Bekijk het origineel

NCHP

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

NCHP

3 minuten leestijd

Sinds 1950 kennen wij in ons land de SER als toporgaan van ons sociaal-economisch bestel. Naast de 15 kroonleden zijn er 15 werkgevers- en 15 werknemerszetels. Deze zijn verdeeld over de verschillende, representatief geachte organisaties, enigszins naar evenredigheid van hun aanhang.

Gezien het beperkte aantal zetels is het uiteraard niet mogelijk om elke bond en elk bondje in de SER vertegenwoordigd te doen zijn. Anderzijds kan het ook in het belang van de toegelaten organisaties zijn om concurrerende bonden buiten de deur van de SER en van het georganiseerd overleg te houden, om daardoor hun concurrentiepositie te verzwakken. 

Zo is een categorale organisatie als de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel al geruime tijd bezig om één van de werknemerszetels in de SER te mogen bezetten en tot het gorganiseerd overleg te worden toegelaten. Op het laatste punt maakt zij wel enige kans, alheeft de SER vorige week de behandeling van deze zaak tot de volgende maand uitgesteld. 

De vakcentrales voelen er echter niets voor om één van hun zetels af te staan aan de NCHP. Dat zou een inperking van hun macht in de SER betekenen en tevens zouden zij daardoor een concurrent verder in het zadel helpen. 

Daarbij komt dat de vakcentrales het hoger personeel min of meer zien staan aan de kant van de werkgevers, wat wel overtrokken maar toch niet geheel onjuist gezien is. Vandaar dat NKV-voorzitter Mertens dan ook stelde dat het hoger personeel, wanneer ze dan zo graag in de SER wilde, maar een wcrkgeverszetel moest claimen. 

Bovendien vinden de vakcentrales met hun honderdduizenden leden, een ledenbe.stand van 14.000 waartoe de NCHP het gebracht heeft, uiteraard weinig indrukwekkend. Het hoger personeel stelt daartegenover dat men in de SER vooral moet letten op het maatschappelijk belang van de betrokken groepen. Het hoger personeel heeft duidelijk ook werknemersbel a ngen, vooral gezien het feit dat bij fusies en reorganisaties zij vaak in het hoekje zitten waar de slagen vallen. 

De radicalisering van de vakcentrales doet bij het hoger personeel, dat zich nooit erg tot de vakcentrales aangetrokken heeft gevoeld, de animo bepaald niet toenemen om zich daarbij aan te sluiten, fntegendeel, binnen het NVV en NKV zijn juist de beambtenbonden de laatste tijd nogal in de oppositie. Vooral de kwestie of de salarisverhoging dit jaar nu in centen of in procenten moet worden berekend, heeft de tegenstelling tussen hoofd- en handarbeiders vergroot. 

Het is dan ook niet uitgesloten dat we in de toekomst twee werknemersorganisaties krijgen: een meer radicale van handarbeiders en een meer gematigde van hoofdarbeiders. Of een dergelijke ontwikkeling wenselijk is, is zeer de vraag. Het zou een verdere voortgang van de maatschappelijke polarisatie betekenen. In plaats van organisatie op basis van levensbeschouwing — zoals het thans formeel nog is — komt dan organisatie op basis van maatschappelijke klasse. 

In de huidige situatie zien we echter dat reeds een belangrijk deel van het middelbaar en hoger personeel zich in de grote vakcentrales niet thuis voelt. Het is dan ook redelijk wanneer aan organisaties als de NCHP, gezien het maatschappelijk gewicht van de groep die zij vertegenwoordigen, een plaats in het georganiseerd overleg wordt toegekend. 

Ook op een werknemerszetel in de SER zou deze organisatie, vooral als zij tot een 20.000 leden zou uitgroeien, met recht aanspraak maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 januari 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

NCHP

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 januari 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken