Bekijk het origineel

N.V- SlavenbuiVs Bank maalde een goed jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

N.V- SlavenbuiVs Bank maalde een goed jaar

WINST MET 32 PROCENT TOEGENOMEN

2 minuten leestijd

Uit het jaarverslag van NV Slavenburg's Bank blijkt dat de winst in het boekjaar 1971 in vergelijking tot het voorafgaande jaar met 32 pet. is toegenomen, t.w. van ƒ20.200.00,- tot ƒ 26.700.000,-. In alle sectoren werd een uitbreiding van zaken bereikt, hetgeen resulteerde in een verdere groei van het balanstotaal, n.l. van ƒ 1.7 tot ƒ li9 miljard.

De post Crediteuren, die de omvang van de toevertrouwde middelen weerspiegelt, steeg van ƒ 1.295 tot ƒ 1.525 miljoen (plm. 18 pet.), terwijl de post Debiteuren toenam van ƒ723 tot ƒ852 miljoen (plm. 18 pet).

Onder meer als gevolg van een vergroting van de participatie van The First National Bank of Chicago in het aandelenkapitaal bedraagt het geplaatste kapitaal thans ƒ 47 miljoen, terwijl de open reserves tot ƒ53.5 miljoen stegen. Voorts werd in het verslagjaar, speciaal met het oog op de kredietverlening op middellange termijn, overgegaan tot de uitgifte van ƒ 20 miljoen kapitaalobligaties, met een looptijd van 15 jaar.

Berekend over het dividend-gerechtigde kapitaal steeg de winst per aandeel van ƒ339,- tot ƒ395,-; over het per ultimo 1971 geplaatste kapitaal bedraagt de winst per aandeel "ƒ 354,-.

DIVIDEND
Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van 14 pet., waarvan desgewenst 2 pet. in aandelen uit de agio-reserve; aandeelhouders kunnen wederom in plaats van 12 pet. in contanten ook 8 pet. in contanten ontvangen en 3 pet. in aandelen ten laste van de agio-reserve.

Tevens wordt voorgesteld uit de winst ƒ1.890.454,- (vorig jaar ƒ 1.422.096,-) af te schrijven op gebouwen en inventaris, ƒ 3,5 miljoen (ƒ 2,6 miljoen) toe te voegen aan de reserve, de interne reserves te vermeerderen met ƒ7.300.000,- (ƒ5.068.999,-) en voor de voorziening voor belastingen ƒ 7.850.000,- (ƒ 6.400.000,-) te bestemmen. Nieuwe kantoren werden geopend te Zaandam, Delft, Tilburg en Amsterdam-Buitenveldert. De 'jaarvergadering is bepaald op ƒ april a.s.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 maart 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

N.V- SlavenbuiVs Bank maalde een goed jaar

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 maart 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken