Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Baalhoekkanaal doorkruist Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Baalhoekkanaal doorkruist Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen

INSPRAAK BIJ VASTSTELLING TRACÉ

5 minuten leestijd

Voor het eerst gaat Rijkswaterstaat nu ook de inspraak van de bevolking vragen bij het tot stand komen van nieuwe waterstaatkundige werken. Tot en met 11 augustus 1971 ligt op de secretarie van de gemeenten Hontenisse, Hulst en Reimerswaal een nota van Rijkswaterstaat en Rijks Planologische Dienst met tekeningen over het toekomstig tracé van het zogenaamde Baalhoekkanaal en de bochtafsnijding bij Bath ter inzage. Aansluitend zal op 12 augustus 1971 .in Hulst door deskundigen van Rijkswaterstaat een voorlichtingsdag worden gegeven over de beide plannen, voor zowel particulieren als vertegenwoordigers van bestuurlijke organen en het bedrijfsleven. Men heeft daarna tot 27 augustus 1971 de tijd om zijn wensen en bezwaren kenbaar te maken. Tenslotte zal op 31 augustus, eveneens in Hulst, door de Raad van de waterstaat een hearing worden gehouden, waarop men met wensen en bezwaren naar voren kan komen. De Raad van de waterstaat, die inmiddels de nota over de plannen heeft ontvangen, zal bij het samenstellen van haar advies ernstig rekening houden met de opmerkingen die zij ontvangt.

Het Baalhoekkanaal wordt op verzoek van België aangelegd om een nieuw havengebied van Antwerpen op de linkeroever van de Schelde bereikbaar te maken. De nauwe bocht bij Bath is dringend aan verbetering toe, omdat de huidige situatie van dit vaarwater gevaarlijk is voor de scheepvaart.

KANAAL

Het Baalhoekkanaal zal dus in de toekomst een rechtstreekse verbinding moeten scheppen tussen de Westerschelde en het ezehavenindustrieterrein op de linker Schelde-oever. Dit terrein, met inbegrip van de groenstroken, zal een bruto-oppervlakte krijgen van ca 6650 ha. Het kanaal zal om deze verbinding mogelijk te maken oostelijk Zeeuws-Vlaanderen moeten doorkruisen, vlak naast ol In het Verdronken Land van Saeftinge.

Rijkswaterstaat heeft namelijk in de  nota twee trace's voor dir dit voorgesteld:  één buitendijks en dus voor het  grootste deel gelegen in de schorren  van het land van Saeftinge en één binnendijks.  Indien men kiest voor' het  tracé aan de binnenkant van de dijk  zal een grondoppervlakte van 700 ha  nodig zijn.

Omdat het kanaal om nautische redenen  zo recht mogelijk moet zijn, zal  men van het buitendijkse schorrengebied  nog een stuk grond van 60 ha nodig  hebben. Ook zullen bij eventuele  vaststelling van het binnendijkse tracé  de dorpjes Baakhoek, Duivenhoek,  Kruispolderkaai, Paal en Emmadorp  moeten verdwijnen. Dit komt neer op  het verwijderen van ca 230 woningen,  schuurtjes enz. Bovendien zou de ruilverkaveling  Kieldrecht, die thans in  uitvoering is, moeten worden aangepast  aan de nieuwe situatie.

BUITENDIJKS

Het buitendijkse tracé zal een hap van ca 550 ha halen uit de gronden van het land van Saeftinge. Dit betekent, dat de oppervlakte van dit laatste, ongerepte schorrengebied in de Delta (2700 ha groot) met éénvijfde wordt verminderd. Verder zal de oostelijke voorhavendam van het toekomstig kanaal het Speelmansgat grotendeels afsluiten. En juist de grootste aan- en afvoer van water naar en van dit schorrengebied heeft plaats via deze geul. Ook dit zal in natuurwetenschappelijk opzicht waardevermindering en aantasting van dit unieke gebied betekenen, waar verschillende instituten en universitaire afdelingen regelmatig botanische, bodemkundige en geomorfologische studies verrichten. Tenslotte komen de gejjieden oostelijk van het kanaal zeer geïsoleerd te liggen, zodat men zich kan afvragen of zij hun huidige functie behouden.

ZEESLUIS

Het kanaal, circa tien kilometer lang inclusief voorhaven en sluis, krijgt een zeesluis met een lengte van 500 meter. Daarbij wordt ruimte gereserveerd voor nog een sluis voor de binnevaart. Bij de afmetingen van het kanaal is men voorlopig uitgegaan van een lepte van NAP-16,90 meter, een spiegelbreedte van ca 400 meter (afhankelijk van de gekozen taludhellingen) en een bodembreedte in het Nederlandse deel van 250 meter. De voorhaven die bij het kanaal behoort, zal nog nader onderwerp zijn van nautisch- en hydraulisch onderzoek. België zal de aanleg van dit kanaal volledig betalen.

De Nederlandse regering heeft In 1967 in principe toegestemd in de aanleg van het zogenaamde Baalhoekkanaal. Zij heeft dit gedaan uit overwegingen van goede nabuurschap, maar tevens vooropgesteld dat geen Nederlandse belangen mogen worden geschaad. Belgische en Nederlandse onderhandelingsdelegaties hebben sindsdien vaak met elkaar over dit Baalhoekproject gesproken. Tenslotte waren deze onderhandelingen zover gevorderd, dat men toe was aan de keuze van een kanaaltracé. Daarvoor is nu de procedure op gang gekomen. Uiteraard zullen, welk tracé ook gekozen wordt, een aantal aanpassingswerken en voor zieningen nodig zijn om de bestaande toestand aan de nieuwe situatie aan te passen. Ook zullen stringente voorwaarden gesteld moeten worden met betrekking tot onder meer de waterverontreiniging van de Westerschelde.

BOCHTAFSNIJDING BIJ BATH

Voorts ligt een plan voor de afsnijding van de bocht bij Bath ter inzage. Reeds geruime tijd worden de moeilijkheden die de scheepvaart In dit nauwe en gevaarlijke vaarwater ondervindt, onderzocht door de Nederlands-Belgische Technische Schelde-commissie. Men heeft thans het plan opgevat om de bocht van Bath langs de noordrand van het verdronken land van Saeftinge af te snijden. Bij deze bocht-afsnijding behoren het vastleggen van platen en de bouw van stroomgeleidings- en beteugelingsdammen. Het tracé van deze bochtafsnijding is zodanig gekozen, dat het land van Saeftinge vrijwel volledig wordt gespaard.

De afsnijding van de bocht betekent een belangrijke ingreep in het regime van de rivier Nu de kennis hiervan is toegenomen en de techniek van het baggeren evenmin heeft stilgestaan, is het mogelijk geworden dit werk uit te voeren. Oorspronkelijk wilde men volstaan met verbeteringen van de bocht zelf. Maar de komst van grotere schepen naar de Antwerpse haven, dan aanvankelijk werd verwacht, dwong tot een meer ingrijpende verbetering.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 juli 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Baalhoekkanaal doorkruist Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 juli 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken