Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aanleg verbinding tussen drie Twentse steden start in 1973

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanleg verbinding tussen drie Twentse steden start in 1973

TRACE BANDWEG (RIJKSWEG 35) VASTGESTELD

7 minuten leestijd

In Twente lopen de wegen van kerktoren naar kerktoren. Dat wil zeggen: doorsnijden de dorpskommen en de bebouwing van de grotere plaatsen. Bovendien zijn deze wegen enkelbaans, doch in de toekomst zullen echter twee oost-westverbindingen (rijksweg 1 en rijksweg 15) andere eisen gaan stellen aan het Twentse wegennnet. Rijksweg 1, de Holland-Twente route (E8) zal in de naaste toekomst tot voorbij Holten Twente binnendringen. Rijksweg 15, de autosnelweg die na 1975 van Rotterdam af een rechtstreekse verbinding gaat vormen met Twente en Duitsland, is de tweede grote verkeersader die Overijssel doorkruist.

het Twentse wegennet zal op deze grote routes moeten worden ingericht. Daarbij komt dat de wegenbouw in Twente direct heeft te maken met de wegenbouw in het gedeelte van Duitsland, dat aan Twente grenst. Zo zullen nieuwe wegen in Twente in samenhang moeten worden gezien met bijvoorbeeld de geprojecteerde autosnelweg tussen Emden en het Ruhrgebied, de „Emslandlinie". Deze nieuwe Duitse autobahn komt op korte afstand, evenwijdig aan de Nederlandse grens te liggen.

Wegen bouwen in Twente betekent rekening houden met de volgende factoren: de Twentse steden; een doelmatige verdeling van de ruimte in de Twentse agglomeratie; het vliegveld Twente; het natuurschoon; de aansluiting op het wegenstelsel in de rest van Nederland en in Duitsland.

Onderzoek

Om voldoende inzicht te krijgen in deze problematiek en om de toekomstige behoeften te peilen, heeft In geheel Twente een uitgebreid verkeers- en vervoersonderzoek plaatsgehad, uitgevoerd door een particulier bureau. De opdracht hiertoe werd gegeven door het samenwerkingsorgaan Stedenband Twente, waarbij zowel Rijkswaterstaat als provincie en gemeenten zijn betrokken. Na twee jaar studeren op de Twentse infrastructuur zijn thans de eerste resultaten van dit onderzoek bekend geworden. Meest opmerkelijke conclusies van dit verkeersonderzoek: in Twente kan voorlopig worden volstaan met één nieuwe volwaardige autosnelweg in de richting Duitsland. Voor een goed begrip van de situatie ie een kort overzicht nodig. In het streekplan Twente uit 1966 onderscheidt men een viertal hoofdverbindingswegen, die eveneens zijn opgenomen in het Bijkswegenplan 1968. Het zijn: rijksweg 1 (Holland-Twente route E8) die uit de richting Deventer komt en loopt in de richting Oldenzaal-grens; rijksweg 15 die het Rotterdamse industriegebied gaat verbinden met Overijssel, via onder meer Doetinchem en verder in de richting Denekamp. Tenslotte zijn in Twente ook nog de rijkswegen 35 (Zwolle-Twente) en 36 (Twente-richting Hoogeveen) geprojecteerd.

Tracé's

Minister dr. J. A. Bakker (Verkeer en Waterstaat) heeft van deze wegen de volgende trace's vastgesteld; van rijksweg 1 vanuit het westen tot aan Borne en van rijksweg 35 (de zogenaamde bandweg) het deel Almelo-Enschede. De beide grote rijkswegen 1 en 15 zouden de Nederlands-Duitse grens op twee punten passeren. Maar het toekomstig verkeersaanbod rechtvaardigt, aldus dit nieuwe verkeersonderzoek, deze twee nieuwe grensovergangen niet. Daarbij komt, dat Duitsland in zijn.

Hoofdverbinding

Als men nu gaat bekijken welke hoofdverbindingslijn voor Twente het meeste rendement oplevert, dan blijkt dit een lijn te zijn die tussen Hengelo en Enschede doorgaat en onder Oldenzaal afbuigt naar de grens- In feite een combinatie van de rijkswegen 1 en 15.

Als men deze hoofdlijn aanhoudt, dan zou — volgens de resultaten van het onderzoek — rijksweg 1 (E8) een voorlopig eindpunt kunnen vinden in de aansluiting op de geprojecteerde bandweg. De automobilist die door wil rijden naar Duitsland, zou na het volgen van de E8, een gedeelte van deze bandweg moeten berijden om daarna via rijksweg 15 de grens te bereiken, waar in de toekomst het Duitse deel van de E8 op wordt aangesloten.

Bandweg

Het Twentse verkeers- en vervoersonderzoek stelt vervolgens voor om in de verdere toekomst rijksweg 1 (E8) na de bandweg nog een klein stukje door te trekken, tot een aansluiting op de geprojecteerde rijksweg 36, die Twente in de toekomst via Hoogeveen een directe verbinding geeft met het noorden van Nederland. Deze weg staat echter pas op het programma na 1975.

Als de rijkswegen 1 en 15 volgens bovenstaande lijnen worden voltooid, dan levert dit tevens een groot voordeel op voor het landschapsschoon in Twente. Door het wegvallen van de kruising van beide wegen in de driehoek Bomc-Hengelo-Oldenzaal wordt ruimtelijke versnippering voorkomen. Van de aanleg van rijksweg 1 door het kwetsbare, landelijke gebied tussen Borne en Denekamp kan dan worden afgezien.

In deze nieuwe gedachtengang wordt het belang van de reeds eerder genoemde bandweg nog groter. Deze autosnelweg (rijksweg) zal in de toekomst van Zwolle af de stedenband Almelo-Hengelo-Enschede met elkaar verbinden, Een deel van deze bandweg, officieel rijksweg 35, is door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld.

Begin in 1973

Rijkswaterstaat gaat in 1973 beginnen met het gedeelte van deze bandweg, dat loopt van de rijksweg Delden-Hengelo tot aan Usselo, even ten zuiden van Enschede. Dit, circa tien kilometer lange deel, zal in 1975 gereed moeten zijn. Volgens de thans geldende ramingen heeft dit weggedeelte dan 35 miljoen gulden gekost.

De reden dat rijkswaterstaat eerst deze fase gereed maakt, heeft direct te maken met de openstelling in fasen van de E8. Rijksweg 1, op het ogenblik in aanleg tussen Deventer en Holten, zal naar verwachting in 1973 tot aan Enter zijn doorgetrokken (met aansluiting op de provinciale weg Rijssen-Goor), terwijl in 1974 deze rijksweg Bomerbroek zal bereiken, met aansluiting op de provinciale weg Delden-Almelo. Via de provinciale weg Bornerbroek-Delden, de ontworpen rondweg Delden en de oude rijksweg Delden-Hengelo wordt het verkeer dan voorlopig verder geleid. Het verkeer dat in dit deel van Twente naar verwachting sterk zal toenemen, kan dan via een moderne autosnelweg rond de steden Hengelo en Enschede worden geleid en op vele plaatsen aansluitingen vinden op het lokale wegennet.

Na 1975

De tweede fase van het thans vastgestelde deel van rijksweg 35 is de verbinding van de rijksweg Delden-Hengelo met rijksweg 1 en vervolgens met Almelo. Pas in de tweede helft van de jaren zeventig zal dit deel van de bandweg gereedkomen. Langs deze weg zijn een vrij groot aantal aansluitingen geprojecteerd, op onderlinge afstanden van ongeveer drie kilometer. Alle aansluitingen zijn ongelijksvloers ontworpen.

Aansluitingen

Van west naar oost zijn er aansluitingen voor de volgende wegen geprojecteerd: 
— provinciale -weg Delden-Almelo-Ootmarsum;
— autosnelweg Amsterdam - Twente - Duitse grens (rijksweg 1);
— geprojecteerde invalsweg naar Bome, die past in het structuurplan van Bome. De bestaande weg Bome-Delden krijgt geen aansluiting;
— rijksweg Delden-Hengelo;
—provinciale weg Haaksbergen-Enschede, 
— autosnelweg Rotterdam-Arnhem-Twente (rijksweg 15);
—provinciale weg Haaksbergen-Enschede, nabij Usselo;
— Knalhütteweg, ten behoeve van de tweede (noord-zuid) verbinding met Enschede;
— oostelijke tangentweg die in het streekplan Twente staat aangegeven.

Eventueel zullen voor het landbouwverkeer op verschillende plaatsen parallelwegen worden ingericht. De bandweg zal volgens een prognose in 1985 zo'n 36.000 voertuigen per etmaal te verwerken krijgen. Het idee om de drie voornaamste steden van Twente door middel van een bandweg met elkaar te verbinden, is reeds verschillende jaren oud. 

De zuidelijke bandweg kwam in 1966 voor  op het streekplan Twente. Twee jaar later werd het overgenomen door het rijkswegenplan.

Afwijkingen

Het tracé tussen Almelo en Enschede, zoals dat thans is vastgesteld, wijkt echter op twee plaatsen af van het tracé, zoals dit voorkwam op het streekplan. Zowel tussen Almelo en Borne als tussen Hengelo en Enschede komen deze afwijkingen voor.

Door deze wijzigingen kunnen onder meer het Nijreesbos en het Dikkersbos ten zuiden van Almelo gespaard blijven. Ook zou bij realisering van het tracé van het streekplan, Het buurtschap Twekkelo met zijn landschappelijk waardevolle landbouwgebieden en verscheiden grote bedrijven vrijwel geheel ten offer vallen aan de kruising tussen rijksweg 35 en rijksweg 15.

Knooppunten

Rijksweg 35 — een aaneenschakeling van bogen met een straal van minimaal 2000 meter — is ten westen van Borne zodanig geprojecteerd, dat het grootste deel van het landgoed Twickel met zijn hoge recreatieve waarde voor de streek, ongerept blijft. Een uitloper van dit gebied wordt echter doorsneden door weggedeelten van het grote knooppunt tussen rijksweg 35 en rijksweg 1 (E8), dat ten noordwesten van Bome komt te liggen. 

De kruising tussen rijksweg 35 en rijksweg 15 (Rotterdam-Arnhem-Twente) vormt het tweede grote knooppunt. Deze aansluiting tussen beide wegen is geprojecteerd in de nabijheid van Boekelo, op enige afstand van het hoofdkanaal van de Twente kanalen.

De voorgenomen bouw van rijksweg 35 betekent dat rijkswaterstaat in Twente niet alleen aandacht besteed aan de oost-westverbindingen, maar ook dat in deze provincie de even noodzakelijke noord-zuid verbindingen gestalte krijgen. In de toekomst zal het doorgaande verkeer in Twente niet meer door de bebouwde kommen hoeven te rijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Aanleg verbinding tussen drie Twentse steden start in 1973

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 mei 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken