Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

COMMENTAAR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

COMMENTAAR

5 minuten leestijd

Openbare orde

Zondagmiddag hebben jongelui tot tweemaal toe het zwembad „De Duikelaar" te Hardinxveld-Giessendam gekraakt. Tot tweemaal toe heeft de rijkspolitie ingegrepen en processen-verbaal opgemaakt tegen een aantal krakers. 

Terecht. Het ingrijpen van de politie in dit geval betekende dat de openbare orde werd gehandhaafd. Dat blijkt dus wel mogelijk in Hardinxveld-Giessendam, waar de gemeenteraad zich tegen openstelling van het zwembad op zondag heeft uitgesproken, maar niet meer in Doornspijk. 

Dit kraken valt samen met de verschijning van het advies van mr. F. A. Helmstrijd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de beslissing van de raad van Hardinxveld-Giessendam. De fractie van D'66 in de Zuidhollandse staten had juist naar aanleiding van genoemd raadsbesluit aan Gedeputeerde Staten gevraagd op korte termijn na te gaan, of hier sprake is van strijdigheid met het algemeen belang. 

Elders in dit nummer treft men een uitvoerig exposé van dit advies. Hierin stelt mr. Helmstrijd nadrukkelijk vast, dat in het democratisch systeem zoals wij dit in ons land kennen de raad het orgaan in elke gemeente is, dat besluiten neemt en dat men de consequentie van die {meerderheids)besluiten dient te aanvaarden. 

Wij zouden het Tweede-Kamerlid en zwembadkraker dr. H. van den Doel te Apeldoorn in overweging willen geven dit advies van mr. Helmstrijd, wiens deskundigheid op het gebied van het gemeenterecht hij zeker zal erkennen, eens rustig te lezen. Dan zal hij moeten toegeven, dat hij de openbare orde heeft verstoord toen hij op een zondag tot de krakers van 't Harde behoorde. 

Ook burgemeester mr. E. J. F. Westerhuis van Doornspijk zal na hét gebeuren van zondag in Hardinxveld-Giessendam zich ernstig moeten afvragen, of hét besluit van b. en w. om het raadsbesluit tot het gesloten houden van het zwembad „De Hoksenberg" aan de kant te schuiven, wel juist is geweest. Wij kunnen niet aannemen, dat de commissaris der Koningin in Gelderland het optreden van Doornspijks burgemeester goedkeurt. 

Het is de „anti-revolutionaire" burgemeester van Doornspijk, die mede de openbare orde verstoort, wanneer hij niet tegen krakers laat optreden. Hij ondermijnt daarmede het gezag, ja zijn eigen gezag als burgemeester en hij laat zo de revolutie toe in zijn gemeente. Maar dan kan hij niet meer beweren, dat hij „anti-revolutionair" is. 

Gelet ook op het advies van mr. Helmstrijd kan het raadsbesluit van Doornspijk moeilijk alsnog ter vernietiging aan de Kroon worden voorgedragen. Doornspijks burgemeester zal toch moeten kiezen, want het zou hem niet eren, wanneer hij nu de verantwoordelijkheid naar de raad tracht te verleggen. Mocht hijzelf niet de beslissing kunnen nemen om het besluit van b. en w. in te trekken, dan zal (de meerderheid van) het college daartoe van hogerhand moeten worden gedwongen. De negen raadsleden, die telegrammen hebben gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de commissaris der Koningin in Gelderland hebben min of meer daarom gevraagd. 

Moge burgemeester Westerhuis nu duidelijk tonen „anti revolutionair" te zijn, want hij kan het goddelijk gebod tot zondagsheiliging en eerbiediging van de overheid toch zo maar niet aan de kant schuiven zoals hij met het raadsbesluit heeft gedaan.

Jeugdwerk

Op Hemelvaartsdag werd opnieuw de jaarlijkse toogdag van de Gereformeerde jongeren gehouden. Nu is het reeds lang bekend dat de Gereformeerde kerken op drift zijn geraakt, maar deze jeugddag leverde we! een voorlopig dieptepunt op. Het thema voor deze bijeenkomst was de vraag: „Wat heb je eigenlijk aan God?" Tn de discussiegroepen, waarvan men sommige had toevertrouwd aan de leiding van een vrijzinnige of een Rooms Katholiek, bleek men met deze vraag niet zo goed raad te weten. 

Op de achtergrond van deze jeugddag stond duidelijk de gedachte; Wij zijn als Gereformeerde jongeren van huisuit geconfronteerd met een godsdienstige traditie, maar wat moeten we daar in deze tijd nu mee aan. Wat geloven we er eigenlijk nog van? Wat heb je eigenlijk aan God? De jeugddag diende vooral voor het opvangen van mensen met deze problemen; niet voor het geven van een bijbels antwoord, op al deze diep ingrijpende vragen. 

Hoever was men in de behandeling van deze vragen verwijderd van het bijbels getuigenis. De mens en zijn opvattingen werden hier als norm gesteld. Een besef van de verlorenheid van de mens voor God, waaruit hij alleen door Gods genade gered kan worden, was er in het geheel niet meer bij. In een welvaartsstaat als de onze, hebben wij God gewoon niet nodig, zo luidde één van de conclusies. Alleen als we geconfronteerd worden, met maatschappelijke nood, dan beseffen we Zijn inspiratie nodig te hebben. Maar ook dat blijft een zaak met talloze vraagtekens omgeven. Maakt het geweten of de Bijbel uit wat goed is? 

Hoe geheel anders klinkt het schriftuurlijk getuigenis van de Heidelbergse Catechismus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door eèn waar geloof in Jezus Christus (vraag 60). 

Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houde, dat ons God in Zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn harte werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. uit loutere genade, alleen om der verdienste van Christus wil. (vraag 21) 

Een dergelijke aanpak als op Hemelvaartsdag in Dronten heeft bijzonder weinig meer te maken met de Bijbel en het getuigenis der Reformatie, ook al wordt het dan aangeboden door het landelijk centrum voor Gereformeerd jeugdwerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

COMMENTAAR

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken