Bekijk het origineel

Hervormden belijden schuld over racisme

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hervormden belijden schuld over racisme

5 minuten leestijd

In haar voorjaarsvergadering heeft de hervormde synode beleden dat ook de Nederlandse Hervormde Kerk aan racisme schuldig is. 'Racisme is concretisering van de hoogmoed als oerzonde in ons aller hart', omdat zij 'de pijn en het verdriet van zwarte mensen daadwerkelijk heeft verzwaard of heeft nagelaten daarin te delen'. De belijdenis kwam aan het slot van een uitgebreide discussie over deze problematiek, waarvoor het rapport 'Racisme is zonde' van de Generale Diakonale Raad en de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving als uitgangspunt diende.

Het gesprek werd geopend met een indringend betoog van Doreen Hazel, coördinator van de hervormde projectgroep 'pluriforme samenleving' en afkomstig uit Suriname. Zij maakte duidelijk wat het betekent om als zwarte vrouw in Nederland dagelijks geconfronteerd te worden met racisme. De synodeleden bespraken in kleine groepen vervolgens hun eigen ervaringen met racisme, en dachten na over de rol die de kerk kan spelen in de bestrijding ervan. De synode nam een aantal besluiten die er toe moeten bijdragen dat racisme en de bestrijding ervan een grotere plaats krijgen in het werk van de kerk. Het theologisch seminarium Hydepark zal gaan bekijken hoe theologische inzichten uit zwarte gemeenten een rol kunnen spelen in de vorming van predikanten. Het hervormde moderamen zal een brief en een kanseiboodschap over deze problematiek aan de gemeenten sturen. Ook zal bevorderd worden dat bij vormingswerk in de gemeente materiaal gebruikt wordt dat is ontwikkeld in samenwerking met christenen uit emische minderheidsgroepen. In het personeelsbeleid van de hervormde kerk zullen racisme en discriminatie worden vermeden, en zal er positieve actie ondernomen worden. Tenslotte zal een soort gastlidmaatschap van de Samen op Weg-kerken mogelijk moeten worden voor de hden van twee protestantse Molukse Kerken in Nederland en van de Evangelische Broedergemeente.

Bedrijfspastoraat

De hervormde synode heeft in haar voorjaarsvergadering op 19 en 20 maart ook een bespreking gewijd aan het rapport 'Herkenning en erkenning' van het Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB), waarin het arbeidspastoraat van verschillende protestantse kerken verenigd is. Het CIBB vormt samen met haar katholieke tegenhanger de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). Diverse synodeleden stelden kritische vragen bij het rapport. Zijn ontwikkelingen als medezeggenschap en verbeterde arbeidsvoorwaarden wel naar waarde geschat? Hoe staat het met de terugkoppeling van het arbeidspastoraat naar de gemeenten? Moet het arbeidspastoraat zich niet uitstrekken tot de zorgsector, het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector? Dr. J. Plasman, arbeidspastor in Gelderland, antwoordde namens het CIBB dat het arbeidspastoraat steeds te kampen heeft met te weinig menskracht. Er is wel degelijk een uitbreiding naar andere sectoren in de samenleving, en aan het leggen van verbanden tussen de arbeidswereld en de gemeenten wordt relatief veel tijd besteed.

De synode besloot dat onderzocht moet worden hoe het arbeidspastoraat het beste kan worden voortgezet. Daarmee heeft zij aangesloten bij een uitspraak van de gereformeerde synode, die een maand geleden hetzelfde rapport besprak, en toen een dergelijk besluit nam. Verder vindt de hervormde synode dat bevorderd moet worden dat arbeidsvragen in al hun breedte in het leven van de gemeente aan de orde komen. Dat zal onder meer gebeuren door het theologisch seminarium Hydepark te vragen in de toerusting van predikanten aandacht te besteden aan arbeidsvraagstukken, en door het CIBB te vragen een experiment op te zetten voor de training van gemeenteleden met ervaring in het bedrijfsleven. (Persbureau NHK)


Hier is verdriet

Ik sta hier met vele emoties", zei Doreen Hazel tijdens de bespreking over racisme. "Vreugde, dat ik - een zwarte vrouw - de synode mag toespreken, en dat u de moeite neemt om te luisteren. Met veel verdriet, omdat ik u niet toespreek over iets waar we samen vrijblijvend over kunnen debatteren. Hier is verdriet omdat ik u toespreek over de ontmenselijking van mensen, niet alleen van mij als mens, maar van miljoenen met mij. Ik kan hier dus geen vrijblijvend verhaal houden met de mogelijkheid om dan met een twijfelachtige uitkomst te eindigen."

Boosheid

Doreen Hazel sprak ook over de boosheid en razernij die zij kent. Boosheid voor de moeder, wier achttienjarige zoon zelfmoord pleegde omdat hij, hier geboren en getogen, gelovend dat hij net zo was als alle anderen, drie keer achtereen werd geweigerd voor een baan. "Deze jongen is in mijn huid en ziel gegrift". Boosheid ook voor Kerwin, de zwarte jongen die al weer tien jaar geleden in Amsterdam door witte jongens in elkaar werd geslagen, en op straat doodbloedde omdat de taxichauffeur geen 'bloedende zwarte' in zijn auto wilde. Boosheid om de jongen die met het eriket 'schizofreen' op een psychiatrische afdeling werd binnengebracht. Hij had geprobeerd zijn huid te bleken met bleekwater. Boosheid om alle keren dat Doreen Hazel zelf koffie heeft geschonken omdat men dacht dat ze de koffiejuffrouw was, terwijl zij vanwege haar functie bij de kerk een lezing kwam geven. "Het is in mijn huid en ziel gegrift", zo herhaalde zij telkens.

Vriendjes

Hazel is ook moeder van een vijfjarige dochter Marie-Claire. In de computer houdt zij een dagboek bij voor haar dochter. "Ik hoop dat ik in haar 'file' van 20 maart 1992 kan schrijven, dat niet alleen de hervormde synode het racisme op de agenda had, maar dat de leden van de hervormde synode haar, Marie-Claire, en in haar allen, schuld zullen belijden voor het onmenselijke dat ons wordt aangedaan. Ik weet zeker dat zij u zal vergeven, en tegen u zal zeggen: zullen we weer vriendjes worden", aldus Doreen Hazel. "Want vaak zijn witte mensen angstig om de ontmenselijking van zwarte mensen te stoppen, bang voor wraak. Ik denk echter niet dat zwarte mensen op wraak zitten te wachten, maar op erkenning van hun mens-zijn."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1992

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Hervormden belijden schuld over racisme

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1992

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken