Bekijk het origineel

Actie Kerkbalans gebaat bij doel gerichte publiciteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Actie Kerkbalans gebaat bij doel gerichte publiciteit

Andere aanpak voor jongeren en randkerkelijken

4 minuten leestijd

'Kerkbalans is geen corvee, maar een feest,' zei de ouderling-kerkvoogd kort maar krachtig toen hij afgelopen najaar de bedrukte gezichten van zijn mede-kerkenraadsleden zag, nadat de voorzitter de jaarlijkse geldwervingsactie voor de plaatselijke gemeente aan de orde had gesteld. 'We kunnen en moeten er althans een feest van maken,' voegde hij er snel aan toe.

'Kerkbalans 1998' staat voor de deur. De actie wordt ditmaal van 11 tot en met 25 januari gehouden, met als motto 'Van blijvende waarde'.

Klinkend succes
Waarom typeerde de eerder genoemde ouderling-kerkvoogd Kerkbalans als een feest? Hij dist een herinnering uit zijn vorige woonplaats op. 'Aan het begin van de jaren zeventig deed onze gemeente voor het eerst mee aan de toen nog jonge actie Kerkbalans. Tientallen jaren hadden de gemeenteleden jaarlijks een 'hoofdelijke omslag' ontvangen waarop het bedrag stond dat van ieder van hen werd verwacht. Dat bedrag was gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. De gemeente, die aan het begin van een flinke groei stond, koos voor vrijwilligheid en omarmde het systeem van Kerkbalans. De actie werd grondig voorbereid.'

'Op de avond waarop zij werd afgesloten kwamen alle 'lopers' met hun enveloppen naar de kerk, waar de totaalbedragen van de lopers bekend werden gemaakt en bij elkaar werden opgeteld. Er heerste een feestelijke stemming, maar ook spanning over het eindresultaat dat, mede dankzij de grondige voorbereiding, een klinkend succes was. Dat ben ik mij altijd blijven herinneren.'
De methodiek van Kerkbalans is nu 26 jaar oud: in 1972 werd ze voor het eerst in de hervormde kerk toegepast, met als grote gangmakers de predikanten W.H. den Ouden en J.A.G. van Zanten. Al een jaar later namen andere kerken, waaronder de rooms-katholieke kerk en de gereformeerde kerken, de methodiek over, en sinds 1974 is er sprake van een interkerkelijke actie Kerkbalans.

Voorbereiding
Geldwerving voor de plaatselijke gemeente is niet een karwei dat men er zomaar even tussen door kan doen.
De actie moet gedegen worden voorbereid. Er dient openheid over de begroting van de gemeente te bestaan, zodat de gemeenteleden inzicht krijgen in het inkomsten- en uitgavenpatroon. Een doelgerichte publiciteit is onmisbaar. Niet een routinestukje in het kerkblad, maar een weloverwogen en indringend appèl, met veel informatie. De 'lopers' worden, als het goed is, uitnodigend geïnstrueerd, ook omdat zij antwoorden op vragen van gemeenteleden moeten kunnen geven.
Ds. H. J. J. Radstake uit Rotterdam, voorzitter van de hervormde commissie geldwerving, is van mening dat de kwaliteit van het gemeente-zijn (een vitale en uitnodigende gemeente) zeer bepalend kan zijn voor de resultaten van Kerkbalans. Verder vindt hij dat predikanten meer dan nu vaak het geval is een actieve rol in de plaatselijke Kerkbalans-actie kunnen spelen, bijvoorbeeld bij de begeleiding van de medewerkers en in de kerkdienst.

Hij hecht veel belang aan een doelgroep- gerichte benadering van de gemeenteleden. In menige gemeente wordt al niet meer één gelijkluidende folder voor iedereen geschreven. In een brief of folder wend je je anders tot trouwe, meelevende, kerkleden dan tot de zogeheten randkerkelijken. En jongeren zouden een andere tekst onder ogen moeten krijgen dan ouderen. In geen geval mag een tobberige toon doorklinken; die werkt alleen maar averechts.
Radstake pleit voor een aparte tekst voor jongeren. Hij heeft in zijn vorige gemeente. Soest, samen met jongeren een tekst voor Kerkbalans uitgeprobeerd. Van zijn eerste tekst zeiden ze: 'Waar gaat dit eigenlijk over?' Daarna heeft hij die tekst op menig punt gewijzigd. 'Maar je moet ook oppassen dat je jongeren niet te laag aanslaat', voegt hij eraan toe. In de r.-k. kerk kent men al een aparte jongerenfolder, waan/oor ook in protestantse kring belangstelling bestaat.
Wat de resultaten betreft: de landelijke tendens van de afgelopen jaren was dat minder mensen bijdragen (de kerken tellen nogal wat opzeggers van lidmaatschap), maar daar staat tegenover dat per bijdrager gemiddeld meer wordt toegezegd.

Werkboek
Geen kerkvoogd, kerkrentmeester of lid van een commissie van beheer kan meer klagen over gebrek aan informatie over Kerkbalans. Enige tijd geleden is het grote losbladige Werkboek Kerkbalans verschenen, dat een schat aan gegevens, juist voor de praktijk, bevat.
Het boek bevat tal van suggesties en onder andere antwoorden op vragen als: hoe organiseer en motiveer je vrijwilligers, hoe moet de gemeente worden geïnformeerd, hoe gaan we om met de 'nulbetalers'?
Het is een uitgave van de Vereniging van Kerkvoogdijen in Dordrecht en kost ƒ 58,50 (excl. BTW en verzendkosten).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1998

Kerkinformatie | 40 Pagina's

Actie Kerkbalans gebaat bij doel gerichte publiciteit

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1998

Kerkinformatie | 40 Pagina's

PDF Bekijken