Bekijk het origineel

Centraal Comité Wereldraad volgende maand in Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Centraal Comité Wereldraad volgende maand in Utrecht

AGENDA MEER DAN VOL

4 minuten leestijd

Van 13 tot 23 augustus a.s. vergadert het centraal comité van de Wereldraad van Kerken in 't Jaarbeurs Congres Centrum te Utrecht. De agenda van deze zitting is zojuist bekendgemaakt. Op zondag 13 augustus heeft de opening van de bijeenkomsten plaats met een speciale kerkdienst in de Domkerk, om 10.00 uur. Na de dienst en de lunch zullen er welkomstwoorden worden uitgesproken door H.K.H. prinses Beatrix en door dr. A. Kruiswijk, voorzitter van de Raad van Kerken in ons land (en tevens praeses van de generale synode der Geref. Kerken tijdens het lopende synodejaar), welke raad de organisatie en planning van de vergaderingen mede in handen heeft.

Na de thee is er een voltallige vergadering, waarin de voorzitter van het uitvoerend comité van de Wereldrsad, dr. M. M. Thomas, zijn rapport zal aanbieden. 's-Avonds brengt de (binnenkort aftredende) secretaris-generaal, dr. Eugene Carson Blake, zijn rapport uit, waarna — evenals bij de andere rapporten — uitgebreide discussie volgt.

Broederschap

Op maandag 14 augustus komt het hoofdthema, „committed to fellowship" (hetgeen zoveel betekent als „onderworpen aan gemeenschap" in de zin van: ik ben mijns broeders hoeder) in twee presentaties aan de orde. Ook wordt het programma der diverse eenheden („units", onderdelen) aangeboden aan de plenaire vergadering. Hiermee zal ook de dinsdag voor een groot deel worden gevuld, terwijl op woensdag 15 augustus uitvoerig gesproken zal worden over de vijfde assemble van de Wereldraad, die van 20 juli tot 10 augustustus 1975 in Djakarta, Indonesië, zal worden gehouden.

Opvolger

Bovendien komt op woensdag de opvolging van dr. Blake (die zelf zes jaar geleden dr. W. A. Visser 't Hooft opvolgde) aan de orde. Dr. Blake, presbyteriaans predikant in Amerika, heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt en volgens de regels van de Wereldraad is hij dan verplicht, zijn mandaat ter beschikking te stellen. Over zijn opvolger zijn diverse speculaties in omloop.

Dertde Wereld?

Zo heeft men reeds meermalen opgemerkt, dat na de Europeaan en de Amerikaan nu iemand uit de „derde wereld" de uiterst belangrijke post van secretaris-generaal zou moeten gaan bekleden. De naam van dr. Philip Potter, thans hoofd van de afdeling wereldzending en evangelisatie van de wereldraad, is meermalen gevallen. Dr. Potter is afkomstig uit Jamaica. Andere namen zijn echter dr. Nababan uit Indonesië en dr. Emilio Castro uit Uruguay, terwijl ook de naam van dr. Lukas Vischer af en toe opduikt. Dr. Vischer, een Zwitser, is secretaris van de afdeling Geloof en Kerkorde van de Wereldraad en speciaal geïnteresseerd in de relatie van de R.K. Kerk tot deze oecumewische raad. De officiële voordracht, die momenteel wordt voorbereid, is echter niet bekend en het is geenszins uitgesloten, dat het voorbereidingscomité met een geheel andere kandidaat komt.

Op woensdagavond hopen de regering en het gemeentebestuur van Utrecht de leden van het centraal comité een receptie aan te bieden in het Centraal Museum. Op donderdag 17 augustus komt de voordracht van de nieuwe secretaris-generaal aan de orde door het rapport van de nominatie-commissie. Naast Bijbelstudie vinden er die dag voor de vierde maal samenkomsten in afzonderlijke groepen plaats, terwijl ook een rapport over de eenheid der kerken behandeld wordt. De vrijdag wordt vooral besteed aan groepssamenkomsten en 's avonds is er een forumdiscussie over het speciale conferentiethema. Op zaterdag 18 augustus wordt een Oosters-Orthodoxe liturgie gevierd in de St. Gertrudiskathedraal van de Oud-Katholieke kerk in de Domstad, terwijl op de volgende zondag de deelnemers zelf uitzwermen over ons land om hier en daar in diverse kerken te preken.

Maal

Maandag 21 augustus wordt het rapport van het centraal comité uitgebracht aan de plenaire vergadering, terwijl er die avond een Avondmaals (Eucharistie-)viering plaats heeft in de St. Gertrudiskathedraal, gevolgd door een gemeensehaps-maal (niét: gemeenschappelijke maaltijd!). Op dinsdag zijn er weer plenaire en commissievergaderingen en op woensdag 23 augustus wordt de bijeenkomst van het centraal comité besloten met de kerkdienst in de St. Gertrudiskathedraal. (Op de rapporten, die door de diverse groepen zullen worden besproken, komen wij nader terug).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Centraal Comité Wereldraad volgende maand in Utrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken