Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leerplicht met een Jaar verlengd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leerplicht met een Jaar verlengd

Eerste Kamer beslist binnenkort:

3 minuten leestijd

Binnenkort is in de Eerste Kamer de behandeling te verwachten van een wetsontwerp tot wijziging van de leerplichtwet 1969 en de arbeidswet 1919. Dit wetsontwerp is op 30 maart jl. door de Tweede Kamer goedgekeurd. Tegen dit wetsvoorstel stemden de fracties van SGP, GPV en Boerenpartij. Uitleg, het orgaan van het ministerie van O en W meldt hierover:

De heer P. Jongeling (GPV) zei ernstig bezwaar et hebben tegen de voorgestelde leerplichtverlenging. Als reden hiervoor voerde hij aan dat men geen sancties kan treffen tegen degenen die zich hieraan onttrekken. Verder gaf hij de voorkeur aan de term leerrecht in plaats van leerplicht. Ook ds. H. G, Abma (SGP) kantte zich tegen dit wetsvoorstel op grond van dezelfde argumenten.

Als ook de Eerste Kamer dit wetsontwerp aanvaardt, zal met ingang van 1 augustus 1971 de leerplicht een jaar langer gaan duren. De leerplicht komt hiermee van acht op negen jaar.

In beginsel zijn alle jongens en meisjes van 6 tot ruim 15 jaar verplicht dagonderwijs te volgen. In individuele gevallen kan echter het negende jaar van deze volledige leerplicht worden vervangen door een partiële leerplicht.

PARTIËLE LEERPLICHT

Verder heeft de Tweede Kamer door aanneming van het wetsvoorstel goedgekeurd dat met ingang van 1 augustus 1971 een partiële leerplicht zal worden ingevoerd van één dag per week gedurende één jaar. Deze plicht heeft betrekking op jongeren die op deze datum nog geen zestien jaar maar wel leerplichtvrij zijn. Dit houdt in dat zij een dag per week gedurende een jaar onderwijs moeten volgen. Deze verplichting geldt ook voor meisjes die in de particuliere huishouding werken.

Aan de partiële leerplicht zal o.m. kunnen worden voldaan door deelneming aan: 

— cursussen die uitgaan van vormingsinstituten voor jeugdigen; 

— het beroepsbegeleidend onderwijs in het kader van het leerlingwezen; 

— cursussen van daartoe aangewezen instellingen waar onderwijs of vorming wordt gegeven.

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij wijzen daartoe een of meer ambtenaren aan. Onder leerplicht moet worden verstaan de aan ouders opgelegde plicht om te zorgen, dat aan hun kinderen voldoende onderwijs wordt gegeven. Die plicht kan men alleen nakomen door het kind als leerling op een school in te schrijven, en het die school geregeld te laten bezoeken.

De leerplicht begint op 1 augustus van het jaar, waarin het kind de leeftijd van 6 jaar en 8 maanden bereikt. Een kind dat vóór 1 oktober 6 jaar wordt, kan in augustus van datzelfde jaar naar school. Een kind dat op of na 1 oktober 6 jaar wordt, kan pas met ingang van de nieuwe cursus het jaar daarop naar de lagere school.

De leerplicht eindigt aan het eind van het leerjaar na afloop waarvan het kind tenminste 9 leerjaren aan een of meer scholen heeft doorlopen. Een of meer jaren zittenblijven tellen ook mee. Een kind is in Ieder geval leerplichtvrij aan het einde van het leerjaar waarin het de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

VRIJSTELLING MOGELIJK

Slechts in drie gevallen bestaat de mogelijkheid zich niet te houden aan de verplichting zijn kind op een school te laten inschrijven. De meest voorkomende grond is lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid pan het kind. In zo'n geval moet een verklaring van een arts of van een academisch gevormd psycholoog of pedagoog worden overgelegd.

De tweede vrijstellingsgrond is bezwaar tegen de richting van het onderwijs op alle scholen die binnen redelijke afstand van de woning zijn gelegen. De laatste vrijstellingsgrond is het bezoeken van een school in het buitenland. In dat geval moet een verklaring van het hoofd van die onderwijsinstelling worden overgelegd. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 april 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Leerplicht met een Jaar verlengd

Bekijk de hele uitgave van maandag 26 april 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken