Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Werkgroep kant zich tegen Dollard-plannen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werkgroep kant zich tegen Dollard-plannen

Vooral milieu-bezwaren

4 minuten leestijd

De werkgroep Etollard heeft dit weekend het rapport „De Dollard bedreigd" uitgebracht, waarin zij stelling neemt t^en de uitvoering van een afwateringsplan voor Oost-Groningen en Oost-Drente, waarbij een 1000 ha aan de Dollard zal worden onttrokken.

Deze grond zal door middel van cwndijking aan het vaste land worden toegevoegd. Achter deze nieuwe dijk komt een afwateringskanaal te lopen.

D« werkgroep DoHard, waarin samenwerken de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Vereniging Milieubeheer Noord Nederland, de Werkgroep Milieuhygine van de studenten van de RU Groningen, hebben bezwaar tegen de plannen op een viertal gronden,, te weten van biologische, milieu- en landschappelijke, economische en waterstaatkundige aard.

BEDREIGING NATUUR

De werkgroep wijst erop dat met het uitvoeren van de plannen 3,'4 van de Noord-West-Europese kluten in ernstige mate in hun bestaansmogelijkheden worden bedreigd door het verloren gaan van vele hoogwatervluchtplaatsen, een belangrijk deel van hun fourageergebied en een belangrijk deel van hun broedplaatsen.

Verder wijst de werkgroep op de bedreiging van een groot aantal andere vogelsoorten zoals de zwarte ruiter, de wintertaling en de grauwe gans. De schade zal zich verder uitstrekken tot vele andere broedvogels van Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Rusland, omdat zij enige maanden per jaar in de Dollard verblijven. Verder zal door het verloren gaan van de kwelders de vernietiging plaats plaatsvan unieke plantengemeenschappen van de zeeaster, de zeebies en het fioringras.

Het laatste bezwaar van de werkgroep Dollard berust op het opnieuw ernstig verstoren van de voedselketens zoals die van: algen-garnaal-platvissen-vogels.

Via het plan, zoals het nu reeds in uitvoering is wordt het water van Oost-Groningen en Oost-Drenthe via het nieuwe kanaal achter de nieuwe dijk bij een sluis bij de punt van Reide (even ten zijde van Delfzijl) geloosd langs natuurlijke weg. Da werkgroep komt nu met een alternatief plan, dat overigens jaren geleden toen de beslissingen genomen werden niet werd gekozen, waarbij geen inpoldering van nieuw land nodig zal zijn. Bij Nieuwe-Statenzijl (op de grens van Groningen met Duitsland) wil men een gemaal aanleggen. Een aantasting van de bilologisch gezien zo waardevolle kwelders zou dan achterwege kunnen blijven. Stoppen met de werkzaamheden bij de punt van Reide, waar de nieuwe sluis al in aanbouw is en overgaan tot het uitvoeren van het alternatief van de werkgroep zou in het geheel niet duurder worden dan voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden, aldus de werkgroep. De half afgebouwde sluis zou men rustig kunnen laten liggen.

47. De drie mannen van Boihuslan en Sörli begeven zich terneergeslagen naar de baai, stappen in hun boot en roeien teruig naar het schip. Ragnar is zijn kwade bui van daarstrate vergeten en wuift ze vanaf het strand spottend toe. Honend roept hij ze na: „Pas maar goed oj>, dat d#t vriendje van u niet in het water valt!"

Bulderend schalt zijn lach over het water en treft de mannen In de roeiboot als een zweepslag. Hoofdman Sorli is buiten zichzelf van woede. „Ik krijg u nog wel eens te paikken". Maar Ra'gnar rinkelt met de buidel goudstukken en

Dit is een ontwerptekening van het nieuwe kantooorpand aan de Amsterdamseweg en de Beaulieustraat te Arnhem, dat in opdracht vaa Lynton Houdringe NV te De Bilt wordt gebouwd door Ballast Nedam NV te Apeldoorn.

De vleugel aan de Amsterdamseweg zal uit 4 verdiepingen bestaan, een lengte van 45 meter krijgen en 16 meter hoog worden; de vleugel aan de Beaulieustraat krijgt 3 verdiepingen, een hoogte van 13 meter en wordt 50 m lang.

De gevels zullen uit beton, stalen ramen en veel glas bestaan. Het totale, nuttige kantooroppervlak is 3.435 m2. Achter het gebouw wordt een eigen parkeerruimte aangelegd met plaats voor 65 auto's. Het ontwerp is van de Nederlandse architect ir. J. Brouwer te Den Haag en Cotton, Ballard & Blow in Londen. De bouw zal, naar verwacht, 18 maanden vergen en de bouwkosten zullen ƒ 2,5 miljoen bedragen.

De projectcoördinator Inogem NV te De Bilt verwacht, dat het gebouw in maart 1974 door de huurders in gebruik kan worden genomen.

In een deel zal het Gelders provinciale en het districtskantoor van Grontmij NV worden gevestigd; de overige ruimten, die naar eigen believen kunnen worden ingedeeld, zullen worden verhuurd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 20 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Werkgroep kant zich tegen Dollard-plannen

Bekijk de hele uitgave van maandag 20 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken