Bekijk het origineel

Oproep tot eenheid in het communisme

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Oproep tot eenheid in het communisme

CEAUSESCU IN PEKING

3 minuten leestijd

PEKING — De Roemeense president en partijleider Nicolas Ceausescoe heeft in Peking een pleidooi gehouden voor eenheid in de communistische beweging. Hij sprak tijdens een banket dat hem op de eerste dag van zijn verblijf in Peking werd aangeboden, waarbij ook premier Tsjoe En-lai en een deel van de leden van het Chinese politburo aanwezig waren. Hij zei met nadruk, dat de communistische partij en de roering van Roemenië zeer gehecht zijn aan ontwikkeling van de vriendschap, het bondgenootschap en de samenwerking met alle socialistische landen, en met alle communistische en arbeiderspartijen.

Deze passage van zijn rede kreeg van zijn toehoorders overigens een minder warm applaus, dan zijn andere uitspraken.

Roemenië doet alles om de „moeilijkheden die op het ogenblik tussen de socialistische landen bestaan, te boven te komen", aldus Ceausescoe

Hij noemde „de eenheid van de internationale communistische beweging van essentieel belang om het anti-imperialistisch front te versterken."

De Roemeense president sprak zich uit voor een „conferentie van alle staten van Europa" om een vreedzaam klimaat in Europa te bevorderen. Hij benadrukte de noodzaak van een algemene totale ontwapening met name op nucleair gebied. Verder toonde hij zich voorstander van afschaffing van militaire blokken, de ontmanteling van bases op het grondgebied van andere staten en de terugtrekking van alle troepen binnen het land van herkomst en verlaging van de militaire begrotingen.

Ceausescoe prees de Chinezen voor hun strijd tegen het imperialisme, maar ook voor hun strijd voor sociale en nationale bevrijding, en de vrede en veiligheid in de wereld.

Tsjoe En-lai van zijn kant wees in zijn rede op de aanzienlijke uitbreiding van het verenigde internationale front tegen het Amerikaanse imperialisme: „De revolutionaire strijd van de volkeren van de wereld en van de kleine en middelgrote landen, die verenigd zijn in hun verzet tegen de politiek van de sterkste van de supermogendheden komt samen in een machtige revolutionaire stroom".

Zowel de Chinese premier, als zijn Roemeense gast, beklemtoonden dat de Chinees-Roemeense betrekkingen zijn gebaseerd op „proletarisch internationalisme en wederzijds respect voor de soevereiniteit".

De Roemeense president is de eerste Oosteuropese leider, die een bezoek aan China brengt sinds in het begin van de jaren zestig het ideologische geschil tussen China en de Sovjet-Unie uitbrak.

BEMIDDELING

Officieel gaat het om een „vriendschappelijk bezoek". Men neemt echter aan, dat Ceausescoe in Peking zijn bemiddeling zal aanbieden in het Chinees-Amerlkaanse streven om tot betere betrekkingen te komen.

Ook acht men het mogelijk dat Ceausescoe een boodschap van de Arnerikaanse president, Nixon, bij zich heeft voor de Chinese leiders en voor de regering in Noord-Vietnam, waar hij na zijn bezoek aan Peking heengaat.

Sinds het bezoek dat president Nixon vorig jaar aan Roemenië heeft gebracht, zijn de geruchte» niet verstomd, dat Roemenië graag als bemiddelaar tussen Washinton en Peking zou willen optreden.

PROBLEMEN

Nijpende economische problemen hebben overigens ook bijgedragen tot de diplomatieke activiteit van de Roemeense president. Een wankele economie, die nog is verslechterd door reusachtige springvloeden in 1970, neeft de onderhandelingspositie van Roemenië met de Sovjet-Unie verzwakt. Daarom heeft de Roemeense leider zich tot China gewend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Oproep tot eenheid in het communisme

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken