Bekijk het origineel

Minder boeren verlaten de landbouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Minder boeren verlaten de landbouw

IN VERBAND MET SLECHTE WERKGELEGENHEID

3 minuten leestijd

De landbouwstructuurpolitiek wordt duidelijk gehinderd door verminderde belangstelling van boeren voor het verlaten van de landbouw. De voorzitter van het landbouwschap, ir. C. S. Knottnrrus, zei dit woensdagmorgen in de bestuursvergadering van het schap. Die verminderde belangstelling voor atvloeiing hangt samen met het feit dat de werkgelegenheid in ons land ernstig gevaar loopt. Volgens de voorzitter is de economische barometer in Nederland tot een onaanvaardbaar lage stand gedaald.

Zijn opvatting over inflatiebestrijding: „Moet het uitgangspunt niet zijn, dat we de reële loonsverbetering eens voor een jaar overslaan? Deze gedachte is van de kant van de landbouw ook vorig jaar al eens naar voren gebracht en de voorzitter meende ook nu nog dat dit het beste uitgangspunt zou zijn. De landbouw heeft, gezien de inkomensontwikkelingen in die bedrijfstak, bij de inflatiebestrijding zijn best wel gedaan.

De heer Knottnerus vond dat de regering — wil de landbouw in gelijke mate delen in de welvaart — de beloofde tegemoetkomingen op het financiële vlak zal moeten verwezenlijken. Hij vroeg zich af of er naast de reeds toegezegde en ingediende fiscale verbeteringen ook nog aan het lage BTWtarief gesleuteld zal moeten worden. In Duitsland ziet men een kans daarmee het boereninkomen enigermate te verbeteren. Ook in Nederland bestaat hiervoor alle aanleiding.

De heer Knottnerus verwachtte dat het voor akkerbouw en veehouderij op korte termijn mogelijk zal zijn een aanvraag in te dienen voor rentesteun op grond van de nieuwe structuurrichtlijnen van de EEG. Het toepassen van de regelingen is echter nog afhankelijk van de goedkeuring in Brussel. Men kan dus beginnen zijn plannen overeenkomstig de in Nederland uit te vaardigen besluiten op te stellen, zodat men op het moment dat die Brusselse goedkeuring gegeven wordt, klaar is om een aanvrage voor steun in te dienen.

De voorzitter deelde de mening van minister Lardinois, dat het steunbeleid niet mag leiden tot een verstoring van het marktevenwicht. Als echter in andere lid-staten op wezenlijke onderdelen een afwijkend ontwikkelingsbeleid gevoerd wordt, zal er voor de Nederlandse boeren en tuinders geen uitzondering gemaakt mogen worden. Anders zou de Nederlandse overheid meebetalen aan volgens haar foutieve investeringen in andere landen, terwijl ze dat aan de Nederlandse boer en tuinder onthoudt.

De voorzitter drong aan op continuïteit in de uitvoering van ruilverkavelingen, ook nu het ruilverkavelingsbeleid op enkele onderdelen gewijzigd zal worden. Van de landbouworganisaties verwachtte hij, dat ze in de betrokken gebieden al het mogelijke zullen doen om aan de betrokkenen het belang van ruilverkaveling duidelijk te maken. Tegenover de opvatting, dat een ruilverkaveling veel moois verstoort, stelde de voorzitter de opvatting, dat het-huidige landschap ontstaan is door menselijk ingrij.pen. Als die mens nu maar verstandig ingrijpt, kan de natuur echt wel mooi blijven.

Voldaan was de voorzitter over Frankrijks bereidheid de zoutlozing in de Rijn te halveren, dit is een serieuse poging om voor Nederland het verziltingsgevaar weg te nemen.

Ook de overige maatregelen om de verzilting terug te dringen: zoutvrij houden van de monding van de Hollandsche IJssel, het graven van kanalen van het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen, mogen volgens de voorzitter niet achterwege blijven.

Met het standpunt van minister Drees, dat de afsluiting van de Oosterschelde door moet gaan, •was de voorzitter het volledig eens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Minder boeren verlaten de landbouw

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken