Bekijk het origineel

MEER GELD VOOR DE NATUURRESERVATEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MEER GELD VOOR DE NATUURRESERVATEN

Comité in rapport aan regering:

2 minuten leestijd

Er moet meer geld komen voor het aankopen van staatsnatuurreservaten. Daarbij is het geven van grotere bevoegdheden tot inspraak aan het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk een eerste vereiste om te voorkomen dat andere instanties de prioriteiten gaan vaststellen voor de besteding van in de begroting opgenomen bedragen. Voorts moet er meer geld komen om de beheerskosten te dekken die verbonden zijn aan het in stand houden van particuliere en staatsnatuurreservaten.

Onder meer tot deze conclusie komt het Comité Europees natuurbeschermingsjaar 1970 in een tweede rapport aan de regering. Het comité dat drie jaar geleden werd ingesteld, is inmiddels ontbonden.

Een andere conclusie van het comité is dat natuurbehoud en milieubeheer (inclusief milieuhygiëne) onder supra-departementale verantwoordelijkheid komen, hetzij van een minister van milieuzaken hetzij via een raad van advies voor milieubeheer, die direct verantwoording schuldig is aan de minister-president.

Verder wordt het het tot stand komen van een nationale wetgeving en van internationale overeenkomsten noodzakelijk geacht evenals hun uitvoering op het gebied van beheer van lucht, bodem en water (inclusief de zeeën).

Ook moet de eigen indentiteit in het departementale bestel van de zaken van natuurbescherming, natuurbehoud en -beheer ten opzichte van andere aspecten van milieubeheer worden bevorderd.

SMEERPIJP

Ook acht het comité het zeer noodzakelijk dat van te voren onderzocht zal worden wat de gevolgen zullen zijn van veranderingen die door bijvoorbeeld het aanleggen van kanalen en ruilverkavelingen, kortom de gevolgen van al die ingrepen die in landschappen en natuurgebieden door waterstaatkundige, cultuurtechnische en andere werken zullen plaatshebben.

Het beleid ten aanzien van de beruchte „smeerpijp" waardoor een vervuiling in de Dollart en de Eems te verwachten is, noemt het comité „een schoolvoorbeeld van hoe-het-niet-moet".

Dit tweede rapport werd door de voorzitter van het comité, prof. dr. K. H. Voous, van het Zoölogisch laboratorium van de Vrije Universiteit van Amsterdam, woensdag aan staatssecretaris mr. H. J. van de Poel van CÏIM overhandigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 april 1971

Reformatorisch Dagblad | 13 Pagina's

MEER GELD VOOR DE NATUURRESERVATEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 april 1971

Reformatorisch Dagblad | 13 Pagina's

PDF Bekijken