Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerste paal geslagen bejaardencentrum in Vlaardingen-Holy

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eerste paal geslagen bejaardencentrum in Vlaardingen-Holy

Uitgaande Chr. Gerei. Kerk en Gerei. Gem,

8 minuten leestijd

In een voor predikanten ongewoon tenue werkte ds. L. Huisman, predikant van de Geref. gemeente te Vlaardingen, vrijdagmiddag de eerste paal in de grond voor het nieuwe bejaardentehuis aan de Holysiugel te Vlaardingen. Een groot aantal toeschouwers was aanwezig om van dit feit getuige te zijn. Onder hen bevonden zich de kerkeraden van de Geref. gemeente en Christelijk Geref. kerk met haar predikant ds. Buys en de wethouder, belast met de bejaardenzorg, mevr. Van Duin.

Na deze plechtigheid begaven de aanwezigen zich naar het vrenigingsgebouw van de Geref. gemeente te Vlaardinen waar een aantal sprekers het woord voerden. Dit waren achtereenvolgens de voorzitter van de stichting BCG, ds. Buys, ds. Huisman, de hoofdannemer Korteweg's Bouwmaatschappij en de heer Brouwer.

Na zeven jaar van voorbereiding kon dan eindelijk vrijdag de eerste paal worden geslagen.

In sept. 1965 werd door de diakonieën van de chr. Geref. Kerk te Vlaardingen en de Geref. Gemeente te Vlaardingen een gezamenlijke vergadering belegd om de mogelijkheden te onderzoeken samen te werken bij de opzet van een bejaardencentrum. Na diverse vergaderingen van afgevaardigden van genoemde diakonieën werd op 7 april 1967 een stichting opgericht welke ten doel heeft de verzorging van bejaarden o.a. door de stichting van een centrum daarvoor. De oprichters waren: de chr. geref kerk te Vlaardingen, de chr. geref. kerk te Maassluis, de chr. geref. kerk te Zuidland-Spijkenisse de chr. geref. kerk te Rotterdam-Pemis en d« geref. gemeente te Vlaardingen. gingsgebouw een uitgebouwd gedeelte In laagbouw, waarin de recreatiezaal, bestemd voor 145 personen, met daar aansluitend de keukenaccommodatie met bijbehorende provisieruimten, vertrekken voor wasbehandeling, en accommodatie voor extern personeel.

Het overige gedeelte van de begane grond van het verzorgingsgedeelte neemt een speciale plaats in, omdat hier met name zich de woongelegenheden bevinden van de bejaarden die veel verzorging behoeven. Deze bevat o.a. twee éénpersoonsappartementen, een éénpersoons- en een tweepersoonsappartement voor rolstoelbewoners, drie tweepersoons- en twee éénpersoons ziekenkamers, alsmede een zusterpoct, reactiveringszaaltje en een compleet ingerichte spreek- en b'ehandelkar.ier voor een arts.

De Ie t/m 6e etage van het verzorgingstehuis bevatten de appartementen, waar de valide bejaarden zullen worden gehuisvest, te onderscheiden in 75 stuks éénpersoons- en 6 stuks tweepersoonsappartementen. Tevens bevinden zich, verdeeld over de verdiepingen, centraal gelegen, drie huishoudposten en drie recreatieruimten in te richten als bibliotheek, bestuurskamer, en verjaardagskamer.

TOESTEMMING

In mei 1968 is door de planningscommissie van de Stichting Maatschappelijk opbouwwerk in Zuid-Holland toestemming verleend voor de bouw var» een verzorgingstehuis met een capaciteit van 80 bedden voor verzorgingsbehoevenden. Hieraan was echter de voorwaarde verbonden dat de stichting met een zodanig aantal deelnemers werd uitgebreid dat tezamen een ledenbestand van 8.000 zielen werd vertegenwoordigd. Deze uitbreiding vond haar beslag in een bestuursvergadering in augustus 1968 waarin tot de stichting als deelnemers werd toegelaten: de chr. geref. kerk van 's Gravenhage-West, Idem van 's Gravenhage-Zuid, idem van 's Gravenhage-Scheveningen, idem van 's Gravenzande en de geref. gemeente van Rotterdara-C. Deze uitbreiaing was nodig omdat er van overheidswege van wordt uitgegaan dat 10 pet. van alle bejaarden in aanmerking komt voor opname in een verzorgingstehuis. Gesteld is daarbij dat 10 pet. van de bevolking bestaat uit bejaarden.

Op de 7e etage bevinden zich S éénpersoonsappartementen en 2 stafwoningen voor het intern personeel met een gezamenlijke zit- huiskamer. De zit-slaapkamers voor het personeel hebben elk een eigen toilet met vaste wastafel en douche en een oppervlak van 15 m2.

WONINGEN

Gesteld kan dus worden dat in hot verzorgjngsgedeelte plaats is voor 87 invalide bejaarden, 3 rolstoelbewoner*, 2 zwakke bejaarden, 8 zieke bejaarden. 4 logé's loges 11 personeelsleden, totaal 115 personen.

De woningen voor zelfstandige bejaarden bevinden zich in de andere hoogbouwvleugel van 6 woonlagen op een onderbouw en hebben een eigen lilt en trappenhuis. Deze woningen zijn gegroepeerd aan een inpandige gang en verdeeld in 42 tweekamerwoningen en

Keeds voor de oprichting van de stichting in april 1967 zijn onderhandelingen gevoerd met de gemeente Vlaardingen. B. en W. van deze gemeente stonden niet onwelwillend tegenover deze plannen, De • onderhandelingen concentreerden zich voornamelijk omtrent de verkrijging van grond om de plannen te verwezenlijken.* Een aanvankelijk gereserveerd terrein aan de Buys-Ballotlaan bleek naderhand te klein. Andere beschikbare terreinen stuitten op onoverkomenlijke bezwaren van bestuurszijde. Uiteindelijk bleef er slechts de mogelijkheid van een terrein in het in voorbereiding zijnde uitbreidingsplan Holy-Noord. Hoewel B. en W. bereid was aldaar een terrein te reserveren, kon niet tot uitgifte worden overgegaan omdat het gehele uitbreidingsplan van de gemeente door G.S. van Zuid-Holland werd afgekeurd. Diverse onderzoekingen en voorbereidingen voor een nieuw uitbreidingsplan vergden zoveel tijd dat eerst in juli j.l. de raad der gemeente Vlaardingen het voorstel tot gronduitgifte in behandeling kon nemen. Dit voorstel werd in deze vergadering goedgekeurd, zodat men toen kunnen starten. Om dit mogelijk te maken is reeds in juni 1970 aan de architect de opdracht verstrekt voor het bestekklaar maken van de plannen. De premiebeschikking Is Inmiddels ontvangen.

Euromast heeft last van Floriade

Het gehele projekt wordt gefinancierd met een geldlening van Progress NV te Rotterdam.

De Amsterdiamse Floriade is een van de oorzaken dat het aantal bezoekers van de Euromasit in Rotterdam ten achter blijft bij dat van voriig jaar.

VERZORGINGSTEHUIS

Het bejaardencentrum zal bestaan uit' een verzorgingstehuis met een capaciteit van 115 bedden en 54 woningen voor zelfstandigen. Op de centrale hal concentreert zich al het horizontale en verticale verkeer zodat de belangrijkste onderdelen en ruimten aan deze hal zijn gelegen, zoals de receptie, administratie, directiekamer, liften en trappenhuis.

Aansluitend aan de centrale hal bevat de begane grond van het verzor

De Euromast wordt voornamelijk bezocht door Nederlanders. Slechts 30 procerut van de bezoekers komt uit het buitenlanid. Sinds het aantal bezoekers van de mast in 1970 steeg tot ruim een half miljoen, is de belangstelling afgenomen, maar niet ,,verontrustend".

Voligens de directie betekent het teruglopen van het bezoekersaantal niet dat de resuiltaten veel minder zijn dan vorig jaar. Euromast NV boekte in 1971 een winstsaldo van ƒ 152.000 tegen ƒ 170.000 in het jaar daarvoor. RD.BINNBN

Juwelendiei nam snoekduik
De Rotterdamse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na veel moeite een Duitser gearresteerd die wordt verdaclit van een inbraak in een jiiwelierswinkel in de Maasstad. Kort na de inbraak, waarbij een aantal sieraden en een hoeveelheid wisselgeld werd buitgemaakt, hielden politiemannen op de Paradijsbrug in Rottefdam de auto aan van de 27-jarige M. T. uit Berlijn. Terwijl zij de wagen doorzochten, nam de man de benen en sprong over de brugreling in het water. Op herhaaldelijk verzoeken van agenten eruit te komen, reageerde hij niet. Hij bleef onder de brug rondzwemmen. Uiteindelijk riep de politie de hulp in van twee kikvorsmannen die zich met een rubberbootje te water begaven. Na langdurig zoeken vonden ze de Duitser, die zich in een pijler van de brug had verstopt. Behalve de sieraden en het geld. trof de politie de 24-jarige vrouw J. O. uit Wiesbaden in de auto aan. Hoewel zij verklaarde de man niet te kennen, werd ook zij ingerekend. 12 driekamerwoningen. In de onderbouw bevinden zich 6 garages, uitvaartcentrum, en uitvaartcentrum enkele vertrekken voor technische voorzieningen.

Er werd ook gezongen, er worden toespraken gehouden en op zondag kon het in geen kerk stichtelijker toegaan dan het hier ging, midden in de week.

Johann Kambl! Het zweet gutste hem van het voorhoofd, als hij nu hier dan daar een toespraak hield, want vandaag kon en mocht hij helemaal niet zwijgen. Hij moest deze mensen een riem onder het hart steken, hen vooral wijzend op de trouw des Heeren en hen een gezegende en voorspoedige reis toewensende. Met een geleende Bijbel was hij nu hier en dan daar weer bezig woorden van troost te doen horen. En dat was in dit geval ook wel nodig. Was een discipel soms meer dan zijn Meester? Men gunde eenmaal Christus geen plaats hier op aarde. Zijn volgelingen stond niets anders te wachten.

— Maar hebt goeden moed, mijn vrienden. Er wacht u een betere tijd dan hier in de bergen van Salzburg is doorleefd. Er zijn, Gode zij dank, nog streken waar men onbelemmerd de Heere mag dienen naar zijn Woord. Misschien zult ge spoedig wel veel volgelingen hebben. God ga met u. Hij zij met u.

En weer was Kambl tussen de mensen doorgekropen om elders nog een paar woorden te spreken. Maar toen was er iets gebeurd wat men in Hallein niet spoedig zal vergeten. Na ruim twee uur van een heerlijke rust genoten te hebben, haddon al de landverhuizers eenparig een loflied aangeheven en er was zo schoon gezongen dat de omstanders als vanzelf waren gaan meezingen. Zoiets was op dit marktplein nog nooit gehoord, Als op de vleugelen van de wind werden de woorden verder gedragen en ook deken Freiling had er kennis van moeten nemen of hij wilde of niet. Staande in de open deur van zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 7 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Eerste paal geslagen bejaardencentrum in Vlaardingen-Holy

Bekijk de hele uitgave van maandag 7 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken