Bekijk het origineel

KLM moet in zes jaar 3,2 miljard investeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KLM moet in zes jaar 3,2 miljard investeren

Verdere groei stelt eisen aan financiering

3 minuten leestijd

AMSTELVEEN — De voortgaande groei van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV zal verdere eisen stellen aan de financiering. Voor zover de cashflow niet toereikend is zal het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen noodzakelijk zijn. Dit schrijft de directie van de KLM in het jaarverslag. De directie acht het in dit verband van groot belang, dat het overleg met de betrokken ministers heeft geleid tot het wetsontwerp van 20 maart 1971 strekkende tot het verwerven a pari door de Staat der Nederlanden van 2 miljoen 5 pet preferente, niet winstdelende aandelen van f 100 nominaal.

Deze preferente aandelen, waarvan de uitgifte enkele statutaire wijzigingen noodzakelijk maakt, zullen niet ter beurze verhandelbaar zijn maar onder bepaalde voorwaarden in de periode tot 1992 wel converteerbaar in gewone aandelen van de maatschappij. Door deze emissie zal het aandeel van de staat in het kapitaal van de KLM van 50,5 pet. tot circa circa 70 pet, stijgen. De ministers hebben te kennen gegeven te zullen streven naar terugkeer tot eerstgenoemd niveau. In hetzelfde wetsontwerp hebben de ministers voorgesteld hen te machtigen om voorzover zij dit nodig achten nieuwe leningen aan de maatschappij te garanderen tot een bedrag van in hoofdsom f 200 min.

LAGERE WINST

Zoals eerder meegedeeld is het boekjaar 1970-1971 (per 31 maart) voor de KLM met een lagere winst geëindigd dan het voorgaande jaar. De winst daalde van f 73,4 min. tot f 46,7 min. De bedrijfsinkomsten stegen met 14 pet. van f 1121,3 min. tot f 1275 min., maar de bedrijfskosten gingen 16 pet. omhoog en kwamen van f 1053,6 min. op f 1222,7 min. Het bedrijfsresultaat verminderde derhalve van f 67,7 min. tot f 52,3 min. De winst per aandeel is gedeeld van f 24,93 tot f 15,03, waarbij van invloed is geweest dat het gemiddeld aantal uitstaande aandelen toenam van 2,9 min, tot 3,1 min. Het dividend zal worden verlaagd van 8 tot 7 pet. In november 1970 is reeds vier pet, als interimdividend uitgekeerd. Het personeelsbestand nam toe met 4 pet, van 15.830 tot 16.538. Salarissen en sociale lasten bedroegen f 455 min. tegenover f 397 min vorig jaar. > 100 nominaal.

In de komende zes jaar, het lopende jaar meegerekend, zal de KLM voor f 3,2 miljard moeten investeren. De helft hiervan zal uit de cashflow kunnen komen. De resterende f 1,6 miljard kan gedeeltelijk worden gefinancierd door leningen van het rijk (f 200 min) en leningen van Amerika tegen een rentepercentage van iets meer dan 6 pet. (f 335 min).

GELEGENHEID

Hoewel hier en daar nog wat kan worden bijgespijkerd door exportkredieten zal nog ongeveer f 600 min moeten worden gefinancierd door een versterking van het aandelen kapitaal. Dit zal langzaam gaan en dit boekjaar (tot en met maart 1972) nog niet beslist noodzakelijk zijn, maar wanneer zich een gunstige gelegenheid voordoet (goed beursklimaat) toch in het lopende boekjaar niet geheel denkbeeldig zijn.

Hoewel het compensabele verlies geheel is weggewerkt, zal over het lopende boekjaar nog geen vennootschapsbelasting behoeven te worden betaald.

Directeur drs, S, Orlandini gelooft dat de KLM een moeilijk jaar beleeft, maar de vooruitzichten op vervoersgebied zijn gunstig. De omzet zal hoger zijn dan in het vorige boekjaar, maar de ontwikkeling van de nettowinst is niet te voorspellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

KLM moet in zes jaar 3,2 miljard investeren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken