Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Vooruitzichten 1972 ziin veelbelovend''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Vooruitzichten 1972 ziin veelbelovend''

Jaarverslag Deli-maatschappi]

3 minuten leestijd

De ipoïitie van d« NV Deli-maatïOhapï)ij aan het einde van 19T1 was duideilijlt sterker dan een jaar tevoren. Er blijft echter nog veel, te doen om het bedrijf te doen groeien en de resultaten te verbeteren, aldus schrijft de directie in het jaarverslag. In de eers^te maanden van 1972 i» de gan.g van zaken redelijk gewees.t. „De vooruitzichten zijn behooiflljk. Wij hefobere goede hoop het jaar 1Ö72 met gunstige resultaten te kunnen afeluiten", aidus Deli-mij, die in oktober 1971 een belang van 60 jpot. verwierf in JongeneeJ NV (hout).

Over 1971 heeft Deli-mij een belanerijk hogere winst behaald. Het nMto eigen resultaat steeg van ƒ 5,8 min tot ƒ 8,0 min, bij een oimzeit van ƒ Sas.l min (ƒ 710,7 min). Het dividend wordt verhoogd van ƒ « tot ƒ 7,50 per aandeej van f 75.

Een belangrijke stap Is genomen tot vergroting van de groei en uitbreidinig va.n h€'t werkterrïiin door de verkrijging van het meerderheidsbelang in Jongeneel. In een toeliehting op het jaarverslag verklaarde president-directeur mr. A. T. Laver.ge dat Deli-mij jjeen bedrijfsvreemde activiteiten zal ontplooien, hoewel gedacht wordt aan een verdere uitbreiding van de werkzaamheden. Na de toevoeging van Jongeneel in 1971, zal 1972 echter een jaar van consolidatie worden. Over de gang van zaken in dit jaar, zei de heer Laverge, dat het hem zeer zou verbazen, wanneer de halfjaarcijfers van 1972 zouden achterblijven bij die van 1971. Ook de eerste maanden bij Jongeneel zijn zeer bevredigend geweest, alldus de heer Laverge.

Over de ontwikkeling van de beurskoers van de aandelen Deli-mij werd nog gezegd dat nimmer sprake 1» geweest van een bod op de aandelen. Er is wel eens een gesprek geweest, waardoor wellicht de aandacht op Deli-mij 1» gevallen. Het bedrijfsresultaat steeg in 1971 van ƒ 9,2 min tot ƒ 14,2 miln. De resoiltaten van Jongeneel zijn verantwoord vanaf het moment van verkrijging in oktober ,1971. Ook zijn de tabaksbelangen in Zuid- en MiddenAmerika mede geconsolideerd. Het netto eigen resultaat per aandeel nam toe van ƒ 9,12 tot ƒ 12,79 en het personeel nam in aantai toe van 1750 tot 310O, waarvan 1700 in Nedeirland (1970: 45). De sterke stijging van het laatste aantal valt toe te söhrijven aan de verkrijging van Jongeneel.

Over het algemeen waren de resultaten van de tabal(:szaken in 1971 bevredigend. De omzet van de Deli-htS tabak maatschappij NV in Eindhoven kon weer worden vergroot en de winst igiing vooruit. Het theebedrijf in Botterdam is er in «geslaagd de omzet belangrijk te vergroten en ook de omzet ini koffie yan de kantoren in Kotterdam en' New York nam toe. Hoewel de resultaten nog teleurstellend bleven, maakte zich in de loop van het jaar een geleidelijke verbetering kenbaar.

„De ontwi'kkelingen ter zake van Angola koffie in Nederland zijn op onze zaken niet' van directe invloed. Wel mag hierdoor weMioht een toeneming van de aanvoer van Indonesische koffie worden verwacht", aldus de directie van Deli-mij.

In de rubbersector sloot Deli-mij 1971 wederom met verlies af. Door de monctaire crisis heeft Deii-mij aan koersverliezen ruim ƒ 1,7 min moeten inca«««ren. Deze venliezen zijn ten, lia«t« van de resultaten over 1971 gebracht.

Blijken» het jaarverslag van Jongeneel is de omzet van deze onderneming in 1971 ge«tegen (exclusief omzethelastirug) van ƒ 116,5 min tot ƒ 136,4 roJn en de netto winst van ƒ ï,9 miln tot bijna ƒ 3.6 min. H«t dividend (over 1970 18 pet) moet nog nader worden vastgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 29 mei 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

„Vooruitzichten 1972 ziin veelbelovend''

Bekijk de hele uitgave van maandag 29 mei 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken