Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ministersconferentie in Den Haag besloten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ministersconferentie in Den Haag besloten

GEEN EENSTEMMIGHEID

5 minuten leestijd

DEN HAAG — De negen EEG-landen hebben de afgelopen twee dagen in Den Haag een akkoord bereikt over de beginselen van het standpunt, dat zij de komende maanden in Helsinki, tgdens de voorbereiding van een eventuele conferentie over Europese veiligheid en samenwerking, naar voren zullen brengen. De ministers en staatssecretarissen hebben in de Ridderzaal in een sfeer van onderling begrip van samenwerking vruchtbare besprekingen gevoerd, zo verklaarde minister Schmelzer, die de conferentie heeft voorgezeten, na afloop.

Vandaag beginnen in Helsinki de besprekingen tussen de vertegenwoordigers der 35 landen, die belangstelling hebben getoond voor een veiligheidsconferentie, besprekingen, die wellicht tot eind januari zullen duren en ten doel hebben vast te stellen, of de conferentie met een redelijke kans op succes kan worden bijeengeroepen.
Men is het er in Den Haag over eens geworden, dat de ambassadeur van het land dat op dat moment het voorzitterschap van de EEG-raad bekleedt, in Helsinki het woord zal voeren over kwesties, die naar het oordeel van alle landen onder de bevoegdheden van de Europese gemeenschap vallen. Een vertegenwoordiger van de Europese commissie zal in de Finse hoofdstad aanwezig zijn, maar zal niet deelnemen aan de voorbereidende besprekingen. Hij zal aanwezig zijn bij overleg van de negen landen ter plaatse over kwesties waarvoor de commissie bevoegd is; vanaf 1 januari zullen de EEG-landen een gemeenschappelijk handelspolitiek jegens het Oostblok gaan voeren. Maar er zijn ook economische kwesties, die niet onder de bevoegdheden van de Europese gemeenschap vallen, verdragen voor industriële, technische en wetenschappelijke samenwerking, en hierover kan elk EEG-land zijn eigen standpunt naar voren brengen.
De ministers en staatssecretarissen zijn het eens geworden over een document, waarin volgens minister Schmelzer in algemene termen de zienswijze van de negen EEG-landen op de betekenis, de aanpak, de werkwijze en inhoud van het voorbereidend overleg over een veiligheidsconferentie zijn vervat. Tevens is gesproken over de mate en de vorm waarin vraagstukken, die verband houden met de militaire confrontatie tussen Oost en West tijdens het voorbereidende overleg aan de orde zullen komen.

NAVO
De negen landen van de Europese gemeenschap, en de NAVO, zijn het er over eens dat besprekingen over wederzijdse en evenwichtige troepenvermindering in Europa in een zekere harmonie met een veiligheidsconferentie moeten worden gevoerd, maar niet op een veiligheidsconferentie zelf, aldus drs. Schmelzer.
Geen eenstemmigheid bestond over de vraag in welke mate, tot in welke details, zowel op een veiligheidsconferentie zelf als tijdens het voorbereidend overleg moet worden gesproken over de algemene beginselen voor het verminderen van de militaire confrontatie in Europa. Minister Schmelzer duidde hiermee aan wat deze twee dagen het belangrijkste geschilpunt is geweest. Veertien van de vijftien NAVO-landen menen dat een veiligheidsconferentie zich ook werkelijk met veiligheidsproblemen moet bezig houden, d.w.z., dat zij althans de beginselen voor troepenvermindering moet aangeven en dat een parallellisme moet bestaan tussen de conferentie en gesprekken over troepenvermindering.
Frankrijk, dat tegen een blok-tot-blok benadering is gekant, onderschrijft dit standpunt niet. Het zal, hoewel het troepen in Duitsland heeft gelegerd, ook niet deelnemen aan de besprekingen over troepenvermindering die eind januari zullen beginnen, en waaraan zal worden deelgenomen door de rechtstreeks betrokken Middeneuropese landen, en de staten, die in deze landen troepen hebben gestationeerd (de Verenigde Staten, Canada, Engeland, de Benelux en West-Duitsland enerzijds, Oost-Duitsland, de Sovjet-Unie, Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije anderzijds.

OOST-DUITSLAND
Niet gesproken is over het tijdstip van een erkenning van de Duitse Democratische Republiek, zo verklaarde de Westduitse staatssecretaris, Paul Frank. Frank heeft de motieven, de inhoud en de betekenis van het basisverdrag tussen Oost en West-Duitsland uiteengezet en de bondgenoten dank betuigd voor hun steun aan de Ostpolitik en hun solidariteit. In dezelfde geest van solidariteit en in nauw contact, zullen de vraagstukken die samenhangen met het basisverdrag worden besproken, zo verklaarde minister Schmelzer kennelijk doelend op de toelating van beide Duitslanden tot de Verenigde Naties en de erkenning van Oost-Duitsland door de westelijke landen.
Aan de hand van een mondeling rapport van de Nederlandse voorzitter van het comité politique, D. W. baron van Lynden, hebben de ministers besloten hun vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties op te dragen nauw overleg te plegen over resoluties, die betrekking hebben op het Midden Oosten (en kwestie die binnenkort In de algemene vergadering aan de orde komt). Alle negen EEG-landen zijn van oordeel dat een oplossing moet worden gevonden op basis van de resolutie van de veiligheidsraad, die terugtrekking van de Israëlische bezettingstroepen binnen veilige en erkende grenzen bepleit. Het beraad over het Midden Oosten, en een gemeenschappelijke Middellandse-Zeebeleid, zal zowel in het comité politique, als door de permanente vertegenwoordigers bij de EEG in Brussel worden voortgezet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 22 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Ministersconferentie in Den Haag besloten

Bekijk de hele uitgave van woensdag 22 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken