Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeehaven industrie bij Baalhoek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zeehaven industrie bij Baalhoek

G,S. Zeeland:

6 minuten leestijd

Gedeputeerde staten van Zeeland zijn voor de ontwikkeling van een zeehaventerrein bij Baalhoek in OostZeeuws-Vlaanderen.

Een meerderheid van het college wil beginnen met de aanleg van haven- en beslissing genomen over de aanleg van het Baalhoekkanaal. G.S. zeggen dit in senisse en Baalhoek, die vrijdag is uitgebracht.

Volgens GS moeten op korte termijn planologische maatregelen genomen worden die rekening houden met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De werkgelegenheid is, zo menen GS, in dit gebied weinig rooskleurig te noemen en moet verbeterd worden. De aanleg van de Zeehaventerreinen ALTERNATIEF I (8 of 7 gewesten) AMERSFOORT »-HtRT0GEH10S:H bij Baalhoek zou het beste in samenhang met de aanleg van het kanaal kunnen worden uitgevoerd. Dit zou ook G.S. Zij menen dat Baalhoek een gunstiger concurrentiepositie heeft dan de industriegebieden bij Ossenisse en de Axelse vlakte, die vermeld worden in de studie „De ontwikkeling van Zuidwest-Nederland" van de rijksplanologische commissie.

De keuze van de terreinen voor een zeehavenindustrie kan volgens GS nog ingewikkeld worden omdat over het Baalhoekkanaal onderhandeld moet worden tussen Nederland en België. De mogelijkheid moet onder ogen worden gezien dat de regering een andere beslissing voorstaat dan het college van GS.

Over de door Gedeputeerde Staten van Gelderland ontworpen gewestelijke indeling en de daarop gekomen reacties hebben zij overleg gepleegd met de colleges van GSvan Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Ook de resultaten van dit overleg zijn in het advies aan de minister verwerkt.

Bovendien hebben de Gelderse gedeputeerden de verhouding tussen gewestvorming enerzijds en de regionalisatie van de algemene hulpverlening (ambulancevervoer, brandweer, politie. Rode Kruis, enz.) en van de vleeskeuring anderzijds aan een diepgaande studie onderworpen. Een en ander versterkte de voorkeur voor kleine gewesten in plaats van de grotere. Andere voordelen van kleine gewesten zijn naar de mening van het Gelderse college van GS':

meer betrokkenheid van de burgers;

het doorgaans meer parallel lopen van, de belangen van de afzonderlijke gemeenten en groeperingen uit de bevolking. En daardoor: 9 de mogelijkheid om gemakkelijker tot overeenstemming te komen over de zich voordoende vraagstukken; • de omstandigheid dat in de grote gewesten in de meeste gevallen meer dan één — min of meer — gelijkwaardig centrum tot één en hetzelfde gewest zal gaan behoren. Dit zou wel eens kunnen leiden tot concurrentie en tot gebrek aan overeenstemming binnen de griIrldB gpw#slgri zetels winst van de VVD niet goed gemaakt kan worden. Voorlopig zal zij met haar winst nog weinig kunnen doen. Beter advies met name voor de prakti(grote) gewesten, zo vreest het college van GS.

In hun voorkeur voor kleine gewesten voelt het provinciaal bestuur zich nog gesterkt door de uitspraak van de Gelderse gemeenten het alternatief I te prefereren boven nr. II. Ten slotte geloven GS dat „gewesten van een kleine schaal meer geschikt zijn om gemeentelijke taken over te nemen en te fungeren als een aanvulling op het locale bestuur." Grote gewesten zullen — door hun omvang — te ver van het gemeentelijke niveau afstaan.

Hoewel het dagelijks bestuur van de procincie vooralsnog meent de voorkeur te moeten geven aan kleine gewesten en de vorming van grote gewesten — zoals beschreven in alternatief II — nog geen aanbeveling verdient, wil zij „uitdrukkelijk de mogelijkheid openhouden dat de voortgaande gedachtenvorming te zijner tijd tot een andere conclusie leidt." Maar dit moet worden afgewacht.

Kleine gewesten

Bij het alternatief „kleine gewesten" dachten GS destijds aan gewesten gevormd rond Arnhem (Midden-Gelderland ten noorden van de Waal), Nijmegen (het Rijk van Nijmegen en enkele aangrenzende gemeenten), Apeldoorn (Noordoost-Veluwe), Harderwijk (Noordwest-Veluwe), Ede, Wageningen, Veenendaal (Zuidelijke Vallei), Tiet (Midden- en West-Betuv;e, enkele gemeenten in het Land van Maas en Waal en eventueel de Bommelerwaard), Doetinchem (Oude-IJssel.streek, Zuidoost-Achterhoek en enkele gemeenten in de Graafschap) en rond Zutphen (het grootste gedeelte van de Graafschap). Voor dit afzonderlijke gewest Zutphen zou alleen plaats zijn als voor dat gewest een inwoneraantal van 85.000 aanvaardbaar werd geacht. Als variantoplossing zagen GS indeling van het grootste gedeelte van „gebied Zutphen" bij het gewest Salland.

In de concept-structuurschets aan de minister (tevens het advies dat ver 1973 ingediend moet zijn) schrijven ge-,, deputeerden dat van het doorsnijden' van gemeentelijke territoria — zoals dat in alternatief I gebeurde — afgezien wordt. Met andere woorden: het provinciaal bestuur van Gelderland laat de vraag of bij gewestvorming de gemeentelijke gren uit he ooe meentelijke grenzen niet uit het oog mogen worden verloren, voorlopig rusten. Gedeputeerden: „In deze voorstellen (aan de minister) gaan wij derhalve uit van indeling van gehele gemeenten bij gewesten. Dit neemt niet weg, dat in een later stadium, wanneer het gaat om de definitieve vaststelling van de grenzen van de gewesten (...) wellicht toch moet worden gekomen tot zodanige tracering van gewestgrenzen, dat zij gemeentelijke territoria doorsnijden."

Amendementen

Zij stellen daarom een aantal amendementen op het oorspronkelijke voorstel „alternatief I" voor. Bij het gewest eArnhem moet het westelijke gedeelte van de gemeente Renkum worden gevoegd, terwijl het tevens niet uitgesloten wordt geacht dat voor Doesburg en Angerlo een andere indeling moet worden vastgesteld. Wat de gemeente Scherpenzeel betreft menen GS dat zij het beste kan worden ingedeeld bij een gewest, waarvan of Amersfoort of Veenendaal deel uitmaakt. Het noordelijk deel van Oldebroek moet alsnog bij het gewest Noordwest-Veluwe worden gevoegd. Bij welk gewest Heerde moet worden ingedeeld is ook voor gedeputeerden nog een vraag. Borculo en Groenlo moeten huns inziens worden ingedeeld bij respectievelijk een (Overijssels) gewest Enschede (of Twente) en een gewest Doetinchem. Ten aanzien van de overige gemeenten, die volgens alternatief I bij „Zutphen" behoren, kunnen GS nog geen voorstel doen. Dit geldt tevens voor het noordelijke deel van Gorssel. Wat de indeling van het Land van Cuijk en noordelijk NoordLimburg bij het gewest Nijmegen betreft kan pas een voorstel worden verwacht wanneer de resultaten van het nog steeds lopende streekplanonderzoek bekend zijn. Voorlopig blijft het gewest Nijmegen zoals het do ehrtcollee ganv GS in alternatief I is aangegeven. Het oordeel t.a.v. de Bommelerwaard wordt opgeschort, totdat de Gelderse gedeputeerden meer duidelijkheid verkregen hebben over de vraag, of het verantwoord is om een deel van de centrale open ruimte in te delen bij een stadsgewest.

Tijdstip

Ten slotte worden Hoevelaken en Nijkerk ingedeeld bji het Utrechts gewest Eemland; Hattem bij Zwolle; Eibergen, Neede en Borculo bij Enschede, en Vuren en Herwijnen bij het Zuidhollandse gewest Gorinchem.

De antwoorden van de Gelderse gemeenten op de vraag naar het tijdstip van de totstandkoming van de gewesten zijn, aldus gedeputeerden, „zo weinig concreet, dat wij daaraan geen andere conclusie kunnen verbinden, dan dat over het tijdstip van de totstandkoming van de gewesten nog overleg gepleegd zal moeten worden tussen de gemeentebesturen onderling, tussen deze besturen en de reeds bestaande „gewest"-besturen, met het provinciaal bestuur en — zo de gewesten inderdaad bij wet of bij algemene maatregel van bestuur zullen worden ingesteld — met het ministerie van binnenlandse zaken."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 december 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Zeehaven industrie bij Baalhoek

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 december 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken