Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GS zien plaats voor drie gewesten in provincie Overijssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GS zien plaats voor drie gewesten in provincie Overijssel

„KRACHTIGE GEMEENTELIJKE BESTVVRSLAAG ESSENTIEEL"

3 minuten leestijd

(\'an een onzer redacteuren) Gedeputeerde staten van Overijssel 7,ijn van mening dat bij de opstelling van de structuurschets voor deze provincie rekening zal moeten worden gehouden met de vorming van drie gewestelijke eenheden, nl. een gewest Zwolle, een gewest Twente en een geveest Deventer. In interprovinciaal overleg hebben de elf provincies samen aan de minister van binnenlandse zaken gevraagd de datum van inlevering van structuurschetsen, 1 januari 1973, vier maanden uit te stellen, omdat verwacht wordt dat de memorie van antwoord op het ontwerp op de wet op de gewesten meer licht in de zaak zal brengen. Minister Geertsema heeft echter dit verzoek van de provincie afgewezen.

Het gewest Deventer zal 8 gemeenten omvatten met ruim 153,000 inwoners; Twente 24 gemeenten met 552.000 inwoners en het gewest Zwolle 21 gemeenten met in totaal 314.000 inwoners.

UITGAiSGSPmT

Dit staat te lezen in de nota Gewestvorming in Overijssel, welke aan de provinciale staten is aangeboden en moet gezien worden als een voorbereiding op'de structuurschets bestuurlijke indeling.

In verschillende reacties werden beschouwingen gewijd aan de voor-en nadelen van grote dan wel kleine gewesten. Deze kwestie komt in de nota niet aan de orde. Dit houdt verband met het uitgangspunt dat bij de keuze ten aanzien van de gewestelijke indeling werd aangehouden: Het ging er in de eerste plaats om die gebieden die mét het oog op de toekomstige ontwikkeling en taakstelling als eenheid beschouwd kunnen worden, in één gewest op te nemen.

Deze werkwijze heeft voor Overijssel geleid tot de voorgestelde vorming van twee gewesten van betrekkelijk grote omvang (Zwolle en Twente) en een kleiner gewest (Deventer). GS menen de vraag of de gewesten Zwolle en Twente uit een oogpunt van bestuurskracht en democratie met betrekking van de omvang aanvaardbaar zijn, bevestigend te kunnen beantwoorden. Door de gemeenschappelijke taken in deze ge^yesten achten GS een eenheid gewaarborgd.

TAAKVERDELING

Zo ligt er vooc het toekomstige gewest Zwolle een taak om de ontwikkeling in noordwest Overijssel te stimuleren en in Twente doet zich de behoefte gevoelen aan een gezamenlijke aanpak op de realisering van de hoge taakstelling voor Twente. , Gedeputeerde staten menen dat juist gewesten waarvan de omvang niet is afgestemd op de toekomstige ontwikkeling onvoldoende bestuurskrachtig zullen blijken te zijn.

Ook voor de gemeenten zien zij een belangrijke taak weggelegd, nl. de afstand bestuur- bestuurden tot een minimum terug te brengen. Een krachtige gemeentelijke bestuurslaag is voor de democratie dan ook essentieel, aldus GS van Overijssel, in de nota, die 13 december in de vergadering van provinciale staten zal worden behandeld. Heh gewest zal eventueel rijks- en provinciale taken gaan vervullen.

TAAK GEWEST

Naar de visie van GS zal het lokale bestuur in de toekomst bestaan uit krachtige gewesten, gesteund door voor hun taak berekende gemeenten. Daarbij zullen de gewesten die taak verrichten, die behartiging in groter verband eisen. Het zal daarbij vooral gaan om de integrale planning van de ontwikkeling van het gewest en de coördinatie van de gemeentelijke activiteiten op een aantal terreinen. De gewesten zullen dan over voldoende bevoegdheden ten aanzien van de gemeenten moeten beschikken. De gemeenten blijven de onmisbare basis van gedecentraliseerde bestuursopbouw. Zij zullen met name die taken blijven verrichten in de sfeer van directe verhouding burger-bestuur.

De provincies zullen belast moeten blijven met het toezicht op de gemeenten. Ook het toezicht op de gewesten zal bij voorkeur bij de provincies moeten worden ondergebracht.

De schaalvergroting zal echter vermoedelijk ook consequenties hebben voor de .,schaal" der provincies. Op langere termijn zullen wellicht provincies op landsdelige schaal tot stand komen, aldus het rapport.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

GS zien plaats voor drie gewesten in provincie Overijssel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken