Bekijk het origineel

Hervormde synode kritisch en positief over IKON

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hervormde synode kritisch en positief over IKON

3 minuten leestijd

De hervormde synode heeft in haar vergadering van 23 - 25 maart met 19 stemmen tegen besloten het beleid van de IKON goed te keuren en de Gereformeerde Bond op te roepen alsnog zijn eigen aanvraag om zendtijd in te trekken.
In de discussie over de IKONbeleidsnota 'Context en gedachtengoed' bleek echter dat er in de synode ook forse kritiek leeft op de IKON. Ds. M. Baan uit Nijkerk zei: 'De IKON is voor mij net zo herkenbaar als een strijkijzer voor een dolfijn.' Ouderling M. Burggraaf uit Ede had in de beleidsnota onvoldoende legitimatie gevonden om de IKON als stem van de kerken in de ether te gebruiken.
Hij stelde voor dat de hervormde kerk per 1 januari 1996 uit de IKON zou treden. Dit voorstel werd met achttien stemmen vóór verworpen.
Ouderling A.D. Drost uit Veen vond dat de synode niet vreemd moest opkijken van de eigen zendtijdaanvraag door de Gereformeerde Bond. Volgens hem was er niets gedaan met de kritiek die in 1992 in de synode op de IKON was geuit.
Het moderamen moest bekennen dat inderdaad niet voldaan was aan de opdracht uit 1992 om 'de mogelijkheid van een diepgaande gedachtenwisseling over de presentie van de kerken in de media aan de hand van "programmatische uitgangspunten" te onderzoeken'.
De synode besloot dat alsnog aan deze opdracht voldaan moet worden en dat er bovendien een commissie moet komen die de mogelijkheden moet onderzoeken om de totale breedte van de NHK bij de aan de kerken toebedeelde zendtijd te betrekken.
Het voorstel van ouderling Drost om als NHK de zendtijdaanvraag van de Gereformeerde Bond over te nemen, en de invulling daarvan over te laten aan het hoofdbestuur van de Bond, werd met 22 stemmen vóór afgewezen.

Vertaalslag
Namens de IKON gingen verschillende bestuursleden en IKON-medewerkers in op de opmerkingen van de synode.
Dr. K. Blei, namens de NHK bestuurslid van de IKON, verklaarde dat radio en televisie zich per definitie richten op een breed publiek. Het gaat niet om de eigen achterban; de IKON is juist in het leven geroepen als een kritisch tegenover van de kerken, zei hij. Mw. drs. I. Bakker, programmaleider radio van de IKON, vertelde dat er een permanente, creatieve spanning is tussen de opdracht van de IKON en het grote publiek.
De IKON heeft acht kerken als opdrachtgever. Dat verklaart waarom niet alle individuele leden zich in elk programma kunnen herkennen. Van de zes uur radio die de IKON vult, zijn er twee bestemd voor kerkdiensten uit de hele breedte van de IKON-kerken. Mw. Bakker merkte overigens op dat de redacteuren veel vaker nul op het rekest krijgen als zij Gereformeerde Bondspredikanten benaderen dan anderen.
Dr. R. Haan, algemeen directeur van de IKON, vroeg de synode bovendien om begrip voor de vertaalslag die de IKON moet maken om de boodschap van de kerken om te zetten in goede programma's. Hij betoogde dat in het geheel van de IKON-programma's, de Wilde Ganzen en het IKON-pastoraat alle elementen van verkondiging, gemeenschap, jeugd, diakonaat etc. aan bod komen.
(CH)


Fotobijschrift
Ouderling A.D. Drost: 'Niet vreemd opkijken van zendtijdaanvraag Gereformeerde Bond'.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1995

Kerkinformatie | 40 Pagina's

Hervormde synode kritisch en positief over IKON

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1995

Kerkinformatie | 40 Pagina's

PDF Bekijken