Bekijk het origineel

De orde van de Kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De orde van de Kerk

2 minuten leestijd

De ordinanties Artikel XVII

1. De orde van de kerk wordt nader geregeld bij of krachtens ordinantie.

2. Een ordinantie wordt vastgesteld of gewijzigd door de generale synode.

3. Een voorstel lot vaststelling of wijziging van een ordinantie kan worden ingediend, hetzij door een classicale vergadering, door de evangelisch-lutherse synode of door een orgaan van bijstand van de generale synode, hetzij in de generale synode zelf. Tot een dergelijk voorstel kan door de genoemde vergaderingen echter niet definitief worden besloten in dezelfde bijeenkomst als waarin het voorstel werd ingediend.

4. Nadat de generale synode een ordinantie of een wijziging in een ordinantie in eerste lezing heeft vastgesteld, legt zij deze voor aan de kerkeraden ter consideratie door de classicale vergadering en door de evangelisch- lutherse synode.

5. Daama kan de generale synode de desbetreffende ordinantie of wijziging in een ordinantie definitief vaststellen.

Wijziging in de kerkorde Artikel XVIII

1. Wijzigingen in de kerkorde worden aangebracht door de generale synode.

2. Een voorstel lot een wijziging in de kerkorde kan worden ingediend, hetzij door een classicale vergadering of door de evangelisch-luther.se synode, hetzij in de generale synode zelf. Tol een dergelijk voorstel kan door de genoemde vergaderingen echter niet definitief worden besloten in dezelfde bijeenkomst als waarin het voorstel werd ingediend.

3. Nadat de generale synode een wijziging in de kerkorde in eerste lezing heeft vastgesteld, legt zij deze voor aan de kerkeraden ter consideratie door de classicale vergaderingen en door de evangelisch-lutherse synode.

4. Daama kan de generale synode de wijziging in de kerkorde definitief vaststellen, waartoe een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist is.

De orde van de kerk in tijden van nood Artikel XIX

I. Indien en voor zover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van hel leven van de kerk onmogelijk maken, treffen de daarvoor in aanmerking komende lichamen van de kerk of hun leden de door de omstandigheden tijdelijk geboden, van de orde van de kerk afwijkende maatregelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1992

Kerkinformatie | 32 Pagina's

De orde van de Kerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1992

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken