Bekijk het origineel

Werkgevers verwerpen eisen van de vakbonden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Werkgevers verwerpen eisen van de vakbonden

Centen of procenten?

4 minuten leestijd

Het algemene bestuur van het Verbond van Nederlandse ondernemingen is dinsdag, na een uitvoerige discussie over de hele problematiek van centen en/of procenten, zeer eensgezind tot de conclusie gekomen dat het standvastig nivelleringspogingen afwijst. Dit heeft drs. S. C. Bakkenist, voorzitter van het verbond, na afloop van de vergadering van het algemene bestuur meegedeeld.

Het heeft ook het beleid van de Federatie metaal- en elektrotechnische industrie (FME) na het door de drie industriebonden afgebroken onderhandelen over de coa-groot-metaal juist geacht en onderschreven. ' Men kan zich afvragen, aldus de heer Bakkenist verder o.m. of het nu allemaal wel de moeite waard is om zich daar nu zo druk over te maken. De hele manier waarop de nivelleringsproblematiek is en wordt aangepakt, is echter zo grof en zo onzorgvuldig dat het algemene bestuur van het VNO meent dat men daarin niet mee moet gaan. 

Als men van de kant van de vakbonden over inkomensbeleid wil praten met de werkgevers dan kan dat uiteraard. Maar het kan niet bij cao-onderhandelingen. Als men zou opmerken, dat is allemaal goed en wel, maar we constateren te weinig voortgang. Dan zullen we zien hoe het concreter kan, aldus de heer Bakkenist.

Hij herinnerde eraan dat bij de besprekingen over het centrale akkoord in het vorige jaar door beide partijen de bestrijding van de inflatie prioriteit had. Er is daar nooit iets gebleken van inkomensverdeling van de kant van de vakbeweging. Ook in haar wensen aan het kabinet die voor de ondertekening door de vakbeweging essentieel waren, is geen sprake van zo'n herverdeling.

Formeel geeft het centrale akkoord geen enkel aanknopingspunt daarvoor. Partijen bij het akkoord hebben het kabinet dringend gevraagd de lijn die in het centrale akkoord is opgenomen te laten doorwerken voor degenen die niet onder een cao vallen. „Wij zijn niet bereid voor het niet onder de cao horende personeel de nivellerende maatregelen te laten gelden die de industriebonden ter tafel hebben gebracht in onderhandelingen over sommige, collectieve contracten", zo zei de l^eer Bakkenist.

„De beste manier om de zaken nu aan te pakken is door stand te houden". De heer Bakkenist merkte voorts op dat de FME de bij deze federatie aangesloten ondernemingen heeft aangeraden met ingang van 1 januari j.l. een loonsverhoging in procenten en centen aan de werknemers te geven. Misschien betekent dat voor 1973 in de metaalindustrie dan geen cao. „Nou, dan maar niet, zoals de heer A. Prins, FME-onderhandelaar, ook al zei".

Naar aanleiding van de opmerkingen van de heren H. van der Meulen (CNV) en H. Bode (NKV), vorige week woensdag bij het afbreken der onderhandelingen over de cao-grootmetaal, zei de heer Bakkenist omdat het advies van de FME aan haar leden niet „als een bom onder het.centrale akkoord" kan worden gezien. Evenmin kan het advies van de FME vertaald worden als een „voorschotje".

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de anderhalf procent plus de ƒ 20,- per maand uit het advies van de FME als „incidentele loonsverhoging" door de industriebonden wordt aangemerkt, waar de drieëneenhalf procent van het centrale akkoord dan nog bovenop zouden komen. „Ze zijn buitengewoon vindingrijk, de heren", aldus de heer Bakkenist.

De heer Bakkenist zei te betwijfelen, of de vakbonden met hun overweging zijnde prikacties wel «o zeker kunnen zijn van de sympathie van de werknemers en van de bevolking. „Ze dreigen met acties. Nou, niets aan te doen. Misschien komen ze zelf nog tot de conclusie dat de werkgevers stand houden en dat het sop de kool niet waard is".

In vakbondskringen zijn er z.i. velen die niet gelukkig zijn met de nu ontstane situatie. En daarbij denkt hij dan niet alleen aan de bonden van beambten en hoger personeel, maar ook aan bestuurders van de industriebonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 februari 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Werkgevers verwerpen eisen van de vakbonden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 februari 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken