Bekijk het origineel

Belastingopbrengst ten achter in het eerste kwartaal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Belastingopbrengst ten achter in het eerste kwartaal

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De niet-kohierbelastingen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 5.433 miljoen gulden opgebracht. Dit is 433 miljoen gulden minder dan het vierde deel van de jaarraming (in het cijfer van de jaarraming is begrepen de verhoging van diverse belastingen met de wiebeltax). Voor dit achterblijven met ruim 400 miljoen gulden kunnen, aldus het ministerie van Financiën, o.m. de volgende factoren ter verklaring worden aangevoerd:

De inkomens en de belastbare bestedingen plegen in de loop van een jaar toe te nemen, zodat uit dezen hoofde een zeker achterblijven van de ontvangsten in het eerste kwartaal bij het evenredige deel van de jaarraming als normaal moet worden beschouwd.

Bij sommige belastingen vertoont het verloop van de ontvangsten een duidelijk seizoenpatroon. Zo ligt bijvoorbeeld bij de dividendbelasting het accent in sterke mate op het tweede kwartaal als gevolg van de omstandigheid dat dan het grootste bedrag aan dividenden wordt gedeclareerd.

Met ingang van I januari 1971 hebben wijzigingen in het afdrachtregime plaatsgevonden bij de invoerrechten, enige accijnzen en de bij invoer geheven omzetbelasting. Als gevolg hiervan trad een verschuiving van de betalingen op die de opbrengsten in de maand januari ongunstig beïnvloedde.

In het eerste kwartaal van 1971 kwam de tariefverhoging bij de omzetbelasting van 12 naar 14 procent nog slechts zeer ten dele in de ontvangsten tot uitdrukking

Ook de invloed van de conjuncturele verhoging per 1 januari 1971 van de benzine-accijns, de bijzondere verbruiksbelasting personenauto's en de loonbelasting kwam eveneens in dit kwartaal met vertraging in de ontvangsten tot uitdrukking.

OMZETBELASTING

De omzetbelasting leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 1.807 miljoen gulden op, of 143 miljoen gulden minder dan een vierde van de jaarraming. 

Blijkens de toelichting van het ministerie van Financiën is dit achterblijven slechts schijn en is de vooruitgang die in feite heeft plaatsgevonden, zeer gunstig. Het ministerie wijst erop, dat bij de beoordeling van de opbrengst van de omzetbelasting in aanmerking moet worden genomen, dat in deze periode. de laatste tranche van de restitutie van omzetbelasting op oude voorraden heeft plaatsgevonden. Het hiermede gemoeide bedrag ligt rond de vierhonderd miljoen gulden. Corrigeert men voor deze restitutie, dan blijkt, aldus het ministerie, in het eerste kwartaal van 1971 een zeer gunstige opbrengstontwikkeling, die in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan het bijzonder hoge niveau van de consumptieve bestedingen in de laatste maanden van 1970.

LOONBELASTING

De loonbelasting leverde 2.151 miljoen gulden op of 62 miljoen minder dan het vierde deel van de jaarraming, waarbij het ministerie aantekent, dat bij de jaarraming rekening is gehouden met de loonstijgingen, die per 1 juli a.s. zal optreden. 

Dat de opbrengst van de loonbelasting relatief niet veel achterbleef Wj het evenredige deel van de jaarraming, is volgens het ministerie van Financiën toe te schrijven aan de overloop van de belastingheffing over de uitkeringen ineens in het najaar van 1970.

KOHIERBELASTINGEN

In het eerste kwartaal van dit jaar werd vanwege de kohierbelastingen in totaal ƒ 1.461 miljoen ontvangen. Hiervan was ƒ 1.152 miljoen inkomstenbelasting en ƒ 164 miljoen vennootschapsbelasting. Aangezien in totaal vanwege de kohierontvangsten in de eerste drie maanden van 1971 ƒ 651 miljoen werd opgelegd, nam het nog in te vorderen bedrag met ƒ 810 miljoen af tot ƒ 1.783 miljoen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Belastingopbrengst ten achter in het eerste kwartaal

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken