Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Verplaatsing plm. 6500 arbeidsplaatsen is aanvaardbaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Verplaatsing plm. 6500 arbeidsplaatsen is aanvaardbaar"

Regionale raad arheidsmarkt:

5 minuten leestijd

Tn de periode tussen 1970 en 1980 is een verplaatsing van 6500 arbeidsplaatsen uit het Haagse gebied aanvaardbaar bij het streven naar een structureel evenwicht op de arbeidsmarkt. Bit vindt de regionale raad voor de arbeidsmarkt voor de provincie Zuid-Holland. De overplaatsing van in totaal 16.000 arbeidsplaatsen binnen de rijksdienst op een termijn van 10 ^ 12 jaar is evenwel /o ingrijpend, dat dit niet alleen dient te gebeuren als er een goed ontwikkelingsplan is voor het Haagse gebied.

De raad zegt dit in een vandaag gepubliceerd advies Inzake de nota „de ontwikkeling van de Haagse agglomeratie en de afremming van de groei van de kantorensector". Uitdrukkelijk vermeldt de raad in zijn advies, dat hij de verplaatsing van 6.500 arbeidsplaatsen uit structureel oogpunt aanvaardbaar vindt. De huidige grote werkloosheid in Den Haag is in het midden gelaten.

„De overplaatsing van in totaal 16.000 arbeidsplaatsen", aldus de raad, „is een Ingreep die een dusdanig verstrekkend effect heeft dat deze slechts overwogen mag worden in het kader van het, In een geïnstitutionaliseerde vorm, ontwikkelen van een integrale beleidsvisie

GOES
omtrent de Haagse agglomeratie en de subregio Den Haag".

In een daarbij behorend ontwikkelingsprogramma zal, rekening houdend met de potentiële mogelijkheden, nagegaan moeten worden welke inzichten er bestaan in het opleidingsniveau van het aanbod en de vraag naar arbeidskrachten, en in de bedrijfstak-gewijze samenstelling van de werkgelegenheid en de verdeling over de grootteklassen. Het verwerven van deze inzichten vormt de grondslag voor een taakstelling, waarbij dus de arbeidsmarkt van groot belang is voor de realisering van deze taakstelling.

Er bestaat bij de regionale raad de vrees dat de nog te verschijnen aanvullende regeringsnota, voortbouwend op de tweede nota over de ruimtelijke ordening geen taakstelling van het gebied rondom Den Haag zal geven, in welke reële begrenzing dan ook. Nu tegelijkertijd van de zijde van de rijksoverheid concrete en in de structuur van de arbeidsmarkt diep ingrijpende maatregelen worden voorgesteld, ervaart de raad dit als een groot bezwaar. Onder de sub-regio Den Haag wordt verstaan de gemeenten gelegen in de rayons van de GAB-gewesten Den Haag (incl. Zoetermeer) en Delft (incl. Naaldwijk).

REGERINGSNOTA

Hoewel de regionale raad zijn studie over de toekomstige arbeidsmarktontwikkeling en het daaromtrent te voeren beleid voor de provincie Zuid-Holland nog niet heeft afgerond, acht de raad het gewenst zijn zienswijze inzake de regeringsnota kenbaar te maken.

Daarmee, aldus de raad, is niet gezegd dat de huidige inzicht voldoende is om de problematiek van de Haagse agglomeratie in zijn gehele omvang met de voorgestelde maatregelen te overzien. Daarvoor ontbreekt, vooral op het vlak van de kwalitatieve aspecten, ten ene male de noodzakelijke informatie. De regionale raad voor de arbeidsmarkt voor de provincie Zuid-Holland heeft zich in zijn studie omtrent de toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen in de provincie bepaald tot de periode 1970-1980. In eerste opzet zijn daartoe, met behulp van het regionale werkgelegenheidsmodel van het centraal planbureau, berekeningen uitgevoerd van een ontwikkeling volgens ongewijzigd beleid. Uit deze berekeningen blijkt dat zover het de structurele ontwikkeling betreft met een aanhoudend overspannen arbeidsmarkt rekening dient te worden gehouden, waarbij de additionele vraag naar arbeidskrachten voor het overgrote deel bevredigd zal moeten worden door een toeneming van de inkomende pendel van een belangrijke vergroting van het aantal buitenlandse arbeidskrachten.

ARBEIDSKRACHTEN

Naar het oordeel van de regionale raad zal een dergelijke ontwikkeling leiden tot een ongewenste situatie, reden waarom gedacht wordt aan een ingrijpen door middel van maatregelen, welk ingrijpen kwantitatieve beperkingen en een kwalitatieve verbetering van de vraag naar arbeidskrachten tot gevolg heeft.

Tegelijkertijd dient aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt het verruimen van het toekomstig aanbod door migratie te worden tegengegaan.

In het kader van zijn studie heeft de regionale raad uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de sub-regio Den Haag. Bij ongewijzigd beleid wordt in deze sub-regio tussen 1970 en 1980 een ontwikkeling verwacht waarbij de groei van de werkgelegenheid, die overigens veel minder zal zijn dan in de afgelopen tien jaar, slechts gerealiseerd kan worden indien het aantal buitenlandse arbeidskrachten met ruim 11.000 vermeerdert. De regionale raad staat echter een ontwikkeling voor die voor de provincie Zuid-Holland als geheel leidt tot een beperking van de (buitenlandse) migratie. Voor de sub-regio Den Haag houdt dit in dat gestreefd zal moeten worden naar een belangrijke vermindering van de groei van het aantal arbeidsplaatsen. Ervan uitgaande dat het in de periode 1970-1980 te spreiden aantal arbeidsplaatsen 6.500 bedraagt, wordt een stuk structurele spanning op de arbeidsmarkt van de sub-regio Den Haag weggenomen, gelet op het feit dat de aanwas van de eigen beroepsbevolking van de sub-regio Den Haag als gevolg van de ongunstige leeftijdsstructuur en de invloed van onderwijsma afregelen tussen 1970 en 1980 zelfs negatief is, kan een verplaatsing van 6.500 arbeidsplaatsen aanvaardbaar geacht worden.

Naar het oordeel van de regionale raad zijn er tot op dit moment geen saillante aanwijzingen, die er op duiden dat bij ongewijzigd beleid van een sterke teruggang in de werkgelegenheid sprake zal zijn in de Haagse agglomeratie (Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Wassenaar) gedurende de periode 1970-1980. Eerder zal het tegendeel het geval zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 december 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

„Verplaatsing plm. 6500 arbeidsplaatsen is aanvaardbaar

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 december 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken