Bekijk het origineel

Op Zoek Naar Nieuwe Diakenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op Zoek Naar Nieuwe Diakenen

5 minuten leestijd

In veel gereformeerde kerken begint men omstreeks deze tijd van het jaar weer wat onrustig te worden. Er treedt weer een aantal ambtsdragers af met andere woorden: er ontstaan weer vacatures!

Dit artikel wil niet alleen ingaan op de ‘speurtocht’ naar nieuwe diakenen. Het gaat mij in de eerste plaats om het omgaan met de nieuwe diakenen. Want veelal krijg ik op cursussen de verzuchting te horen: ‘Eigenlijk voel ik mij in het diepe gegooid: ik heb wel “ja” gezegd, maar daarna mag ik het ook alleen uitzoeken…’ Vage beloftes als ‘het is reuze gezellig’ of ‘het kost weinig tijd’ blijken in de praktijk nogal eens tegen te vallen.

Al met al is er regelmatig sprake van onvolledige of (valse) voorlichting. En dat kan niet! Dat is slecht voor je eigen organisatie, maar het zal ook invloed hebben op de zaak waar diakenen voor moeten staan. Informatie over diakonaat als ‘het valt wel mee’, ‘af en toe collecteren’ e.d. dekt de lading niet! Diakonaat staat voor veel meer; enerzijds voor al die mensen of groepen die in onze samenleving niet mee kunnen komen, anderzijds voor de diakonale gemeente. Diakonaat beperkt zich immers niet tot de diakonie. Desondanks zijn de diakenen natuurlijk wél de aangewezen personen om alles omtrent het diakonaat te coördineren. Maar altijd in het spanningsveld van ‘de naaste in nood’ en de gemeente die naar hen moet omzien. En dat moeten de nieuwe diakenen weten: diaken-zijn betekent liturg, verkenner, profeet, protestanten organisator van het gemeente-diakonaat zijn. En dat kost tijd. En energie. En vaak problemen aan je hoofd die er niet zomaar uit te zetten zijn. Bovendien is er de ondoorzichtigheid van het kerkelijk werkveld.

Nog te vaak is men binnen diako-nieën, kerkeraden en andere commissies in het kerkelijk werk enorm opgelucht als alle vacatures opgevuld zijn. Maar in wezen zijn alleen de stoelen weer bezet! Er is niet gevraagd of men wel goed zit op die betreffende stoel. Met andere woorden: of men het gevoel heeft haar/zijn talenten of kwaliteiten kwijt te kunnen. Anders gezegd: of de nieuwe vrouw of man het naar haar/zijn zin heeft.

Op een rijtje

Een aantal zaken rondom de werving van nieuwe diakenen op een rijtje:

• Fundamenteel is de openheid van de diakonie naar de gemeente toe: als men denkt dat de diakonie er is ‘om te collecteren’, wordt het natuurlijk moeilijk mensen te motiveren voor een bepaalde plek in de diakonie. Een diakonie die op velerlei manieren de gemeente betrekt bij diakonale zaken, die ‘vitaal en aantrekkelijk’ diakonaal wil zijn, zal makkelijker mensen aantrekken. Dit kan ondermeer door regelmatig te publiceren in kerkblad, zondags-brief of via folders. En door ‘diakonaat’ centraal te stellen bij catechese, groothuisbezoek, wijkteams, gemeente-avonden, de predikant en kerkeraad.

• Hiermee samen hangt het maken van een beleids- en werkplan: daarin wordt zowel voor de diakenen zelf als voor de gehele gemeente helder omschreven waar de diakonie in samenwerking met de diakonale gemeente de komende jaren voor staat en wat dat concreet betekent. Een apart onderdeel hierin kan trouwens zijn langs welke weg nieuwe diakenen gezocht worden. Ook een kandidaat-diaken kan dus op haar/zijn gemak het beleids- en werkplan doornemen en bezien of hij/zij er zich in kan vinden. In ieder geval kan duidelijk worden wat er verwacht wordt van een diaken.

• Als de werving zich beperkt tot een oproep in het kerkblad of een kan-selboodschap, zullen weinig mensen zich aanmelden. Zoek ook niet alleen in de kring van ‘oude bekenden’ of bij de mensen die al actief zijn in het kerkelijk werk. Schakel meer mensen in. Denk aan de hierboven genoemde wijkteams! Contactpersonen (of pastorale medewerkenden) kunnen bij hun bezoekwerk ook eens verder kijken: zou er een potentiële diaken in hem/haar zitten?

Inwerken

Is iemand bereikt, geef hem of haar dan

• bedenktijd,

• een taakomschrijving,

• eerlijke informatie omtrent de tijd die er in gaat zitten en

• neem iemands vragen serieus,

• vraag naar eigen ideeën,

• laat de persoon één of meer diako-nie-vergaderingen bijwonen om te bezien of hij of zij in het team past,

• bevestig iemand een aantal maanden voordat de ‘oude’ diaken aftreedt, met andere woorden: zorg voor een inwerkperiode voor het overdragen van de kennis en de contacten met andere instellingen en voor het continueren van de contacten in de wijk,

• laat de nieuwe diaken opschrijven waar hij/zij tegenaan loopt, bespreek dat en geef de consequenties aan in het beleidsplan, zodat de volgende nieuwe diaken niet weer in de oude valkuilen stapt.

Nog wat tips

• Vraag regelmatig hoe het gaat, toon belangstelling, geef nieuwe diakenen niet het gevoel dat ze er alleen voor staan.

• Zoek evenwicht met betrekking tot vrouwen en mannen, zoek evenwicht in leeftijd.

• Kijk ook naar mensen die al bekend zijn met bepaalde diakonale proble-matieken (uit eigen ervaring of door hun deskundigheid).

• Last but not least: zorg voor ondersteuning en begeleiding: een cursus voor nieuwe diakenen, die in veel provincies wordt gegeven, voorziet hierin.

Dit artikel heeft eerder in Blauwdruk, uitgave van het gereformeerd Diakonaai-Maatschappelijk Activeringswerk Zuid-Holland, gestaan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1993

Diakonia | 28 Pagina's

Op Zoek Naar Nieuwe Diakenen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 mei 1993

Diakonia | 28 Pagina's

PDF Bekijken