Bekijk het origineel

Renteloos of Rentelaag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Renteloos of Rentelaag

4 minuten leestijd

Hartverwarmend

‘Hoeveel hebben jullie nodig? En hoeveel hebben jullie al binnen? Dan zeggen we ƒ 20.000,- toe.’

‘We hebben ƒ 5000,- toegezegd. Mocht later blijken dat er te weinig binnenkomt, bel dan maar. Dan kunnen jullie op nog zo’n bedrag rekenen.’

Zo maar twee hartverwarmende reacties van diakonieën, die we optekenden uit de mond van Paul s’Jacob, medewerker bij de GDR en inhoudelijk betrokken bij het reilen en zeilen van het Roosevelthuis.

Begin januari ontvingen alle secretarissen van hervormde en SoW-diakonieën een brief van de GDR over de actie ‘Renteloos/Rentelaag voor het Roosevelthuis’, te behandelen als een ingekomen stuk op de eerstvolgende diakonievergadering. Met deze actie willen de GDR en het Roosevelthuis 2 miljoen gulden bijeenbrengen in de vorm van een renteloze of laagrentende lening, bedoeld om de exploitatie van het diakonaal vakantiecentrum structureel te verbeteren.

Bijzondere actie

Volgens Herman de Boer — directeur van het vakantiecentrum — kent deze actie twee pijlers: het gaat om een goed stuk werk en je blijft baas over je eigen geld. Iedereen vindt het werk voor en met lichamelijk gehandicapten erg belangrijk. Daar is nooit discussie over. En het leuke en bijzondere van deze actie is dat men het geld tijdelijk renteloos of voor een lage rente afstaat.

Paul s’ Jacob is zeer tevreden over het verloop van de actie. ‘Als je nagaat dat de brief pas op 5 januari de deur uitging en men die brief voor de eerstvolgende vergadering als ingekomen stuk moest agenderen, dan mogen we toch van een zeer positief resultaat spreken als we nu (10/3/’95) al ruim ƒ 650.000,- binnen hebben.

We krijgen hartverwarmende reacties uit het land. Wat dacht je van die diakonie die belde met de mededeling dat zij al ƒ 40.000,- hadden overgemaakt maar bij nadere beschouwing besloten hadden nog eens hetzelfde bedrag te zullen overmaken? Dan krijg je toch een gelukkig gevoel.’

Eigen vakantiecentrum

Herman de Boer krijgt nog wel eens de vraag waarom er zo’n aangepast vakantiecentrum als het Roosevelthuis moet zijn. ‘Ik antwoord dan dat we in een eigen centrum meer mogelijkheden hebben om de gasten in hun ‘eigen sfeer’ te ontvangen. Het eigen karakter van ons vakantiecentrum komt ook tot uiting in de ruimte voor pastoraat, de aandacht voor een echte ontmoeting.

Ik noem het wel eens diakonaal vakantiewerk als een ervaring van ‘breken en delen’, zowel in de praktijk van alledag als in de viering van het Heilig Avondmaal, die in veel weken plaatsvindt.’

Weloverwogen beleid

‘Wat we eigenlijk willen, is een appèl doen op het vermogen van diakonieën. Het zou van goed beleid getuigen wanneer een diakonie zou besluiten een deel van het vermogen aan te wenden voor de exploitatie van het vakantiecentrum’, aldus Paul s’Jacob. Uit het raam turend voegt hij daaraan toe, zijn woorden heel zorgvuldig formulerend: ‘Hoe welkom alle bedragen — renteloos of rentelaag — ook zijn, als het uit de lopende exploitatie komt dan zou het gevaar kunnen bestaan dat een dergelijke uitgave in mindering komt op andere uitgaven.’

Op dit moment wordt een aantal bezoeken afgelegd bij streekverbanden van diakonieën om meer informatie te geven. Beide heren zijn vol goede moed en hebben er alle vertrouwen in dat deze fondswervingsactie een succes zal worden. ‘Het diakonaal vakantiewerk richt zich vooral op mensen die door een handicap en behoefte aan zorg in een maatschappelijk isolement dreigen te raken. En die hebben onze aandacht nodig’.


Voor geïnteresseerden is de mini-brochure ‘Wat gebeurt er allemaal in het Roosevelthuis?’ beschikbaar. Tot 10 e×. gratis, daarna ƒ 0,25 per ex. Te bestellen bij de GDR, afd. Publiciteit & Voorlichting, Postbus 72, 3970 AB Driebergen (tel. 03438 23619).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1995

Diakonia | 24 Pagina's

Renteloos of Rentelaag

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1995

Diakonia | 24 Pagina's

PDF Bekijken