Bekijk het origineel

Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland

4 minuten leestijd

Wie over de IKON spreekt, kan niet om het begrip 'oecumene' heen. De band tussen oecumenische inspiratie en het spreken in en tot de wereld ligt In het begrip van de oecumene als de gehele bewoonde wereld.

Deze visie op oecumene heeft, naast de institutionele en de missionaire opvatting ervan, in de IKON veel invloed gehad. Het wordt gevoed door de idee dat de schepping en de wereld één en samenhangend zijn en dat christenen en christelijke gemeenschappen dus voor die wereld een verantwoordelijkheid hebben. Kennisdragend van het bijbels visioen van vrede en gerechtigheid hoort de christelijke traditie zich dan ook in te spannen voor het realiseren van die waarden ter wille van de aarde en alle mensen die erop leven. Dat betekent een actieve opstelling in het debat over ooriog en vrede, over milieu, over de rechten van minderheden en vluchtelingen in onze gemeenschap enzovoorts. Juist deze mens- en wereldgerichte inspiratie heeft vele IKON-programma's, vooral sinds de jaren zestig, bepaald. Men hoopte ermee een voortrekker in het gesprek te zijn, de kleuring van de oecumenische kerken mee te bepalen en voor individuele kerkleden, randkerkelijken en kerkelijke gemeentes een identificatiepunt te vormen.

Moeilijk te bereiken

omroep, die zich de oecumene zo opgevat als uitgangspunt had gekozen, is nooit een omroep met een groot publiek geweest. De betrekkelijk kleine kring van kijkers en luisteraars kromp in de loop van de jaren verder in, zij het misschien minder dan op grond van de harde cijfers over de versnippering van het omroeppubliek, de secularisering en de vergrijzing van de samenleving kon worden ven/vacht. Deze omroep kon de mensen, die zich niet vanuit een sterke godsdienstige behoefte zelf tot hem wendden, vaak maar moeilijk bereiken. Niet omdat IKOR en IKON niet wilden. Maar als kerkelijk of godsdienstig te identificeren uitzendingen worden door velen nu eenmaal bijna instinctmatig afgewezen. En de machten van de wereld en het bestel deden er veel aan de kerkelijke omroep op zijn kerkelijke doelgroep vast te pinnen.

Bovendien heeft IKOR/N, behalve misschien in het prille begin en na de kentering van de afgelopen jaren, bij het streven om ook het gesprek aan te gaan met groepen buiten de kerken eigenlijk nooit op onvoonwaardelijke steun kunnen rekenen van de kerken, die-de eigenlijke houders van de zendmachtiging waren en zijn. Die kerken hebben de IKON uiteindelijk nooit laten vallen, maar in de door hen beleden kritische solidariteit overheerste gedurende lange jaren de kritiek. De IKON heeft zich door deze weinig gunstige omstandigheden meestal niet laten afschrikken, ook al was succes nimmer gegarandeerd.

Ambitieus

Het meest succesvol in het bereiken van de kerkelijke achterban was men daar waar de traditionele middelen die de kerken ten dienste staan - vieringen, catechese en dergelijke - werden ingezet. Maar de wereld buiten de kerken werd zo niet bereikt. Zeldzamer waren de programma's waardoor zowel kerkelijk meelevenden als rand- en buitenkerkelijken zich aangesproken voelden. Dat gebeurde vooral wanneer minder conventionele vormen en methoden werden gebruikt en, zo lijkt het, waar IKON en programmamakers zich er van bewust waren dat - om met Koole te spreken - met de middelen van radio en televisie niet veel meer dan voon/vaarden kunnen worden geschapen, waaruit uiteindelijk iets als vertroosting kan voortkomen. De nazorg met andere middelen is dan ook een soort IKON-principe. Dikwijls gingen de ambities verder, maar dan volgde even vaak de teleurstelling. IKON-programma's hebben soms een grote uitwerking gehad, maar de bewoonde wereld veranderen is een kleine zendgemachtigde in een klein land niet gegeven. Waar dat toch lijkt te zijn beoogd - in de bestrijding van vooroordelen bijvoorbeeld - werd meer van het medium gevraagd dan het vermag.


Dit is een voorpublicatie uit 'Van geloof, hoop en liefde, vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland 1946-1996'. Een wetenschappelijke redactie, onder leiding van J.C.H. Blom, J. Wieten en H.B.M. Wijfjes, beschrijft hierin vijftig jaar kerkelijke omroepgeschiedenis. Het boek is een uitgave van Kok in Kampen en voor ƒ 49,90 verkrijgbaar in de boekhandel.


Koffiedrinken tijdens één van de eerste televisiekerkdiensten van de toenmalige IKOR, ca. 1962. (Archieffoto IKON

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1996

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1996

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken