Bekijk het origineel

Volwaardige plaats voor dovenpastoraat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Volwaardige plaats voor dovenpastoraat

4 minuten leestijd

"De dove Jongeren hebben onze speciale aandacht. Tenslotte zijn zij de toekomst van de kerk. Dat is niet veel anders dan in de horende kerk. Alleen de manier waarop wij werken is een andere. Wij werken meer individueel, of met heel kleine groepen".

De gereformeerde ds. J.F.G. (Hans) Kamphorst houdt van zijn werk. Dat wordt al snel duidelijk als je met hem praat. Hij is werkzaam in het dovenpastoraat.
Samen met de hervormde ds. L.A. de Graaf en zijn christelijk-gereformeerde collega ds. J.J. de Jonge reist hij van noord naar zuid en van oost naar west om de ongeveer 3000 kerkelijk betrokken doven te bezoeken. Zijn eigen werkterrein bestrijkt grofweg het gebied tussen Texel, Katwijk en Winterswijk.
Op vrijdag 28 november stemde de synode van de Nederlandse Hervonnde Kerk massaal tegen opheffing van het dovenpastoraat, zoals voorgesteld in het hervormde bezuinigingsplan 'Kiezen en delen'.
De felle protesten, van doven en horenden, zijn niet tevergeefs geweest.

Gecombineerde diensten
In tegenstelling tot predikanten van 'gewone' plaatselijke kerken wonen de gemeenteleden van de dovenpastor verspreid door Nederland. Maar ze zijn en blijven lid van hun eigen kerk. Verder onderscheidt het werk zelf zich niet zo erg van dat van een 'gewone' pastor.
Ds. Kamphorst gaat voor in kerkdiensten voor doven, trouwt hen en leidt begrafenissen. Alleen de manier waarop verschilt. Kamphorst: "Er zijn gecombineerde diensten, samen met horenden, en speciale dovendiensten, allemaal dus interkerkelijk. Ze worden aangekondigd in de plaatselijke bladen en doven hebben er vaak een lange reis voor over om zo'n dienst bij te wonen".

Het dovenpastoraat is vooral een vrijwilligersaangelegenheid. Zo'n twintig Interkerkelijke Commissies (IC's) waarvan de leden benoemd zijn door de eigen kerk, zijn actief in het dovenpastoraat, dat vooral gericht is op de pre-linguale doven (d.w.z. doof voordat de taalontwikkeling begint). Er zijn in Nederland 36 voorgangers, dominees en lekepredikers, die bevoegd zijn om in dovendiensten voor te gaan. In een dienst voor doven gaat het wat anders toe dan in een dienst voor horenden. In de eerste plaats worden de liederen niet meegezongen, maar 'meegezegd': de teksten worden met behulp van een overheadprojector gevisualiseerd op een groot scherm. Met een aanwijsstok wordt het tempo aangegeven.

Ds. Kamphorst: "Doven zijn sterk visueel ingesteld. Ze moeten immers horen met hun ogen! Gebaren nemen daarom in de communicatie een speciale plaats in. De kennis van de nederiandse taal is bij doven geringer dan bij horenden. Voor doven is het nederiands een 'tweede' taal. Ik gebruik in mijn diensten gebaren en ook wel andere woorden, die voor doven een enkelvoudige betekenis hebben. Naast orgelspel, bijvoorbeeld tijdens het avondmaal, maken we ook gebruik van 'illustraties'. Bij gecombineerde diensten laten doven zich steeds duidelijker 'horen'. Hun modigheid is de laatste jaren steeds meer toegenomen.

Toerusting
Mevrouw J. Lasterie is moeder van een dove zoon en dochter, en een horende zoon. Zij en haar man voelden zich in hun plaatselijke kerkelijke gemeente lange tijd onbegrepen: "Men wist niet hoe met ons en onze kinderen om te gaan. Daardoor raakten we kerkelijk in een isolement. Van een gewone kerkdienst begrijpen onze twee kinderen niets. Ze wilden daar ook niet heen. Het dovenpastoraat is voor ons onmisbaar".
Het beter toerusten van de plaatselijke gemeentepredikant lijkt haar dan ook een' must'.
Ds. Kamphorst geeft veel voorlichting aan classes en kringen: hij vindt dat heel leuk om te doen. Zijn collega ds. De Jonge heeft speciaal materiaal ontwikkeld dat gebruikt wordt in het onderricht aan de doven, dat echter nog wel individueel moet worden aangepast: niet elke dove kan op dezelfde manier worden benaderd. En ook de gebarentaal is een levende taal, dus aan voortdurende verandering onderhevig. Werk genoeg nog voor de dovenpastores, die de komende jaren weer zonder angst tegemoet kunnen zien. (NS)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Kerkinformatie | 40 Pagina's

Volwaardige plaats voor dovenpastoraat

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Kerkinformatie | 40 Pagina's

PDF Bekijken