Bekijk het origineel

GEEN GEVAAR VOOR FLORA EN FAUNA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEEN GEVAAR VOOR FLORA EN FAUNA

In Lek' en Lingegehied

3 minuten leestijd

In het Lek- en Lingegehied worden veranderingen in de waterhuishouding aangebracht, overeenkomstig het plan, zoals door Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Centrale Cultuurtechnische Commissie is goedgekeurd. Van de in dit kader te treffen voorzieningen is geen gevaar voor het voortbestaan van de fauna en flora in grienden en eendenkooien te duchten. Dit deelt de minister van landbouw en visserij a.i., drs. ,J. Boersma, tevens namens betrokken bewindslieden mede in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden de heren Van Ooijen en Fiévez.

De minister bevestigt, dat bij de aanleg, verbreding en verharding van wegen behalve met het agrarische en bestemmingsverkeer ook voldoende rekening wordt gehouden met het milieu, het landschap en de natuurwetenschappelijke en recreatieve belangen.

Het ruilverkavelingsplan IL.ek en Linge is tot stand gekomen volgens de voor dergelijke plannen geldende procedure, waarbij de behandeling in de Centrale Cultuurtechnische Commissie een zorgvuldige afweging verzekert van, alle voor de inrichting van het gebied relevante belangen. Hiertoe behoren o.a. de algemene eisen van ruimtelijke ordening, zoals deze zijn neergelegd in de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland. Dit houdt niet alleen in, dat aan de agrarische belangen maar ook aan natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve aspecten aandacht is besteed. De door de ,,Werkgroep voor natuurbehoud en milieubeheer Noordwest-Betuwe" concreet weergegeven wensen kunnen bij de detaillering van de uitvoeringsplannen tot de besluitvorming bijdragen.

Hoewel in zekere mate er een landschappelijke overeenkomst en samenhang bestaat tussen het westelijke Gelders Rivierengebied van Lek en Linge en de aangrenzende Vijfheerenlanden, behoeft hieruit niet te worden afgeleid dat het gewenst is de Noordwest-Betuwe te betrekken bij de discussie over een te vormen landschapsreservaat Vijfheerenlanden. Tussen deze gebieden vormt immers de Diefdijk een niet onbelangrijk scheidingselement.

Hier komt nog bij, dat bij de voorbereiding van de ruilverkaveling van de Vijfheerenlanden over de totstandkoming van een landschapsreservaat nog geen overeenstemming is bereikt, terwijl in de ruilverkaveling Lek en Linge, die thans volop in de uitvoeringsfase verkeert reeds een aantal belangrijke landschapselementen in stand wordt gehouden en wordt versterkt om het specifieke karakter van dit gebied te behouden.

De conclusie kan luiden, dat uitvoering van deze ruilverkaveling de vorming •— indien dit in de toekomst al gewenst zou zijn — van een landschapsreservaat in de Vijfheerenlanden en de Noordwest-Betuwe geenszins in de weg staat.

Door een interdepartementale werkgroep wordt een studie ter hand genomen over de eventuele instelling van nationale 'parken en nationale landschapsparken. Aan een afzonderlijk multidisciplinair onderzoek naar de landschappelijke en recreatieve betekenis van het Lek- en Lingegehied bestaat daarom thans geen behoefte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 31 juli 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

GEEN GEVAAR VOOR FLORA EN FAUNA

Bekijk de hele uitgave van maandag 31 juli 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken