Centrum voor Gemeenteopbouw, het werelddiakonaat (WD) bij het Centrum voor Zending en Werelddiakonaat. Misschien wat ingewikkeld, maar dat zal wel wennen. Overigens is het adres in Leusden hetzelfde gebleven en - wat het belangrijkste is - het werk ook.

In hervormde kring kent men de onderscheiding in binnenlands diakonaat en werelddiakonaat ook. Maar dat valt daar onder de ene diakonale koepel van de GDR in Driebergen.

Lang zullen ze leven (of niet)

’Jawel, lang zullen we leven. Of dat zomaar gaat. Er zal dan toch wel aan enkele voorwaarden voldaan moeten worden. In de in oktober 1990 uitgebrachte nota Ouderen in Tel, waarin het ouderenbeleid voor de jaren 1990-94 is neergelegd, wordt een drietal voorwaarden genoemd: toereikend inkomen, geschikte huisvesting en een goede gezondheid.

We worden steeds jonger ’oud’ verklaard, terwijl we de onhebbelijkheid hebben om almaar langer te leven. Zodat we na de ’oud’-verklaring - de zogeheten jongbejaarden (van 55 tot 75 jaar) - nog een ’leeftijd’ van wel zo’n 25 à 30 jaar voor de boeg hebben.

Inmiddels zijn we dan als hoogbejaarden getypeerd. De maatschappij is altijd wel goed in het etiketten plakken. Duidelijk is wel, dat zich binnen die beide leeftijdsgroepen aanzienlijke verschillen kunnen voordoen in leefpatronen en combinaties van mogelijkheden en problemen.’

Zo begint S.C. de Waard zijn artikel ’Van betutteling naar meebeslissen’ in een recent thema-nummer van Konvooi. En hij kan het weten. Hij is zelf gepensioneerd, maar nog altijd zeer actief in allerlei organisaties.

Ouder worden en oud-zijn - ’t zijn heel betrekkelijke begrippen. We kennen ze allemaal: afgeleefden van

zo’n jaar of 50 en actievelingen van 70 jaar of daarboven. Met daartussen al die nuances die mensen van elkaar doen verschillen. Vandaar schrijft drs Henk Schreuder achter het thema ’Lang zullen ze leven’ terecht ’of niet’.

Er staan in deze uitgave nuttige en interessante bijdragen. Over het ouder worden ver van (t)huis, over de gezondheid, over vrouwen 50+, over rouwverwerking, het wonen, de woongemeenschap, inspraak en zelfs over het overwinteren in de zon.

Toch een paar opmerkingen. Over het algemeen wordt de oudere mens toch weer teveel als object gezien, zij het dan ook door objectieve deskundigen. Dan acht ik ook de financiële positie van (veel) ouderen wat onderbelicht en tenslotte komt de religieuze dimensie m.i. te weinig uit de verf. Maar toch: ook voor onze lezers van belang, zeker voor diakenen.

Lang zullen ze leven is voor ƒ 4,- te bestellen bij stichting GSA, Postbus 203, 3830 AE te Leusden, tel. 033-960350.

Kort

- Na veel vergaderen is het zover In Flevoland hopen de gereformeerde en hervormde diakenen tot een gezamenlijke Flevolandse Diakonale Raad (FDR) te komen, om hierbinnen al het diakonale werk in dit gebied aan de orde te kunnen stellen.

- De tweede Kerkendag van het conciliair proces vindt op zaterdag 19 september a.s. plaats in Amersfoort. In kerken, tenten en op straat. De vorige kerkendag trok 18.000 bezoekers.

- De gids voor 1992 van de diakonale vakantieweken is weer beschikbaar. Zie hiervoor het artikeltje in het vorige nummer.

- De hervormde diakenen van Overschie attendeerden ons op hun kerkgids 1991/1992 onder de titel Kerkwijzer, met allerlei kerkelijke activiteiten en adressen op een rijtje. Namurlijk zijn er meer van dit soort uitgaven bekend, maar dit gidsje valt op door de fraaie omslag in pasteltint. Ook wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe opzet van het kerkblad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Diakonia | 24 Pagina's

Kroniek

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Diakonia | 24 Pagina's

PDF Bekijken