Bekijk het origineel

Flakkeese bonders steunen Rwandese diaconessen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Flakkeese bonders steunen Rwandese diaconessen

8 minuten leestijd

De hervormde diakenen op Goeree Overflakkee weten al heel lang wat samenwerken is. Elk half jaar ontmoeten ze elkaar en om de vier jaar kiezen ze een gezamenlijk collectedoel. In 2008 haalden de Flakkeese bondsgemeenten bijna tienduizend euro op voor het werk van diaconessen in Rwanda. Een gesprek met Pieter Breederveld, voorzitter van het Streekverband, en Annemieke van der Horst-Schouten van Luisterend Dienen.

Ruim vijftig jaar bestaat het Streekverband van Hervormde Diakenen op Goeree Overflakkee. Deze gemeenten, overwegend van gereformeerde bondssignatuur, steunen sinds 2000 steeds een project van Luisterend Dienen, het diaconale programma van Kerk in Actie dat zich speciaal richt op de gereformeerde bondsgemeenten binnen de Protestantse Kerk. Sinds 2007 gaat het om het werk van de diaconessen in Rubengera, in West- Rwanda. De Rwandezen daar leven in grote armoede, voedsel is er vaak te weinig. De diaconessen vestigden zich in het gebied om de bevolking te leren hun akkers duur-zamer te bewerken, zodat het land meer oplevert.
Luisterend Dienen steunt de diaconessen bij dit project en het streekverband van een twaalftal gereformeerde bondsgemeenten op Goeree Overflakkee stelt zich voor een aantal jaren garant voor de financiering.
‘Rwanda is een land met vruchtbare grond, maar als het niet op een goede manier wordt bewerkt, levert het niet genoeg op voor de bevolking’, zegt Pieter Breederveld, voorzitter van het streekverband. ‘De diaconessen in Rubengera willen daar verandering in brengen, zodat de mensen in het gebied zich geen zorgen meer hoeven maken over wat ze zullen eten. Het staat op het land of ligt voor het grijpen in de schuur.’
De Rwandese Abaja ba Kristo (dienaressen van Christus) dienen hun volk met de liefde van Christus. Ze steunen vanuit hun christelijke levensovertuiging de kerken, dragen bij aan het welzijn van de bevolking en maken hen bekend met het evangelie. De zendingsdiaconessen willen de liefde van Jezus zichtbaar maken in deze wereld. Pieter Breederveld: ‘Door het werk van de diaconessen in Rubengera krijgen mensen weer perspectief in hun leven.’

Eerlijke verdeling
Het gaat hier niet zomaar om ontwikkelingshulp, benadrukt Breederveld. Het begrip ontwikkelingshulp wordt steeds meer versmald tot economische ontwikkeling met maximale winst en hoge efficiëntie. In het Werelddiaconaat gaat het om een eerlijke verdeling, om toegang tot basisvoorzieningen en ook om de menselijke en zo mogelijk de geestelijke dimensie. Christelijke organisaties richten zich vaak op mensen bij wie het veel tijd en energie kost om ze op weg te helpen.
Maar ook bij deze kansarme mensen wordt gekeken hoe zij uiteindelijk op eigen kracht of met hulp van hun eigen omgeving verder kunnen met hun leven.
Het streekverband van diakenen heeft zich goed laten voorlichten door verpleeghuisarts C. Goedhart, vertelt Breederveld. ‘Dokter Goedhart heeft nauwe contacten met de zendingsdiaconessen in Amerongen, die op hun beurt nauw verbonden zijn met de diaconessen in Rubengera. Goedhart werkt als medisch adviseur vrijwilliger een aantal weken per jaar in Rwanda. Hij bezocht het project in Rubengera en de foto’s die hij maakte mogen wij gebruiken voor de folders waarmee we de gemeenteleden informeren. Goedhart keerde terug met enthousiaste verhalen over het werk van de zendingsdiaconessen. Hij zag vooruitgang. Vroeger werd er bijvoorbeeld met één os geploegd, nu wordt het land met meer ossen bewerkt. Zo wordt mensen geleerd in hun eigen levensbehoefte te voorzien. Het is een zeer nuttig project. Ook dit jaar volgen kleine groepen boeren uit verschillende dorpen weer de opleiding en scholing in Rubengera. Het biedt mensen perspectief.’

Betrokkenheid
Annemieke van der Horst-Schouten, programmacoördinator van Luisterend Dienen, is enthousiast over de samenwerking op Goeree Overflakkee. Annemieke: ‘Het Streekverband had vanaf 2000 eerst een project van ons in Indonesië, later in Malawi en nu in Rwanda. Als er een nieuw collectedoel moet worden gekozen, doe ik in een vergadering van het streekverband een voorstel van vier projecten. In 2007 waren dat Nepal, Zimbabwe, Bangladesh en Rwanda. Rwanda sprak toen het meest aan.’
‘In het project van de Rwandese diaconessen is veel gelegenheid tot interactie’, zegt Annemieke. ‘Een zuster uit Amerongen verblijft in Rwanda en met haar kan via e-mail worden gecorrespondeerd. De diaconessen uit Amerongen zijn altijd bereid een gemeenteavond te verzorgen om over het werk in Rwanda te vertellen. In sommige gevallen stelt een van onze gemeenten (of een aantal gemeenten) zich garant voor een project ginds. Ze worden dan eigenaar van het project. Dat is wat wij een ‘interactieve relatie’ noemen. Goeree Overflakkee heeft een inspanningstoezegging gedaan om zoveel mogelijk van het benodigde bedrag in te zamelen. De contacten met Rwanda lopen tot nu toe via dokter Goedhart die voor de zendingsdiaconessen in Amerongen medische support geeft aan de diaconessen in Rubengera. Het streekverband heeft daarmee een rechtstreekse informatiebron. Dokter Goedhart nam vanuit Rwanda een Franstalige bedankbrief mee voor het streekverband, die gepubliceerd werd in de verschillende kerkbladen.’

Volgens Van der Horst is de betrokkenheid bij het diaconale werk van het streekverband groot. ‘Voor elke halfjaarlijkse collecte wordt speciaal een folder gemaakt, die bij alle gemeenteleden wordt bezorgd. In het kerkblad worden de giften verantwoord. Annemieke van der Horst-Schouten schrijft de tekst, dokter Goedhart levert de foto’s, een lokale opmaker maakt de folder op en een lokale drukker maakt er iets moois van. De gemeenteleden worden goed geïnformeerd.’
‘Ter afwisseling is de informatiefolder wel eens onder alle bewoners verspreid over het hele eiland. Ook zorgt het streekverband voor extra publiciteit in het huis-aan-huisblad Eilandennieuws. Daardoor gaat het uitgekozen project leven bij de mensen en groeit de betrokkenheid van de gemeenten. De diakenen merken dat in de opbrengst van de collecte en wij merken dat aan de hoogte van het bedrag dat wij krijgen voor het project in Rwanda. Ik ben blij dat het streekverband zich committeert aan Luisterend Dienen en haar vertrouwen er aan geeft. Het gezamenlijke project verstevigt de onderlinge band tussen de gemeenten op Goeree Overflakkee. Dat is prachtig.’

Vrede met God
‘Gerichte collecten doen het heel goed op het eiland’, vertelt voorzitter Breederveld. ‘Dat komt mede door de goede informatie en de aansprekende foto’s in de folder. Een collecte voor Luisterend Dienen levert al snel vijftig tot zeventig procent meer op dan een ‘gewone diaconiecollecte’. Gemeenteleden dragen het project een warm hart toe. Op Goeree Overflakkee kennen we een verleden van landbouw, vóór de ontsluiting van het eiland floreerde de agrarische sector. Vandaar ook de betrokkenheid bij het landbouwproject in Rubengera. We kunnen ons wat bij landbouw voorstellen.’
‘De zendingsdiaconessen verzorgen naast het landbouwproject ook trainingen in vergeving, opdat mensen hun trauma’s kunnen verwerken. Traumatische ervaringen verdwijnen vaak in de doofpot, maar zijn in Rwanda dagelijkse realiteit. De diaconessen hebben trajecten opgezet waarin pijnlijke ervaringen onder begeleiding worden uitgesproken en gewerkt kan worden aan verzoening met de daders. Dat spreekt ons als Nederlandse christenen enorm aan.’
‘De zendingsdiaconessen verkondigen ook het evangelie in de Rwandese dorpen. Ze doen kinderwerk, desnoods onder een boom. Kinderen luisteren naar het evangelie en nemen de blijde boodschap mee naar huis, waardoor ook ouders het evangelie horen. Dat biedt de Rwandezen een nog groter perspectief dan het dagelijkse brood. Het evangelie biedt vrede met God en daardoor ook vrede met de medemens. En dat in Rwanda, waar een aantal jaren geleden nog een grote genocide en oorlog plaatsvond!

Henrique Staal is freelance tekstschrijver.


Rwanda ontwikkelt zichzelf

Rwanda telt vele weeskinderen die hun ouders hebben verloren tijdens de grote genocide, de oorlog of door de ziekte aids. Deze kinderen worden meestal opgevangen door hun familie of grootfamilie.
Sommige weeskinderen hebben geen familie meer.
Zij worden opgevangen door zendingsdiaconessen in Rubengera.
Zo’n vijftig diaconessen richtten in 1984 een diaconessenhuis op in Rubengera, met steun van de Nederlandse gemeenschap van diaconessen in Amerongen. Eén van de Nederlandse diaconessen geeft leiding aan de Rwandese gemeenschap.
Daarnaast zendt de gemeenschap in Amerongen een aantal diaconessen uit naar Rwanda. De diaconessen willen in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel en de dorpsgemeenschappen dienen.
Ze leven vanuit hun christelijke inspiratie, steunen de kerken in hun omgeving en dragen bij aan het welzijn van de bevolking. Ze willen Jezus’ liefde zichtbaar maken in de wereld.

Dankzij Goeree Overflakkee
Met steun van het Flakkeese streekverband van Hervormde Diakenen zorgden de Rwandese diaconessen in 2007 voor een nieuw waterleidingssysteem in de regio. Ook irrigeerden ze een stuk braakliggend terrein. Boeren en boerinnen, weeskinderen en sociaal zwakkere gezinnen worden een aantal weken per jaar op de oefenpercelen getraind in duurzame productieve landbouwmethoden. Ze passen hun nieuwe kennis toe op hun eigen bedrijven, waardoor de voedselzekerheid in de regio wordt vergroot.
De deelnemers aan het programma leren gebruik te maken van kredieten en duurzaam omgaan met de natuur. Daardoor is er minder werkloosheid en gaat de levensstandaard omhoog. Er wordt ook voorlichting gegeven over hiv en aids. Het vreedzaam en verdraagzaam samenleven met verschillende etnische groepen wordt bevorderd. Om de diaconessen in Rwanda toe te rusten en pastoraal te begeleiden werd ook het salaris van een predikant gefinancierd.
Luisterend Dienen, het diaconale programma van Kerk in Actie voor de gereformeerde bondsgemeenten, steunt het landbouwproject van de zendingsdiaconessen met 9.800 euro. Het streekverband van diaconieën op Goeree Overflakkee haalde dit jaar 9.200 euro op voor dit doel.


Meer informatie over Luisterend Dienen:
www.luisterenddienen.nl


Fotobijschriften
Pieter Breederveld, voorzitter van het Streekverband van Hervormde Diakenen op Goeree Overflakkee.

Het Streekverband ondersteunt de diaconessen van Rubengera die veel goeds doen in Rwanda, zoals de opvang van weeskinderen die geen familie meer hebben. (foto: Kerk in Actie)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2009

Kerkinformatie | 36 Pagina's

Flakkeese bonders steunen Rwandese diaconessen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2009

Kerkinformatie | 36 Pagina's

PDF Bekijken