Bekijk het origineel

Gereformeerde synode draagt facilitaire zaken over

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gereformeerde synode draagt facilitaire zaken over

3 minuten leestijd

De gereformeerde synode heeft eind februari besloten het werk van een aantal deputaatschappen over te dragen aan de toekomstige gezamenlijke Generale Raad voor Facilitaire zaken van de drie SoW-kerken. Dit besluit hangt samen met het feit dat de arbeidsorganisaties van de drie kerken ineengeschoven worden tot één gezamenlijke organisatie met drie grote diensten waarin het werk is samengebracht. Onder Facilitaire zaken vallen de deputaatschappen Onderlinge Bijstand, Archieven en kerkelijk Kunstbezit, Emeritaatsvoorziening en Personele zaken. Financiën en Organisatie. Er horen ook twee stichtingen bij, namelijk de Stichting Steun Kerkbouw en de Stichting Emeritaatsfonds GKN. De synode overwoog dat deze stichtingen (vooralsnog) niet kunnen worden geliquideerd. De Stichting Steun Kerkbouw verstrekt leningen en dotaties aan plaatselijke kerken die daarvoor in aanmerking komen. Over opheffing van deze stichting kan pas worden besloten als duidelijk is hoe het werk in de nieuwe organisatiestructuur wordt voortgezet, vond de synode. Ook de Stichting Emeritaatsfonds GKN moet blijven bestaan tot er meer bekend is over de samenvoeging van dit fonds met de fondsen van de partnerkerken. Op dit moment heeft het gereformeerde Emeritaatsfonds een lagere dekkingsgraad (102,7%) dan het hervormde fonds (140%), Dat maakt het wellicht moeilijker om tot een gezamenlijk fonds te komen. De synode besloot dat er twee speciale taakgroepen komen die het werk van deze stichtingen voorlopig moeten behartigen.
In het verslag van deputaten voor de Archieven en het kerkelijk Kunstbezit stond te lezen dat het toekomstige beleid ten aanzien van archieven voor de gezamenlijke organisatie is voorbereid zonder dat deputaten daarin gekend waren. Deputaten meenden dat er onvoldoende capaciteit is gereserveerd voor de algehele coördinatie van de archiefzorg en het archiefbeheer, voor het beheer en de verwerking van het statisch archief dat nog moet worden overgedragen aan het Rijksarchief in Utrecht en voor de advisering en ondersteuning van de (toekomstige) regionale dienstencentra van de SoW-kerken. Kennelijk waren de deputaten zo gefrustreerd door de gang van zaken, dat zij lieten weten geen zitting te willen nemen in de in te stellen sectie Archieven, Bibliotheek en kerkelijk Kunstbezit. De synode besloot hierop unaniem deputaten te verzoeken een eventuele benoeming in die sectie tóch aan te nemen. Ook heeft de synode de wens uitgesproken dat de formatie voor archiefbeheer in de gezamenlijke arbeidsorganisatie wordt heroverwogen,
Met bovenstaande besluiten is niet al het specifiek gereformeerde werk verdwenen: de gereformeerde leden van de Generale Raad voor Facilitaire zaken zullen namelijk samen het gereformeerde deputaatschap voor Facilitaire zaken vormen, waarin specifiek gereformeerde aangelegenheden worden afgehandeld. Ook voor hervormde en lutherse aangelegenheden komt er zo'n eigen onderdeel, (CH)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1999

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Gereformeerde synode draagt facilitaire zaken over

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1999

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken