Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerde gemeente van Scheveningen 100 jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerde gemeente van Scheveningen 100 jaar

6 minuten leestijd

De Gereformeerde Gemeente van Scheveningen herdenkt dit jaar haar 100jarig bestaan. Enige tijd geleden heeft de gemeente bij dit heuglijke feit stilgestaan tijdens een gemeente-avond die onder leiding stond van de plaatselijke predikant ds. A. Hofman.

De geschiedenis van deze gemeente begint met het optreden van ds. A. H. Geerts. Deze was aanvankelijk oefenaar in Den Haag. In 1871 werd hij tot predikant bevestigd. Toen de lasten te hoog werden voor zijn Haagse gemeente begon hij in Scheveningen samenkomsten te beleggen. In 1871. had hij voldoende aanhang om een Oud-Gereformeerde Gemeente te stichten, die bijeenkwam in de Korte Houtstraat 11 te Den Haag. Blijkbaar kon hij in Scheveningen geen gebouw vinden geschikt voor kerkdiensten.

Het is interessant na te gaan hoe de gang van zaken was in de vorige eeuw bij de instituering van een kenkelijke gemeente. De scriba van de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente van Scheveningen, de heer M. Pronk, heeft veel studie gemaakt van de geschiedenis van zijn gemeente. Ook heeft hij afschriften van documenten uit de beginperiode.

REGLEMENT

Er is een brief bij van Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, gedateeird 28 februaii 1871, waarin wordit medegedeeld dat is besloten „aan den heer A. H. Geerts, predikant bij de Oud Gereformeerde Gemeente, verlof te verlenen tot het houden van godsdienstoefeningen in het locaal Korte Houtstraat No. 11". Een afschrift van deze brief werd met het reglement gezonden aan de Koning. Dit was noodzakelijk, want volgens de wet van 10 september 1853 moest omtrent de inrichting en het bestuur der kerkgenootschappen mededeling wonden gedaan.

Het reglement is ook bewaard gebleven. Enkele artikelen hieruit: 

Art. 1: „De Gemeente houde sich aan alle Schriften des Ouden en Nieuwen Testamentis, Fomuilieren, Catecbisimus, Kerkorde enz." 

Art. 6: „Zij houde haren wandel in en onder alles uitblinkende in alle maatschappelijke en Christelijke deugden, tot sieraad van Vadenland en Volk en Kerk."

Het rekest aan de Koning is ondertekend door ds. Geerts en acht „bestuurders". Verder is er bijgevoegd een lijst met namen van zegfcig personen die verklaren lid te zijn van de gemeente.

Een afschrift van hert Koninklijk Besluiit heeft de heer Pronk ook in zijn bezit. Dit is gedateert 21 april 1871 en ondertekend door de minister van Justitie „gezien den vanwege den Koning op hem verstrekten last". Hierin staat onder meer ,,dat het door hen (predikant en bestuurders) ingezonden reglement betreffende de Oud Gereformeerde Gemeente te 's-Gravenhage, in verband met de bepalingen der meergemelde Wet van 10 september 18S3 (Staatsblad No. 102), bij de Regering voor kennisgevinig wordt aangenomen." Hiermee is dus het bestaan van de gemeente een feit.

SCHEVENINGEN

Het gebouw in Den Haag werd al spoedig verlaten en men begon in Scheveningen samen te komen. Eerst in een zaaltje aan de Keizerstraart, later in enkele huisjes waarvan de binnenmuren uitgebroken waren. In 1892 Het ds. Geerts voor eigen rekening een kerkje bouwen aan de Havenkade. Het gebouw kreeg de naam Bben-Haëzerkeirk. De predikant woonde er zelf boven.

In 1916 overleed ds. Geerts, 71 jaar oud. De begrafenis werd geleid door oefenaar L. Wijting. Het kerkgebouw werd door de familie aan de gemeente verkocht voor ƒ 11.000,-.

In 1920 werd oefenaar Jan van Wier beroepen, die dat beroep aannam. Van Wier was oorspronkelijk beurtschipper. Enkele jaren was hij ouderling geweest van de Gereformeerde Kerk van Amstelveen, maar in 1913 was hij buiten deze kerk gekomen door zijn sympathieën voor ds. W. den Hengst die te Veenendaal uit de Gereformeerde Kerk was getreden.

Van Wier kwam met zijn schip aan de Havenkade aan en kon zo voor het kerkje zij huisiraad uitladen! De nieuwe predikant werd op 20 juli 1920 bevestigd door ouderling Wagenmaker uit Gouda met de tekst uit Handelingen 8 vers 29 „En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen!"

AANSLUITING

In 1921, de gemeente bestond toen vijftig jaar, werd het kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes gekocht van de Gereformeerde Kerk. In dit gebouw, dat ook de naam Eben-Haëzerkerk kreeg, komt de gemeente nog steeds samen, zodat het dit jaar vijftig jaar in gebruik is.

In het begin van de jaren dertig kwamen er in de gemeente steeds meer stemmen op die pleitten voor aansluiting bij de Gereformeerde Gemeenten. Er bestonden al goede contacten met de Gereformeerde Gemeente van Den Haag. Onder meer werkte men samen in een schoolvereniging die in 1927 was opgericht Een aantal leden richtte een verzoek tot de kerkeraad om aansluiting bij deze gemeenten de overwegen. De kerkeraad liet op 9 oktober 1933 ds. J. Fraanje van Barneveld voorgaan en na afloop van de dienst werd er een ledenvergadering belegd. Met 64 tegen 4 stemmen besloot men zich aan te sluiten.

Later bleek dat enkele van de leden van gedachten veranderd waren en Oud Gereformeerd wilden blijven. Zij betrokken een kerkje aan de Westduinweg. Deze gemeemte werd van 1934 tot 1945 gediend door ds. B. Hennephof. De Gereformeerde Gemeente zou nog jaren vacant blijven.

Tijdens de oorlog werd Scheveningen grotendeels ontruirnd en moesten de meeste inwoners evacueren. Veel Scheveningers kwamen terecht in Den Haag, Barneveld, Aalten en Rijssen. Op de kerkeraadsvergadering van 23 november 1942 werd besloten de kerkdiensten te staken in verband met de evacuatie. Na de bevrijding duurde het nog maanden voor Scheveningen weer bevolkt was. De eerste dienst werd weer gehouden op zondag 23 december 1945.

STILSTAND

Pas in 1936 kreeg de gemeente haar eerste predikant sinds de aansluiting bij de Gereformeerde Gemeenten: ds. J. W. Kersten. Geheel onverwacht overleed deze in 1950 op 45-jarige leeftijd. In 1961 nam ds. A. Elshout het op hem uitgebrachte beroep aan en deze diende de gemeente tot 1967. In deze tijd werd het kerkgebouw geheel gerestaureerd en werd een nieuw orgel in gebruik genomen. Sinds 1988 is ds. A. Hofman de pastor loci.

De nu honderdjarige gemeente is in al die jaren steeds gegroeid in ledental, maar de laatste jaren is er stilstand in de groei gekomen en sinds 1969 zelfs een geringe teruggang. Dit laatste komt vooral door de ontvolking van Scheveningen. Vele jonge gezinnen trekken naar Den Haag of de randgemeenten om daar de woonruimte te vinden die er in Scheveningen niet is. Nieuwe huizen worden er namelijk bijna niet gebouwd. Toch bloeit het verenigingsleven in de gemeente, wat blijkt uit het feit dat twee jaar geleden een nieuw verenigingsgebouw in gebruik werd genomen. Met recht kunnen we dus spreken van een honderd jarige die levendig en actief is. 

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Gereformeerde gemeente van Scheveningen 100 jaar

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1971

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken