Bekijk het origineel

Op de grens

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op de grens

4 minuten leestijd

Ieder jaar stelt de redactie van Diakonia een werkplan voor het komende jaar op, dat met de beide opdrachtgevers (de besturen) wordt besproken. Uiteraard worden daarin niet alleen maar nieuwe thema’s aan de orde gesteld… alsof bestaande aandachtsvelden zoals ouderen, verslaving, vluchtelingen als beëindigd beschouwd kunnen worden. Je zou soms wensen dat dat wel het geval was.

Bij het zoeken naar onderwerpen, het schrijven van artikelen, probeert de redactie altijd de diaken in het oog te houden: Wat kan hij of zij ermee? Biedt het functioneringshulp? Wordt de diaken op nieuwe sporen gezet?

De redactie is het afgelopen jaar bij een groot aantal diakonieën op bezoek geweest en heeft daarvan verslag gedaan. Deze diakonie-portretten geven de lezers inzicht in het reilen en zeilen van een bepaalde diakonie. Met deze serie hoopt de redactie verder te gaan.

Nieuwe aandachtsvelden voor het komende jaar zijn onder meer:

- hulpverleningsinstellingen

- zelfhulporganisaties

- Samen op Weg-proces

- diakonale werkgroepen

- opkomend racisme.

De redactie stelt reacties, op- en aanmerkingen van uw kant zeer op prijs. Diakonia is uw lijfblad. Het moet voor u herkenbaar en bruikbaar zijn. Daarom wordt u uitgenodigd om te reageren, niet alleen op wat gepubliceerd wordt, maar ook als u van mening bent dat bepaalde thema’s te weinig of helemaal niet aan de orde worden gesteld.

Diakenen luisteren naar jongeren

’Jongeren zijn over het algemeen best warm te krijgen voor allerlei vormen van hulpverlening. Diakenen slagen er echter onvoldoende in hun duidelijk te maken wat een diakonie doet of waar zij voor staat. Daarin moet snel verandering komen, want anders zal het de kerk van de toekomst aan diakonale betrokkenheid ontbreken.’ Diakenen zouden door structuren en regels jongeren van het diakonaat vervreemden, aldus een verslag van de Landelijke Diakonale Dag in Centraal Weekblad.

In dit nummer krijgt u op blz. 210-212 een impressie van deze dag voorgeschoteld. ‘Een luisterend oor’ was het thema van deze dag.

Vanuit de beide landelijke diakonale bureaus is inmiddels ondersteunend materiaal voor de diakenen beschikbaar gekomen:

- Als het gaat over jongeren (minibrochure);

- Heb je naaste lief, want dat ben ik (een werkmap over diakonaat voor, door en met jeugd en jongeren).

In de Informatiebrief vanuit Leusden en de GDR-Info vanuit Driebergen van de maand december vindt u hierover meer informatie.

Redactiewisseling

Mw drs A.K. Brandsma is per 1 november jl. de nieuwe directeur van de Gereformeerde raad voor SamenlevingsAangelegenheden GSA, Deze functieverandering is voor haar aanleiding geweest om haar redactielidmaatschap van Diakonia te beëindigen. Jarenlang was zij bij ons blad de deskundige op het terrein van feminisering en emaneipatievraagstukken. Hoewel Ans nu niet meer deel uitmaakt van de redactie, zal zij ‘op afstand’ zeer zeker het redactionele beleid inzake de bovengenoemde aandachtsvelden op de voet blijven volgen.

Inmiddels heeft Trieneke van der Veer, ook werkzaam bij de GSA, haar plaats ingenomen. We heten haar hartelijk welkom en hopen dat zij op eenzelfde deskundige en enthousiaste wijze als haar voorgangster haar redactionele taak zal oppakken.

Advent

Onlangs zei een diaken op een vergadering dat het niet altijd even gemakkelijk is om het zicht te houden op het Rijk dat komende is. Als je alleen maar naar de beelden kijkt die we dagelijks krijgen voorgeschoteld, dan wordt het je soms allemaal wel eens te veel. Hongersnood in Somalië, burgeroorlog in voormalig Joegoslavië, racisme dat ook bij ons weer de kop opsteekt.

En toch vieren we dit jaar weer het feest van de komst van Gods zoon en mogen we zingen:

God lof! Nu is gekomen
Gods aangename üjd;
de Koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

Bert van Schaik, eindredacteur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1992

Diakonia | 24 Pagina's

Op de grens

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1992

Diakonia | 24 Pagina's

PDF Bekijken