Bekijk het origineel

Middelburg wil geraamde tekort 1973 opheffen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Middelburg wil geraamde tekort 1973 opheffen

2 minuten leestijd

De ontwerp-begroting 1973 van d« gemeente Middelburg is aan de gemeenteraad aangeboden. De gewone dienst wijst aan inkomsten en uitgaven aan ƒ 60.086.000,-, dit was voor 1972 ƒ 54.447.000,-. De kapitaalsdienst wijst aan uitgaven aan ƒ 186.501.000,- (1972 ƒ 172.279.000,-) en aan inkomsten ƒ 182.753.000,- (1972 ƒ 169.033.000,-). Deze dienst vertoont dus een geraamd tekort van ƒ 3.748.000,-.

De ontwerpbegroting is aangeboden met een tekort van ƒ 993.000,- (vorig jaar ƒ 1.216.000,-). In een afzonderlijke nota van wijzigingen op het ontwerp zijn de maatregelen opgenomen, die tot opheffing van dit geraamde tekort leiden. Deze maatregelen betreffen: afvoering c.q. verlaging van uitgavenramingen ƒ 360.920,-, verhoging van inkomstenramingen, uit de personele belasting ƒ 21.760,- en algemene uitkering uit het gemeentefonds ƒ 35.350.-.

Verderwillen b. en w. bezuinigen op de gemeentelijke sociale dienst ƒ 21.000,-, gemeentewerken ƒ 129.775,-, reinigingsdienst ƒ 26.371,-, gemeentebedrijven ƒ 50.000,- door de laatste fase van de aanpassing van de gastarieven aan het SROG-tarief en verhoging van de ab(#inementstarieven voor het onderhoud en huren van geisers en boilers, stichting sportbelangen, politiekosten.

B. en w. willen tevens depersonela belasting en de reinigingsrechten optrekken tot de regeringsnormen. Dit betekent voor de personele belasting een verhoging tot 263 opcenten.

Om de resterende ƒ 325.000,- van het tekort weg te werken achten b. en w, het noodzakelijk de tarieven van de straatbelasting aan te passen aan de regeringsnormen. Dit betekent een meer-opbrengst van ƒ 133.000,- bijverhoging van de percentages van 22 en 5,5 tot 27 en 6,5 voor resp. de gebouwde en de ongebouwde eigendommen. De resterende ƒ 192.000.- moeten dan uit de rioolbelasting komen. .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 september 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Middelburg wil geraamde tekort 1973 opheffen

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 september 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken