Bekijk het origineel

Verklaring van de Raad van Kerken in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verklaring van de Raad van Kerken in Nederland

met het oog op de komende verkiezingen

4 minuten leestijd

In de komende tijd zullen wij als burgers van dit land driemaal deel mogen nemen aan verkiezingen: voor de gemeenteraden, voor het Europese pariement en voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorrecht van een democratische samenleving waarin aan mensen telkens weer gelegenheid gegeven wordt zich uit te spreken over het politieke beleid in de afgelopen tijd en in de komende jaren.

De Raad van Kerken in Nederiand realiseert zich dat niet iedereen deze gang naar de stembus ook werkelijk als een voorrecht zal ervaren. Dat is onder meer duidelijk geworden aan de zorgwekkend lage opkomstcijfers bij verkiezingen in het recente verleden.

Allerlei motieven zullen bij deze afzijdigheid een rol spelen: onbehagen over onopgeloste problemen, teleurstelling over de verschillen tussen enerzijds de verkiezingsbeloften en anderzijds het gevolgde beleid, een daardoor in de hand gewerkte onverschilligheid tegenover de politiek in het algemeen, wantrouwen jegens de politiek en de politici, de gedachte dat de eigen politieke activiteit toch geen effect zal hebben.

Dergelijke gevoelens komen veelal voort uit het feit dat mensen in hun aanvankelijk positieve venwachtingen ten aanzien van actieve deelname aan de democratie teleurgesteld werden. Daarop dient gezegd te worden dat men door afzijdigheid onbewust en ongewild in de hand werkt wat men nu juist niet wil: verzwakking van de kwaliteit van de democratie en versterking van antidemocratische tendenties in de samenleving.

In deze situatie wil de Raad van Kerken alle leden van de kerken die stemrecht hebben met klem oproepen op de dag van de verkiezingen geen verstek te laten gaan en gebruik te maken van het recht en voorrecht via het uitbrengen van de stem invloed uit te oefenen op het politieke beleid in de komende jaren.

Er staan in de komende periode zaken op het spel die ook en juist voor christenen van grote betekenis zijn. Zaken waarop velen zich ook bezonnen hebben in het kader van het conciliair proces van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. In de komende tijd zullen immers discussies gevoerd en beslissingen genomen worden over de toekomstige vormgeving van het stelsel van sociale zekerheid, de hoogstnoodzakelijke maatregelen tegen de voortgaande aantasting van natuur en milieu, de positie van de allochtonen in onze samenleving, het beleid ten aanzien van asielzoekers, de vormgeving van de Europese samenwerking, de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking, de bijdrage van ons land aan internationale inspanningen ten dienste van de vrede.

Dit zijn zaken die ons als kerken en kerkleden zeer ter harte gaan. Hier is datgene in het geding waarin wij een wezenlijke christelijke verantwoordelijkheid hebben ontdekt: de zorg voor de kwaliteit van de samenleving en met name voor diegenen in die samenleving die achtergesteld worden of achterop zijn geraakt.​

Binnen de Nederiandse politiek wordt over de oplossing van vele problemen verschillend gedacht. Er is een veelkleurig aanbod van politieke partijen die elk op hun wijze en vanuit hun visie willen opkomen voor de fundamentele waarden van een rechtvaardige en democratische pluriforme samenleving. Christenen zijn in hun keuze niet eenstemmig en zullen van een kerkelijk stemadvies terecht niet gediend zijn. Wel willen wij met nadruk zeggen dat het van groot belang is vanuit de kern van het geloof door de keuze die men doet deze fundamentele waarden ook werkelijk te ondersteunen en te versterken. Duidelijk is dat er in het evangelie op geen enkele wijze plaats is voor racisme en vreemdelingenhaat.

De Raad van Kerken hoopt dat de komende verkiezingen zullen aantonen dat velen in de Nederlandse samenleving zich van harte betrokken weten bij het wel en wee van onze kostbare democratische rechtsstaat. De Raad wil daarnaast ook graag uitdrukken dat hij er zich van bewust is dat regering en volksvertegenwoordiging een zware verantwoordelijkheid hebben die vaak onder gecompliceerde omstandigheden ten uitvoer moet worden gebracht. Het is terecht dat de voorbede voor hen die ons regeren en ons vertegenwoordigen een vaste plaats heeft in de eredienst van de geloofsgemeenschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1994

Kerkinformatie | 56 Pagina's

Verklaring van de Raad van Kerken in Nederland

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1994

Kerkinformatie | 56 Pagina's

PDF Bekijken