Bekijk het origineel

Synoden dragen werk over aan gezamenlijke raad MDO

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Synoden dragen werk over aan gezamenlijke raad MDO

3 minuten leestijd

De hervormde, gereformeerde en lutherse synode hebben eind november ieder besloten het grootste deel van het werk van hun raden, deputaatschappen en commissies op het gebied van zending, (wereld)diakonaat en oecumene over te dragen aan de gezamenlijke Generale Raad voor Missionair en Diakonaal werk en Oecumenische relaties (MDO). Deze Generale Raad MDO werd half november door de gezamenlijke vergadering van synoden ingesteld. De overdracht van de werkzaamheden houdt in dat de afzonderlijke raden, deputaatschappen en commissies worden opgeheven en dat er afscheid genomen wordt van die bestuurders die in de nieuwe structuur niet meer terugkomen. Voor het werk dat per se niet gezamenlijk kan worden behartigd, is er voor elke kerk een soort 'kerkeigen' afsplitsing van de Generale Raad.

Het afscheid nemen ging niet geheel zonder pijn. 'Gerenommeerde' clubs zoals de hervormde Raad voor de Zending en de Generale Diakonale Raad, de gereformeerde deputaatschappen voor Zending en Werelddiakonaat en voor Oecumene (het oudste gereformeerde deputaatschap) en de lutherse Zendingsraad en Diakonale Raad en nog een aantal andere houden op te bestaan. De gereformeerde synode besprak de eindrapportages van alle betrokken deputaatschappen. Telkens klonk er zorg door over de vraag ot de overdracht van het werk wel goed geregeld was. 'Blijft er nog wel iets van ons gereformeerde werk over? En zijn we niet te snel met het opheffen van deputaatschappen nu de Regionale Dienstencentra, die een deel van het werk moeten overnemen, er nog amper zijn?', vroeg ouderling mevrouw L. Vos-Thomas namens de commissie van rapport. Voorzitter F.K. Kok van deputaten voor Zending en Werelddiakonaat betoogde echter dat er gewerkt wordt aan een kwalitatief goede en deskundige organisatie. 'Het verwijt dat we een organisatie bouwen die niet des kerks is, leidt men te gemakkelijk af uit de managementtechnieken en -taal die we hanteren. Dat is niet terecht. Men mag ons straks afrekenen op de vraag of we erin geslaagd zijn een organisatie neer te zetten die inhoud weet te geven aan onze opdracht tot eenheid, getuigenis en dienst', aldus Kok.
Ook de hervormde synode voelde de pijn van het afscheid nemen. Ds. A.H. van Veluw (Pesse) verzocht het moderamen te onderzoeken of het mogelijk zou zijn de adviseurs van de hervormde organen van bijstand te behouden. Zij zouden de voorzitters van de generale raden dan moeten bijstaan in hun advies aan de hervormde synode. De zorg van de lutherse synode lag meer op het vlak van de uitvoering van het werk. De 'MDO-clubs' in de Evangelisch-Lutherse Kerk worden tot nu toe nauwelijks ondersteund door bureaus. Daarom heeft de synode de huidige leden van de Zendingsraad, de Diakonale Raad, de Commissie Ontwikkelingssamenwerking en de Commissie Vredesvraagstukken verzocht in 1999 te blijven functioneren en het bestaande werk waar nodig voort te zetten, totdat dit door de Generale Raad MDO en de bjibehorende dienst wordt overgenomen. (CH/DS)


Fotobijschrift
Afscheid van de hervormde adviseurs: scheiden doet lijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1999

Kerkinformatie | 43 Pagina's

Synoden dragen werk over aan gezamenlijke raad MDO

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1999

Kerkinformatie | 43 Pagina's

PDF Bekijken