Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jezus-Zaligmaker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jezus-Zaligmaker

8 minuten leestijd

„En gij zult Zijn naam heten: Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden".Mattheus 1 vers 21.

We hopen, zo de Heere ons spaart, over enkele dagen het Kerstfeest te vieren. Het Kerstfeest is een van onze Christehjke feestdagen. Kerstfeest betekent Christusfeest. We vieren dit feest ter herdenking van Zijn komst in deze wereld. Het is een feest, dat algemeen gevierd wordt, zowel door kerkelijken als onkerkelijken. zowel in de kerk als in de kroeg.
Maar waarom viert men Kerstfeest. Doet men dit met het oog op zichzelf of met het oog op de Heere God en Zijn Christus? Laten we wel bedenken, dat al wat niet uit het geloof is en tot ere van God is zonde is.

Er is wel reden om dit feest te vieren, want we herdenken de schenking van de allergrootste gave van de allergrootste Gever. Paulus zeide: Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! In onze tekst wordt die gave aangekondigd door de engel des Heeren aan Jozef. Maria, met wie hij ondertrouwd was, was bevrucht uit de Heilige Geest en zou een Zoon baren. En gij zult Zijn naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Als God iemand een naam geeft, dan is die persoon wat die naam betekent. Jezus heet, wat Hij is. En Hij is, wat Hij heet. Hij is werkelijk Zaligmaker. Aan de Zoon van God zijn zeer veel namen gegeven. Die veelheid van namen duidt ongetwijfeld de rijkdom aan, die in Zijn persoon wordt gevonden. Maar de naam Jezus neemt onder alle een eerste plaats in. Dat is Zijn eigen naam, om Hem als mens van de mensen te onderscheiden, en om Zijn gezegende Middelaarsbediening en Zijn allerheiligst Verlossingswerk aan te duiden.
De Jezus-naam is bet Evangelie in het klein.
De Jezus-naam is leven en zaligheid.
De Jezus-naam is de bron van alle troost.
De Jezus-naam is de enige naam, door welke wij moeten zalig worden.
Het grondwoord betekent: in ruimte stellen, bevrijden, verlossen, redden en helpen. Jezus is wat Hij heet. Hij is een Ruimtemaker, een Bevrijder, een Verlosser, een Redder en een Helper. Hebt u Hem als zodanig al nodig gehad en leren kennen?

Bij ons is deze naam uit de Latijnse vorm overgenomen en vertaalt met Zaligmaker. Dat wil zeggen,iemand, die vol maakt van geluk en zaligheid, die dus ten volle gelukkig maakt. Buiten Hem is er geen waar en blijvend geluk te vinden, ledereen zoekt geluk en wil graag gelukkig worden, maar men zoekt het in iets buiten Jezus. U ook nog?

Jezus is het en Hij alleen door Wie een ellendig en arm zondaarsvolk, dat zichzelf niet kan helpen, van het grootste kwaad, de zonde, bevrijd wordt en tot het hoogste goed,de gunst en gemeenschap met de eeuwige volzalige God,gebracht wordt. Jezus of Jozua is een echt Joodse naam. Denkt aan Jozua de zoon van Nun en Jozua de Hogepriester. Jezus is de ware en meerdere Jozua, waar de anderen een type en afschaduwing van waren. „Want Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden". Jezus heeft een eigen volk, dat God de Vader Hem heeft gegeven van voor de grondlegging der wereld, op voorwaarde dat Hij aan de strafeisende gerechtigheid van God volkomen voldoening zou schenken, in hun plaats. En toen de Vader vroeg: Waar zijt Gij?, klonk het uit de mond van de Zoon: Zie hier ben Ik. Ik kom om uw wil te voldoen!
Jezus was gewillig. Hij is op aarde gekomen om zondaren zalig te maken. Hij heeft Zijn volk gekocht, niet met goud of zilver, maar met Zijn dierbaar bloed. En dat volk roept Hij in de tijd met een krachtdadige, inwendige, onwederstandelijke roeping. Dat volk wederbaart, vernieuwt en bekeert Hij en schenkt het een oprecht geloof om al Zijn weldaden aan te nemen. Een rijke Christus en een arm volk behoren bij elkander. Behoort u bij dat volk, dat zichzelf vanwege hun zonden heeft leren mishagen, beschuldigen en veroordelen? Dat zijn zonden, schuld en ellende heeft leren erkennen en belijden? Dat volk, dat in zichzelf geen hoop en moed meer heeft, maar een oog des geloofs kreeg te slaan op Jezus? Dat volk, dat zijn onmacht om zalig te worden heeft leren inleven, maar ook zijn onwil, maar waar de Heere in gunst en genade naar omgezien heeft? Dat volk, dat alle aanspraken op de zaligheid verloren heeft en geen weg meer ziet, maar waaraan God een weg kwam te ontsluiten in Zijn Zoon. Dat volk, dat steeds in een lagere klas komt te zitten en minder gaat weten, maar dat steeds meer gaan zien in Hem, Die de weg is en de waarheid en het leven. Buiten Hem is er geen weg. Buiten Hem is de leugen. Buiten Hem is alles de dood. Daar is een Zaligmaker. Hij zal een volk zalig maken van hun zonden. Jezus heeft de zaligheid verworven en verdiend. Hij past de zaligheid ook toe in de weg van waarachtige bekering en geloof. Hij maakt door de werking van Zijn Woord en Geest plaats voor de zaligheid in Hem. Jezus zal Zijn volk zalig maken. Dat is Zijn werk Hem van de Vader opgelegd. Daartoe is Hij in de wereld gekomen. Die komst mogen we herdenken.
Jezus kan Zijn volk zalig maken. Hij is een almachtige Zaligmaker. Gelooft u dat? Jezus wil Zijn volk zaligmaken. Hij is een gewillige Zaligmaker van een onwillig volk. Jezus maakt Zijn volk zalig. Hij is een volkomen en getrouwe Zaligmaker. Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Hij maakt zalig uit enkel genade. Hij maakt zalig voor eeuwig. Met de Kerst herdenken wij de geboorte van de Zaligmaker. Hij is geboren. Hij is gegeven. Maar is er voor Hem plaats bij ons? Van nature net zo min als in de huizen van Bethlehem. We denken het zonder Hem nog wel te kunnen redden. We hebben het leven in eigen hand gevonden en worden daarom niet ziek.

Hoe moet u dan Kerstfeest vieren? Een Kerstfeest zonder het Kind. zonder de Zaligmaker? Wat een arm en leeg feest, want bij al wat wij hebben, missen we alles. Buiten Hem is er geen Zaligmaker en zaligheid. Hebt u dat al leren inleven? Ziet u uit naar de geboorte van Hem in uw hart? Kan Zijn komst alleen uw heil volmaken? Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven; Nooddruftigen veracht Zijn goedheid niet; Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.
Zijn volk en wil het zaligmaken. Welk een wonder
van Hij heeft een volk. Hij wil dat volk hebben, een ellendig, arm, zondig en verloren volk. Hij erkent ze als ontferming, liefde en genade, Moge u dat wonder voor het eerst of bij vernieuwing met de Kerstdagen bewonderen want dan komt God aan Zijn eer en proeft u de zaligheid.

Amersfoort                                                               Ds. J.P. Verkade

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 december 1972

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Jezus-Zaligmaker

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 december 1972

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken