Bekijk het origineel

WINKELCENTRA NIET ALTIJD EEN SUCCES

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WINKELCENTRA NIET ALTIJD EEN SUCCES

VERKEERDE PLANNING WREEKT ZICH

3 minuten leestijd

Verscheidene winkelcentra, die in de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen, zijn niet of onvoldoende van de grond gekomen. Een vrij vluchtige inventarisatie in slechts enkele provincies leverde al 12 gevallen op, waarin van een mislukking van het centrum moet worden gesproken. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken te noemen, die als waarschuwing steeds voor ogen moeten staan voor al degenen, die bij het ontwikkelen van winkelvoorzieningen in de toekomst betrokken zullen zijn.

OORZAKEN

Staatssecretaris Oostenbrink van Economische Zaken, die dit vrijdag heeft opgemerkt in een door de Nederlandsche Middenstandsbank belegde bijeenkomst over de ontwikkeling van winkelcentra, noemde als eerste oorzaak van mislukking een soms wat starre toepassing van de hiërarchische formule bij de planning van buurt- en wijkcentra in nieuwe stadswijken. Verscheidene gemeentebesturen nemen in hun plannen steevast de bouw van buurtcentra en daarboven nog van wijkcentra op en dat is vaak te veel van het goede. Er wordt in een buurt of wijk nu eenmaal maar een deel van de koopkracht van de bewoners besteed. Wanneer dat deel onjuist wordt getaxeerd, ontstaat een over-bewinkeling, die een normale rendabele exploitatie belemmert. Essentieel is, dat in de planning van nieuwe winkelcentra voldoende rekening wordt gehouden met de afvloeiing van koopkracht naar elders. Dit voorkomt een te grote opzet vap. wijkcentra ten opzichte van stadsdeelcentra en van deze centra weer ten opzichte van het stadscentrum. Dit geldt eveneens voor de planning van winkelcentra in kleinere plaatsen, die gelegen zijn in de buurt van een" grotere plaats. Ook hier bestaat het risico, dat een winkelcentrum te fors wordt opgezet, omdat men zich instelt op de bevolkingsgroei van de kleinere plaats en daarbij de aantrekkingskracht van de grotere plaats wat de koopkrachtbesteding betreft, onderschat. Van de winkelcentra die de laatste jaren gebouwd zijn, blijken er nogal wat te mislukken. Natuurlijk zijn er ook centra, die in een grote behoefte voorzien. Onze foto is daarvan een bewijs.

STATUSSYMBOOL

Even ernstig acht drs. Oostenbrink het, dat gemeentebesturen van sterk groeiende dorpen zich ertoe laten verleiden om in hun gemeente een groot winkelcentrum te ontwerpen, als gevolg van hun streven een gemeente per se een regionale centrumfunctie te geven. Ook hier dreigt het winkelcentrum te worden ontworpen zonder dat men er op let hoe de distributieplanning in de naburige gemeenten is opgezet.

Een andere risicofactor op dit gebied is het gevaar, dat de geplande opzet van winkelcentra achteraf wordt doorkruist door de onverwachte vestiging van detailhandelsbedrijven op terreinen die, helaas vaak niet de jure, maar wel de facto bepaald niet voor vestiging van detailhandel waren bestemd. De staatssecretaris doelt hiermee op de vestiging van detailhandel in industrieterreinen of op terreinen, waarop nog geen bestemming rust. De grond van zulke terreinen is relatief goedkoop, er kunnen goede parkeervoorzieningen worden getroffen, zodat enige concurrentievoorwaarden sterk in het voordeel van zulke vestigingen zijn.

Essentiëler is echter, dat op deze wijze een moeizaam gepland en gerealiseerd evenwicht in de winkelvoorzieningen voor een bepaalde gemeente ernstig kan worden gestoord met alle gevolgen van dien. Het komt de staatssecretaris voor, dat op dit terrein de grootste voorzichtigheid is geboden en dat terzake van de gemeentelijke overheid een wijs beleid mag worden verwacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 oktober 1971

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

WINKELCENTRA NIET ALTIJD EEN SUCCES

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 oktober 1971

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken