Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Structuurplan technisch tertiair onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Structuurplan technisch tertiair onderwijs

TH-Delft komt met eigen ontwerp

5 minuten leestijd

Het structuurplan voor het technisch tertiair onderwijs dat binnen de Technische hogeschool Delft is ontwikkeld, beoogt kansen te scheppen voor allen die na het secundair onderwijs een voortgezette technische opleiding wensen. Het plan geeft de grote lijnen aan; het pretendeert niet alle vraagstukken van het technisch wetenschappelijk onderwijs (TWO), het hoger technisch onderwijs (HTO) en de integratie van beide onderwijsvormen in één keer volledig uit te werken. Het structuurplan onderscheidt voor de TH drie hoofdfasen: 1. sluit aan op en omvat de propaedeutische studie (1 jaar); 2. leidt tot doctoraal examen, sluit voor sommigen TH-studie af (3 jaar); 3. voert naar aantekening op ingenieursdiploma of bereidt promotie voor.

Na de propaedeutische fase volgt een beoordeling, die een advies kan inhouden de studie aan de HTS voort te zetten. De overgang van het HTO naar het TWO is mogelijk na twee jaar HTS en een toelatingsonderzoek, óf naar de eerste óf naar de tweede fase.

Een gediplomeerde HTS'er kan examen doen om tot de derde fase te worden toegelaten of — bij gebleken geschiktheid — direct het examen voor de aantekening afleggen. Tussen tweede en derde fase ligt altijd een beoordeling.

Iedereen die het doctoraal examen met goed gevolg heeft afgelegd of na een HTS-diploma te hebben behaald de aantekening op het ingenieursdiploma heeft gekregen heeft toegang tot de promotie.

KARAKTER

Karaktertrekken van het structuurplan zijn:
— aansluiting op de marnmoetwet;
— mogelijkheid fouten bij keuze of beoordeling te herstellen; 
-  zinvolle overgangsmogelijkheden van HTO naar TWO en omgekeerd;
— mogelijkheid voor iedere HTS'er om zonder volledige TH-opleiding de hoogste technisch-wetenschappelijke kwalificatie te bereiken;
— mogelijkheid om kennis uit de praktijk of van elders buiten de universiteit met academische examens te bekronen;
— opleiding van twee soorten ingenieurs van verschillend wetenschappelijk niveau;
— beoordelingssystemen met meer dan alleen de alternatieven slagen of afwijzen;
— bestuurs- en organisatievormen van HTO en TWO blijven onaangetast.

Het is eenvoudig de MTS eveneens in het structuurplan te betrekken. Ook voor andere vormen van hoger betoepsonderwijs en universitaire studierichtingen kan het plan dienstbaar worden gemaakt.

AANSLUITING

Wat de aansluiting op de mammoetwet betreft: de structuurnota stelt dat Vwo toegang dient te geven tot WO en HAVO tot HBO dus zonder toelatingsexamen. De filosofie van de mammoetwet impliceert voorts soepele overgangen binnen het secundair onderwijs.

Het structuurplan voorziet in de mogelijkheid de student in verschillende stadia van zijn ontwikkeling te beoordelen. Dat geldt vooral ook voor de leerling uit het HTO als die, in welk stadium ook, overstapt naar het TWO.

HOOFDFASEN

De structuurnota geeft vervolgens een nadere omschrijving van de drie genoemde hoofdfasen. Fase 1, de propaedeuse, moet de student gelegenheid geven met vele aspecten van de studierichting kennis te maken. Zij zal representatief moeten zijn en tevens een voldoende hoeveelheid basiskennis moeten bieden. Een beoordeling heeft niet later plaats dan uiterlijk één jaar na de nominale duur van een hoofdfase. Bij de eerste hoofdfase wordt al na één jaar een beoordeling in de vorm van een voorlopig advies gegeven.

De tweede, doctorale fase omvat de opleiding tot een maatschappelijke positie waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist of gewenst is. Dit dient een hoog gekwalificeerde wetenschappelijke opleiding te zijn, waarin ook de maatschappijwetenschappen is krijgen. In totaal vier jaar opleiding moet de ingenieur een niveau geven dat te vergelijken is met de BSc-graad zoals internationaal als goed bekend staande instituten die verlenen.

KEUZEPAKKET

Het kernprogramma neemt in de tweede fase in omvang af, waardoor de student een keuzepakket kan samenstellen en kan bekijken of hij met kennis de praktijk in gaat of een zinvolle, aansluitende studie aan de TH wil volgen.

De derde fase behelst twee mogelijkheden. Heeft de student bij het doctoraal examen aan het einde van de tweede fase het recht op een aansluitende studie verworven, dan kan hij verder gaan voor een aantekening op het ingenieursdiploma of zich voorbereiden op een promotie, die hem tot grensverleggend onderzoek moet stimuleren.

Alle ingenieurs die aan een TH het doctoraal examen hebben behaald (tweede hoofdfase) bezitten gelijke rechten ten aanzien van de mogelijkheid om de doctorstitel te behalen.

TWEEËRLEI NIVEAU

Het structuurplan houdt duidelijk rekening met de opleiding van ingenieurs van tweeërlei niveau: dat van de bachelor engineer en dat van de master, als wij het vergelijken met de opleidingsniveaus van internationaal erkende wetenschappelijke instellingen. Daarboven bevindt zich dan nog de studie die met een promotie wordt afgerond. De overweging hierbij is dat niet alle studenten het hoogste wetenschappelijke niveau kunnen of willen bereiken. Ook de maatschappij heeft verschillende behoeften, o.m. aan jonge ingenieurs die in het bedrijf een voortgezette ontwikkeling krijgen.

Voor leerlingen van het HTO zijn er kansen na hun eindexamen in de praktijk, via postdoctorale cursussen en door zelfstudie een hoog wetenschappelijk niveau te bereiken, dat eveneens tot promotie kan leiden. Zo kunnen beide, TWO en HTO, vrijwel tot elk gewenst doel leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Structuurplan technisch tertiair onderwijs

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken