Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bouwkosten blijven zorgen baren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bouwkosten blijven zorgen baren

Bouwprogramma '73

3 minuten leestijd

In het door de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, drs. B. J. Udink, aan de Tweede Kamer aangeboden bouwprogramma 1973 wordt de verwachting uitgesproken, dat in 1972 de top van de werkloosheid wordt bereikt en dat in 1973 de werkgelegenheid in de bouw weer zal toenemen. De werkloosheid zal zich ook in 1973 nog steeds op een relatief hoog niveau zal bewegen, aldus het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

De produktie vertoont in 1972 een geringe daling ten opzichte van 1971. Dat de daling in de totale bouwproduktie in 1972 geen grotere omvang Icrijgt dan is geraamd, mag in belangrijke mate worden toegeschreven aan de gunstige ontwikkelingen in de woningbouwsector.

Ook de door de regering genomen maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid benvloeden de produktie in 1972 in gunstige zin.

De geraamde produktie van gebouwen, weergegeven in prijzen van 1971, bedraagt voor 1973 ƒ 10.965 min (een stijging van 2 pet ten opzichte van 1972), waarvan voor woningen ƒ 5.975 min

PRODVKTIEKOSTEIS

Ten aanzien van de bouw- en produktiekosten wordt een minder explosieve zij het toch nog forse kostenstijging verwacht, die de vraag naar bouwwerken ongetwijfeld in ongunstige zin zal beïnvloeden Bij de raming van de ontwikkeling van de bouw- en produktiekosten is onder meer uitgegaan van de veronderstelling dat in 1973 matiging op het stuk van de lonen en de prijzen zal worden betracht. In de komende jaren zal er naar moeten worden gestreefd de bouwprijzen meer in de pas te laten lopen met de ontwikkeling van het algemeenprijspeil.

De gunstige ontwikkeling van de woningbouwsector in 1972 werd bevorderd door het versneld ten uitvoer brengen van het woningbouwprogramma 1972 en het vooruitlopen op het woningbouwprogramma 1973 met 5.000 woningen in de premiesector. Hierdoor en ook door de verheugende ontwikkeling van de ongesubsidieerde woningbouw kan voor 1972 een sterke toeneming van het bouwvergunningenvolume worden verwacht. Het effect daarvan op de produktie zal zowel in 1972 als in 1973 merkbaar zijn.

PROGRAMMA

Het woningbouwprogramma voor 1973 omvat 50.325 woningwetwoningen, 55.925 premiewoningen (op dit aantal zijn de 5.000 woningen in de premiesector die vooruitlopend op het woningbouwprogramma 1973 reeds in 1972 zijn uitgegeven, in mindering gebracht) en 27.500 woningen zonder rijkssteun. In totaal derhalve 133.750 woningen.

De mogelijkheid bestaat overigens dat het bouwvergunningenvolume in 1973 nog een verdere uitbreiding zal ondergaan als gevolg van het initiatief van het bedrijfsleven om — door middel van bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind — te komen tot fondsvorming voor de woningbouw. Uit het fonds kunnen dan leningen worden verstrekt voor de bouw van goedkope woningen, volgens globale berekening 800 a 1000. In de raming van het voor 1973 te verwachten bouwvergunningen volume is met deze mogelijke uitbreiding nog geen rekening gehouden.

RAMING

Bij de raming van de ontwikkeling in de sectoren gebouwen voor nijverheid en voor handel en verkeer is aangenomen dat, mede onder invloed van de zich verbeterende economische situatie in het buitenland, de geneigdheid tot investeren in bedrijfsgebouwen de komende jaren weer zal toenemen.

Daarbij is er echter van uitgegaan dat in 1973 een regeling met betrekking tot het instellen van eefi van een selectieve investeringsheffing, resp vergunningstelsel tot stand zal komen en dat van deze regeling een matigende invloed op het bouwvergunningenvolume — met name in het westen van het land — zal uitgaan.

In beide sectoren zal de produktie In 1972 naar verwachting dklen (in de sector nijvcrheidsgebouwen sterker dan in de sector gebouwen voor handel en verkeer) en in 1973 weer stijgen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 7 November 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Bouwkosten blijven zorgen baren

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 7 November 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken