Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hevige discussie over toekomst „Welschap''

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hevige discussie over toekomst „Welschap''

Kamerleden bestuderen problematiek

3 minuten leestijd

Niet minder dan 22 leden van de IVeede Kamer, deei uitmakend van drie commissies, zullen zich morgen geruime tijd bezighouden met de problematieli van het vliegveld Welschap. Een 25 groeperingen zullen vertegenwoordigd de die dag te houden openbare hoorzitting in Eindhoven, waar de commissies voor Verkeer en waterstaat Defensie en voor Milieuhygiëne zich nader laten informeren over de toekomst van het vliegveld. Primair gaat het daarbij om een voorgenomen baanverlegging van een bestaand militair luchtvaartterrein, dat eerst na 1980 de status van burgerluchtvaartterrein zal krijgen. Deze nieuwe baan zal niet eerst in 1980 worden benut, maar zal ook voordien voor militair gebruik worden ingeschakeld.

Het plan tot verlegigiwg van de startbaan biedt, naar de mening van het geimeen'tebestnaur van Eindhoven, de mogelijkheid om het voartl>estaan van het 'burger- en zalcenverkeer cp Welschap te garanderen, zonder dat vrees voor ernstige lawaai-overlast en geivaar •daarvan zou behoeven te worden gevreesd.

De atiohtinig „V'lieigveM Welschap" stellt zich op het standpunt, dat een burgerluchthaven binnen de regio van .groot belang is. Jaarlijks vertrekken en arriveren op Welschap ruim 80.000 reizigers. De stichting ziet voor Welschap allereerst een taak wegigelegd voor het privé-vliegtuig. Daarnaast komt het vliegveld zeker ook in aanmerking voor enkele lijnvluChten, ofschoon hiervan 'geen hoge verwachtingen kunnen worden gekoesterd. De stichtinig acht een spoedige aaniwijizing van Welschap tot luchtvaartterrein een zegen voor veile duizenden. Ook de Eindhovense Fabrikantenkring — de representant van het industriële bedrijfsleven in Eindhoven en omgeving — noemt de aawwezi'gheid van een beperkte luchthaven voor vele in de regio gevestigde industrieën van economisch belang. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor oostelijk Noord-Bralbant spreekt zich uit voor handhaving van luchtvaartaocomimodatie in Zuid-Oost Brabant. Het samenv/erkingsorgaan „Agglomeratie Eindhoven", waarin samenwerken de gemeenten Best, Eindihoven, Greldiroip, Heeze. Nuenen, Oirscholt, Son en Breugel, Vailkenswaard, Veldhoven en Waalre, heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen aanwijzing, voorzover ihet betreft het ontbreken van \'oldoende waarborgen tegen lawaaibelasting. De raad stelt een onderzoek in naar de economische noodzaak van bungervliegweiikeer op Welschap en wil, na het gereedkomen van de resultaten van dit onderzoek, het al dan niet handhaven van Welschap voor burgerwliegtuigen opmdeuw ter discussie sitellen.

HOORZITTING

Op de hoorzitting zullen zich ook tegenstanders van Welschap laten horen. De drie omliggende gemeenten, te weten Sint Oedenrode, Veldhoven en Best, vrillen opheffing van de militaire vliegbasis „in ieder geval op zo kort mogelijke termijn".

De gemeente Veldhoven stelt zich, bij handhaving van het vliegveld, positief op tegenover de voorgenomen baaniverlegging. Wel zal, naar de meninig van het gemeentebestuur, de schade die daaruit kan ontstaan integraal moeten worden vergoed. Hierop wordt overigens ook o.m- aangedrongen door de afdelingen Eindhoven van de VVD en van DS'70. De gedupeerden dienen volledig schadeloos te worden gesteld, aldus de plaatselijke WD-afdeling. De afdeling van DS'70 drinigt aan op een schaderegeling voor hen, die door de baanverdraaiing door lawaai-oiverlast schade zullen ondervinden.

Ook de Stichting voor Protestants Onderwijs in Ve,!(jihoven keert zich tegen de verlegging van de startbaan. De voorgestelde verlegging, aldius het standpunt van deze stichtinig, brengt onze scholen in een veel ongunstiger positie, zonider uitzicht dat daaraan ooit een einde zal komen. Ook de.Noordbrabanltse Christelijke Boerenbond en de OMganisatie Recreatie-ondernemers Nederland (RECROND) keren zich tegen een vliegveld Welschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Hevige discussie over toekomst „Welschap''

Bekijk de hele uitgave van woensdag 30 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken