Bekijk het origineel

Financiële actie t.b.v. Geref. Soc. Academie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Financiële actie t.b.v. Geref. Soc. Academie

Thans van start gegaan

3 minuten leestijd

Het loopt uitstekend met de financiële actie ten behoeve van een Gereformeerd Sociale Academie die vanuit de Gereformeerde Gezindheid zal moeten opbloeien. Dezer dagen is een groot aantal brieven naar velerlei diakonieën uitgegaan, waarin een dringend beroep vrordt gedaan die reformatorisch initiatief krachtig te ondersteunen.

Op dit moment maken de volgende participanten deel uit van de „stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Pedagogisch Onderwijs": de Geref. Bond. de Herv. Bond voor Inwendige Zending op GG, de Herv. Geref. Jeugdbonden, de Chr. Geref. Kerken, de Geref. Gemeenten, De Vrijgem. Geref. Kerken BV, de Geref. verontrusten „Schrift en Getuigenis" en de Conf. Vereniging in de Herv. Kerk.

Met één kerk die hier niet is genoemd, bestaan contacten. In de brief wordt een oproep tot steun gedaan opdat de achterstand in de opleiding voor maatschappelijk werk wordt weggewerkt en dat er nu een opleiding zal komen die positief Christelijk is. Ten behoeve van deze opleiding die naar verwacht in Ermelo wordt gevestigd, worden tevens streekvergaderingen belegd, o.a. in Sneek, Amersfoort. Rijssen, Waddinxveen, en Flakkee.

De tot nu toe binnengekomen reacties zijn bijzonder verheugend, het is zelfs zo dat deze streekvergadering op interkerkelijke basis door de diakonieën worden belegd zodat ook de gedachte van de uitwerking der Gereformeerde oecumene op het plaatselijke vlak meer en meer gestalte gaat krijgen. De eerste gelden beginnen binnen te stromen.

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de stichting is gevestigd in Dordrecht, Postbus 9019 tel. 010-269823 waar men een binnenkort te verschijnen brochure over de opleiding kan krijgen.

Tot slot een overzicht van de bestuursleden en hen die adhesie betuigden: Ir. J. van der Graaf (Ned. Herv.) voorzitter. W. Huizer (Chr. Geref.) secretaris. Drs. R. van Bochoven (Geref. Gem.) penningmeester, ds. K. Boersma (Chr. Geref.), mr. P. Coumou (Geref.); M, Kats (Geref. Vrijgem. b.v.), ds. D Rietdijk (Geref. Gem.), ds. A. Romein (Ned. Herv.), ds. H. J. Smit (Ned. Herv.), ds. Jac. Vermaas (Ned. Herv.).

Adhesie betuigden: Dr. W. Aalders (Ned. Herv.), ds. H. G. Abma (Ned. Herv.), H. Algra (Geref.), H. P. Ester (Chr. Geref.), ds. K. de Gier (Geref. Gem.), prof. dr. C. Graafland (Ned. Herv.), ds. C. A. van Harten (Ned. Herv.), mr. J. de Heer (Geref. Gem.), prof. dr. G. P. van Itterzon (Nèd. Herv.), ds. G. Janssen (Geref. Vrijgem. b.v), prof. dr. H. Jonker (Ned. Herv.), ds L. H. Kwast (Geref.). D. Koole (Chr. Geref.), Mw. J. van Leeuwen (Geref.), drs. G. van Leijenhorst (Ned. Herv.), ds. J. B. van Mechelen (Geref.), ds. J. Meester (Geref. Vrijgem. b.v) drs S Meijers (Ned. Herv.), ds. E. J. Oomkes (Geref.), Mw. drs. G. L. Overweel (Chr. Geref.), L. Pieper (Chr. Geref.), prof. dr. ir. H. van Riessen (Geref.), B. Roolvink (Geref.), ir. H. van Rossum (Geref. Gem.), ds. H. Rijksen (Geref. Gem.), ds. M, C. Tanis (Chr. Ger.ef.), prof. dr. A. Troost (Geref.), ds. W. L. Tukker (Ned. Herv.), ds. W. prof. C. Veenhof (Geref. Vrijgem. b.v.), ds. J. H. Velema (Chr. Geref.), drs. A. Vergunst (Geref. Gem.), mr. dr. C. J. Verplanke (Chr. Geref.) drs. J. van Vlaardingenbroek (Geref.), ds. A. Vroegindeweij (Ned. Herv.), ir. L. van der Waal (Ned. Herv.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 april 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Financiële actie t.b.v. Geref. Soc. Academie

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 april 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken