Bekijk het origineel

'Volle breedte NHK meer bij IKON betrekken'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

'Volle breedte NHK meer bij IKON betrekken'

4 minuten leestijd

Hoe kan de hervormde kerk in haar volle breedte meer bij het werk van de IKON betrokken raken? Dit is één van de vragen waarover de hervormde synode zich op vrijdagavond 21 juni gaat buigen. Directe aanleiding om het werk van de Interkerkelijke Omroep Nederland op de synode-agenda te plaatsen is een door eerdere synode-vergaderingen opgeroepen vraag naar de relatie met de IKON.

De vraag naar de betrokkenheid van de breedte van de kerk is niet nieuw, ledere bezinning over wat heet de 'presentie van de kerk in de media' die in de afgelopen jaren binnen de hervormde synode is gevoerd, roept een soortgelijke vraagstelling op. In een nota van de hervormde bestuursleden in het huidige IKON-bestuur wijzen zij erop dat de Nederlandse Hervormde Kerk vijftig jaar geleden zelf de stoot heeft gegeven tot de oprichting van wat toen nog IKOR heette. In tegenstelling tot de gereformeerden zeiden de hervormden dat christenen zich als kerk rekenschap moeten geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en dat zij als kerk ook los van de christelijke organisaties hun boodschap zouden moeten uitdragen. De gereformeerden dachten meer vanuit het gedachtengoed van Abraham Kuyper en zeiden voor dit werk al over een NCRV te beschikken. Pas in 1968 ging ook de GKN deel uit maken van de IKOR.

Dienstbaar

De synodale nota gaat in vogelvlucht door de geschiedenis van de kerkelijke omroep heen en concludeert dat de IKON alle ontwikkelingen op omroepgebied heeft overieefd, waaronder de verdere commercialisering van de media. Bij een nieuwe zendtijdaanvraag hebben de bij de IKON aangesloten kerken zichzelf niet geprofileerd als 'doelgroepzendgemachtigde'. Wel zeiden ze 'dienstbaar te willen zijn in de verzorging van een aanbod voor het gehele publiek'. Momenteel werken de omroepen nog met een zendmachtiging tot in het jaar 2000. Op de adviezen van een door staatssecretaris Nuis ingestelde commissie 'Ververs' over de toekomstige vormgeving van het publieke omroepbestel na het jaar 2000, kon de nota nog niet ingaan. Over de betrokkenheid van de IKON bij het uitzenden van kerkdiensten is de nota zeer te spreken. De niet bij de IKON aangesloten kerkgenootschappen kunnen kerkdiensten uitzenden via de stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK). Deze organisatie is in het IKON-huis in Hilversum gevestigd.

Communicatie

Over de huidige situatie in omroepland constateert de nota dat er steeds meer per televisienet samengewerkt moet gaan worden. Voor de IKON betekent dit op Nederland 1 en via de radio dat het oecumenisch karakter van de IKON als 'broadcaster' moet worden uitgebouwd en dat de typische IKON-programmatraditie voor de toekomst moet worden veiliggesteld en ontwikkeld. Ook is de IKON van plan meer aandacht te schenken aan de communicatie met de kerken.

Met instemming citeren de bestuursleden een vorig jaar door de hen/ormde synode genomen besluit 'dat de IKON zich in zijn uitzendingen niet allereerst richt op de leden van de eigen kerken, maar beoogt, met maatschappelijk relevante programma's oriënterend bij te dragen aan het publieke omroepaanbod in de brede zin van het woord'. En als het gaat over de relatie tussen media en evangelie- verkondiging stelt de nota: 'Een al te nadrukkelijk christelijk programma kan aan de communicatie van het evangelie meer kwaad dan goed doen. Een terughoudende opstelling kan, daarbij vergeleken, de voorkeur hebben'. De nota wijst ook op het belang van het IKON-radiopastoraat. 'Voorposten voor de kerken' noemt de nota dit onderdeel van het werk van de IKON.

Herkenbaar

Eén van de aanbevelingen voor de synode is 'te bevorderen dat de programma's voor de kerkelijke achterban herkenbaar kunnen worden'. Verder wordt voorgesteld een hervormde beraadsgroep in te stellen - die zoals gebruikelijk is samengesteld uit de breedte van de hervormde kerk - met als opdracht gedurende een bepaalde periode systematisch alle IKON-programma's te volgen en daarover maar eens een evaluerend rapportie schrijven.

Tenslotte lijkt het de hen/ormde bestuursleden niet onverstandig dat de drie SoW-kerken ook in IKON-zaken meer gaan samenwerken. De GKN heeft daarvoor een eigen deputaatschap. De NHK en de ELK ontberen een dergelijk overiegorgaan. (PH)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 1996

Kerkinformatie | 40 Pagina's

'Volle breedte NHK meer bij IKON betrekken'

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 1996

Kerkinformatie | 40 Pagina's

PDF Bekijken