Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opschorting ruilverkaveling om landschappelijke redenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opschorting ruilverkaveling om landschappelijke redenen

4 minuten leestijd

De centrale cultuurtechnische commissie heeft de minister van Landbouw en Visserij voorgesteld de voorbereiding van de ruilverkaveling Volthe-de Lutte in Twente voorlopig op te schorten. De aanvraag tot deze ruilverkaveling zou, zoals al sinds 1968 het geval is, pro memorie op het volgordeschema moeten blijven staan.

De commissie doet dit voorstel omdat In het 8.000 hectare grote gebied een grote oppervlakte ongeveer 3.000 hectare, nodig is voor landschappelijke en natuurwetenschappelijke doeleinden, terwijl er maar weinig grond wordt aangeboden, de ruilverkavelingswet slechts beperkte mogelijkheden biedt om grond voor de genoemde doeleinden te" bestemmen en de belangstelling in de streek voor een ruilverkaveling op deze basis gering is. Laat men het gebied pro memorie op het volgordeschema staan, dan, zo meent de commissie, kan de stichting beheer landbouwgronden in de komende jaren gronden blijven verwerven, waarmee bij een eventuele toekomstige ruilverkaveling gezorgd kan worden voor een voor de landbouw doeltreffende verkaveling zowel als voor de andere bestemmingen.

BODEM

De problematiek van het gebied is onderzocht door een commissie ad hoc uit de centrale cultuurtechnische commissie (CCC) en op verzoek van de commissie ad hoc door drie deskundigen: prof. ir. C. Bijkerk, prof. ir. M. J. Vroom en prof. dr. M. F. Mörzer Bruijns. Zij concludeerden dat het gebied natuurwetenschappelijk van grote betekeni.'! is door zijn grote geologische en bodemkundige afwisseling en doordat hoogten als Tankenberg, Paaschberg, Hakenberg en Austrieberg (50 a 80 meter boven NAP er de basis vormen voor een uitzonderlijke verscheidenheid van natuurlijke milieus, met ieder een geheel eigen planten- en dierenwereld. Van de 1.20O soorten hogere planten die Nederland rijk is vindt men er 580 of 48 procent in dit gebied. Daarvan kunnen 190 het hier alleen maar volhouden als ze hun kleine, met elkaar afwisselende en in elkaar overgaande leefgebiedjes houden. Van de 8.000 hectare is 2.700 ha, verspreid over dertig grotere en kleinere gebieden, van natuurwetenschappelijke betekenis. Veel van wat elders in Nederland al verdween is hier in stand gehouden. De wateren die direct of indirect van biologisch belang zijn, voornamelijk beken, hebben, met inbegrip van de Dinkel, een totale lengte van ruim zestig kilometer.

De problemen van de landbouw in Volthe-de Lutte liggen vooral bij de ontsluiting, de waterbeheersing en de verkaveling, al is, volgens de CCC, de toestand in vergelijking met een aantal andere ruilverkavelingsgebieden in het oosten des lands niet bijzonder slecht. Er is een ontwikkeling in de richting van bedrijfsvergroting, veel kleine bedrijven zijn niet meer levensvatbaar en zullen op den duur waarschijnlijk verdwijnen. Toenemende behoefte aan rationalisatie en mechanisatie versterkt het streven naar schaalvergroting, die het kleinschalige landschap kan aantasten.

De tegenstelling tussen de eisen van een zich snel ontwikkelende landbouw enerzijds, de behoefte aan behoud van natuurwetenschappelijk landschappelijke en cultuurhistorische waarden anderzijds, wordt in dit gebied steeds groter, zo heeft de CCC geconcludeerd uit wat zij van de drie hoogleraren en de commissie ad hoc vernam. Met de commissie ad hoc acht de CCC het van belang, vooruitlopend op de voorbereiding van landschapsplannen voor dit soort gebieden alvast zones af te grenzen. Dat zouden drie soorten zones moeten zijn: waar de landbouw nummer een is, waar natuur en landschap voorop staan, waar landbouw, natuur en landschap in onderlinge samenhang tot hun recht kunnen komen.

Bij de laatste soort zones valt te denken aan een blijvend landbouwkundig gebruik onder zekere beperkende bepalingen en aan maatregelen om te voorkomen dat sociaal-economische en maatschappelijke belangen van de agrarische bevolking worden geschaad. Als voorbeelden van zulke maatregelen worden genoemd: het voor rekening van de overheid nemen van onevenredige kosten van technische voorzieningen, nodig voor het behoud van de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden, aankoop van zeer kwetsbare gebieden, vergoedingen voor aan de landbouw opgelegde beperkingen.

De CCC acht het gewenst, proeven te nemen met toepassing van deze maatregelen in zorgvuldig begrensde proefgebieden. Het idee van de commissie ad hoc: instelling van een landinrichtingscommissie om een breed overleg te bevorderen, neemt zij over. Zij gaat zich er nog over beraden hoe een en ander verwerkelijkt kan worden. De landinrichtingscommissie zal een „proefinstrumentarium" moeten ontwikkelen. De daarbij opgedane ervaringen, zo meent de CCC, zullen ook van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van een landinrichtingswet en voor de studie over landschapsparken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 22 February 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Opschorting ruilverkaveling om landschappelijke redenen

Bekijk de hele uitgave van Thursday 22 February 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken