Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Krimpen vergaderde over nota woningbouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Raad Krimpen vergaderde over nota woningbouw

3 minuten leestijd

In de laatst gehouden raadsvergadering is uitvoerig gesproken over de nota woningbouw. Tijdens de behandeling van dit agendapunt zeiden verschillende raadsleden teleurgesteld te zijn over de samenstelling van de nota. Opmerkingen, als zou het college heeft geen visie op de woningbouw hebben, vormden bij verschillende sprekers de kern van hun betoog.

Terecht stelde dhr. Hoogendijk (SGP) dat deze nota vaag en onduidelijk is doordat divesrse belangrijke zaken nog in studie zijn. Het raadslid vond het een vreemde zaak dat B. en W. aan de raad voorstellen het bouwtempo voorlopig op 500 woningen per jaar te houden, terwijl uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde produktie 561 woningen bedraagt. Hij vraagt of het aantal woningwetwoningen dat nu gebouwd wordt voldoende is voor de eigen bevolking.

Het college zegt dat woningwetbouw zonder particuliere bouw niet mogelijk is; nu het aantal gebouwde woningwetwoningen groter is dan de oorspronkelijke raming, besluit het college tot een na-calculatie. Gesteld, aldus dhr. Hoogendijk, dat de uitkomst negatief is en er bezuinigd moet worden, zal dit dan gaan ten koste van de aan te' leggen waterpartijen?

Verder is zijn fractie vrbaasd da ovr he vrkeete over het verkeersprobleem zo lichtvaardig in de nota geschreven wordt. Juist doordat in Capelle enige grote flats binnenkort bewoond zullen zijn zal het verkeersprobleem toenemen. Als de geruchten juist zijn dat Capelle zijn veto over de Busbrug uitgesproken zou hebben, moet Krimpen het tot in 1880 met de Algerabrug doen en zullen de verkeersproblemen wel degelijk toenemen.

In een geheel andere geest sprak dhr. Woelderink (CHU). Hij was van mening dat de algehele voorzieningen voldoende waren, wel informeerde hij of B. en W. al nadere gegevens hadden over d« Busbrug. Hij vond het vreemd dat over deze brug met geen woord wordt gerept.

De PvdA-spreker, dhr. Bakker, was van mening dat woningbouw noodzakelijk is, maar dat gelijktijdig gezorgd moet worden voor de algemene voorzieningen. Deze algemene voorzieningen zouden moeten variëren van basisonderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, tot diverse recreatieve en culturele voorzieningen.

Tot slot komt dhr. Douwes (D'66) met een motie, waarvan de inhoud luidt, dat het zich laat aanzien dat de voorzieningen voor verkeer en onderwijs niet op een aanvaardbaar niveau gehandhaaft kunnen worden, waarbij hij voorstelt over te gaan tot temporisering van de woningbouw.

Uit de discussie over deze motie blijkt dat de andere raadsleden geen behoefte hebben aan deze motie. De fractie van D'66 besluit dan de motie aan te houden tot B. en W. volledig opening van zaken zullen geven over de woningbouw en de bijkomende voorzieningen.

Nadat de raadsleden zioh hebben uitgesproken over de nota krijgt wethouder Goudriaan (CHU) het woord.. In zijn betoog doet de wethouder de uitspraak dat de nota woningbouw in feite niet meer dan een schets is.

De financiële gevolgen voor het grondbedrijf worden nu onderzocht in verband met de verhouding tussen woningwet en particuliere bouw.

Dat Kimpen a.d, IJssel een groot aantal woningwetwoningen gebouwd heeft, moet toegeschreven worden aan de activiteiten van de woningstichting. Het totaal aantal te bouwen woningen van 500 per jaar zal zeker minder worden, er is nu al sprake v an eenzekere tempo...risering in de woningbouw.

De wethouder wijst er tenslotte op, dat particuliere bouw noodzakelijk lï voor het financieel evenwicht in de begroting van het grondbedrijf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 5 Pagina's

Raad Krimpen vergaderde over nota woningbouw

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 5 Pagina's

PDF Bekijken